Hyppää sisältöön

Miten varhaiskasvatusmaksu määräytyy

Varhaiskasvatuksesta peritään kuukausimaksu, joka määräytyy perheen koon, varhaiskasvatusajan sekä perheen bruttotulojen mukaan. Varhaiskasvatusmaksu perustuu lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista.

 • Enimmäismaksut 1.8.2024 alkaen

  Alin perittävä kuukausimaksu on 30 €.

  Varhaiskasvatusaika yli 150 tuntia kuukaudessa

  • kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu
  • nuorimman lapsen maksu on 311 €
  • seuraavan lapsen maksu on 124 €
  • seuraavien lasten maksut ovat 62 € per lapsi

  Varhaiskasvatusaika enintään 150 tuntia kuukaudessa

  • laskutetaan 75 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • nuorimman lapsen maksu on 233 €
  • seuraavan lapsen maksu on 93 €
  • seuraavien lasten maksut ovat 47 € per lapsi

  Varhaiskasvatusaika enintään 86 tuntia kuukaudessa

  • laskutetaan 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • nuorimman lapsen maksu on 187 €
  • seuraavan lapsen maksu on 75 €
  • seuraavien lasten maksut ovat 37 € per lapsi

  Tarkista enimmäismaksujen tulorajat alempana löytyvästä osioista Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat.

  Enimmäismaksut 31.7.2024 saakka

  Alin perittävä kuukausimaksu on 28 €.

  Varhaiskasvatusaika yli 150 tuntia kuukaudessa

  • kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu
  • nuorimman lapsen maksu on 295 €
  • seuraavan lapsen maksu on 118 €
  • seuraavien lasten maksut ovat 59 € per lapsi

  Varhaiskasvatusaika enintään 150 tuntia kuukaudessa

  • laskutetaan 75 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • nuorimman lapsen maksu on 221 €
  • seuraavan lapsen maksu on 89 €
  • seuraavien lasten maksut ovat 44 € per lapsi

  Varhaiskasvatusaika enintään 86 tuntia kuukaudessa

  • laskutetaan 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • nuorimman lapsen maksu on 177 €
  • seuraavan lapsen maksu on 71 €
  • seuraavien lasten maksut ovat 35 € per lapsi

  Tarkista enimmäismaksujen tulorajat alempaa löytyvästä osioista Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat.

 • Varhaiskasvatusmaksu peritään enintään yhdeltätoista kalenterikuukaudelta toimintavuoden  aikana. Toimintavuosi alkaa 1.8 ja päättyy seuraavana vuonna 31.7.

  Maksuton kuukausi on heinäkuu. Jos varhaiskasvatus on alkanut 1.9 tai sen jälkeen, peritään maksu kuitenkin myös seuraavan vuoden heinäkuulta.

   

 • Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avo- tai avioliitossa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

 • Perheen tuloja ovat vanhempien (yhteistaloudessa elävät) ja niiden lasten tulot, jotka lasketaan perheeseen.

  Tuloksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

  Palkkatuloihin lisätään lomaraha n. 5 %.

  Jos perhe ei ilmoita tulojaan, peritään enimmäismaksu.

  Tarkista täältä tuloselvitykset, jotka huoltajan pitää toimittaa

   

 • Perheen ensimmäiseksi lapseksi määritellään nuorin varhaiskasvatuksessa oleva lapsi.

  Ikäjärjestyksessä seuraavasta lapsesta peritään maksu, joka on enintään 40 % nuorimman lapsen maksusta.

  Muista lapsista perittävä maksu on 20% perheen nuorimman lapsen maksusta.

   

 • Varhaiskasvatusmaksu määräytyy lapsen varhaiskasvatusajan perusteella. Kun valitset varhaiskasvatusaikaa, muista valita riittävä tuntimäärä.

  Et voi muuttaa lapsen varhaiskasvatusaikaa joka kuukausi. Tee varhaiskasvatusajan muutos vähintään kolmeksi kuukaudeksi.

  Jos lapsen varhaiskasvatuksen tarve lisääntyy työn tai opiskelun vuoksi, voit kuitenkin hakea muutosta, vaikka edellisestä muutoksesta ei ole kulunut kolmea kuukautta.

  Et voi muuttaa lapsen varhaiskasvatusaikaa loma-aikojen ajaksi.

  Varhaiskasvatusaika ja enimmäismaksut

  Enimmäismaksut 1.8.2024 alkaen

  Tarkista enimmäismaksujen tulorajat alempana löytyvästä osiosta Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat.

  Varhaiskasvatusaika yli 150 tuntia kuukaudessa

  • kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu
  • nuorimman lapsen maksu on 311 €
  • seuraavan lapsen maksu on 124 €
  • seuraavien lasten maksut ovat 62 € per lapsi

  Varhaiskasvatusaika enintään 150 tuntia kuukaudessa

  • laskutetaan 75 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • nuorimman lapsen maksu on 233 €
  • seuraavan lapsen maksu on 93 €
  • seuraavien lasten maksut ovat 47 € per lapsi

  Varhaiskasvatusaika enintään 86 tuntia kuukaudessa

  • laskutetaan 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • nuorimman lapsen maksu on 187 €
  • seuraavan lapsen maksu on 75 €
  • seuraavien lasten maksut ovat 37 € per lapsi

  Enimmäismaksut 31.7.2024 saakka

  Tarkista enimmäismaksujen tulorajat alempana löytyvästä osiosta Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat.

  Varhaiskasvatusaika yli 150 tuntia kuukaudessa

  • kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu
  • nuorimman lapsen maksu on 295 €
  • seuraavan lapsen maksu on 118 €
  • seuraavien lasten maksut ovat 59 € per lapsi

  Varhaiskasvatusaika enintään 150 tuntia kuukaudessa

  • laskutetaan 75 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • nuorimman lapsen maksu on 221 €
  • seuraavan lapsen maksu on 89 €
  • seuraavien lasten maksut ovat 44 € per lapsi

  Varhaiskasvatusaika enintään 86 tuntia kuukaudessa

  • laskutetaan 60 % kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta
  • nuorimman lapsen maksu on 177 €
  • seuraavan lapsen maksu on 71 €
  • seuraavien lasten maksut ovat 35 € per lapsi

  Jos lapsen sovittu varhaiskasvatusaika ylittyy, peritään korotettu maksu

  Jos lapsen sovittu tuntimäärä ylittyy, maksu peritään käytetyn tuntimäärän perusteella. Käytettyyn tuntimäärään lasketaan lapselle Päikkyyn suunnitellut tunnit sekä suunnitelman ulkopuolelle käytetty aika.

  Korotettu maksu peritään vain kuukaudelta, jonka aikana varhaiskasvatusaika ylittyy.

  Kun varhaiskasvatusaika ylittyy, voi myös alimman perittävän maksun raja ylittyä. Silloin ylityksestä peritään maksu myös lapselta, jonka normaali kuukausimaksu on 0 euroa.

  Alin perittävä maksu on 1.8.2024 alkaen 30 €. Alin perittävä maksu on 31.7.2024 saakka 28 €.

  Esimerkki varhaiskasvatusajan kertymisestä laskutukseen

  Vanhempi merkitsee Päikkyyn, että lapsi on päiväkodissa joka arkipäivä kello 9 – 13. Kyseisessä kuukaudessa on 21 arkipäivää. Neljä tuntia päivässä x 21 arkipäivää = 84 tuntia kuukaudessa.

  • Vanhempi tuo lapsen päiväkotiin joka päivä kello 8.45 ja hakee lapsen kello 13.15.
  • Lapselle kertyy suunnitelman ulkopuolelle käytettyä aikaa 30 minuuttia päivässä ja 10 tuntia 30 minuuttia kuukaudessa (30 minuuttia x 21 arkipäivää).
  • Laskutukseen siirtyy käytetty aika 94 tuntia ja 30 minuuttia.
   Käytetty aika = Päikkyyn suunniteltu aika + suunnitelman ulkopuolella käytetty aika.
  • Lapsen varhaiskasvatusaika 86 tuntia kuukaudessa ylittyy. Lapselta peritään seuraavan maksuportaan maksu eli maksu varhaiskasvatusajasta enintään 150 tuntia kuukaudessa.

  Lapsen varhaiskasvatusajan suunnitteleminen Päikkyyn

  Merkitse lapsen varhaiskasvatusajat Päikkyyn ajoissa. Kalenteri lukkiutuu seuraavan viikon osalta aina tiistaina kello 8. Kalenterin lukkiutumisen jälkeen et voi enää lisätä tai muuttaa suunnitelmaa seuraavalle viikolle.

  Voit kopioida tehdyn suunnitelman perheen muille lapsille. Voit myös tehdä suunnitelmasta jatkuvan oletussuunnitelman.

  Lisää tietoa lapsen varhaiskasvatusajan suunnittelemisesta ja Päikystä.

 • Tulorajat 1.8.2024 alkaen

  Perheen koko 2 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 4066 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 6973 €

  Perheen koko on 3 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 5245 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 8152 €

  Perheen koko on 4 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 5956 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 8863 €

  Perheen koko on 5 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 6667 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 9574 €

  Perheen koko on 6 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 7376 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 10283 €

  Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkeä

  • korota tulorajaa seuraavista alaikäisistä lapsista 275 € per lapsi

  Varhaiskasvatusmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain perusteella (§16). Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Indeksitarkistus tehdään seuraavan kerran vuonna 2024.

  Näin lasket itse suuntaa antavan varhaiskasvatusmaksun

  Varhaiskasvatusmaksua määrättäessä perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu on jäljelle jäävästä tulosta maksuprosentin mukainen summa. Maksu pyöristetään lähimpään euroon. Alle 28€ kuukausimaksua ei peritä. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 4.

  (Perheen bruttotulot- tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatusmaksu

  Esimerkkilaskelma: viisihenkinen perhe, lasten varhaiskasvatusaika yli 150 h/kuukausi.

  Nuorin lapsi (7000€ – 6353€) x 10,70 % = 69,23 € > 69 €
  Toiseksi nuorin lapsi 69,23€ x 40 % = 27,69 € > 28 €
  Seuraavat lapset 69,23 € x 20 % = 13,85 €  > 14 €

  Tulorajat 1.3.2023 alkaen

  Perheen koko 2 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 3874 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 6626 €

  Perheen koko on 3 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 4998 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 7750 €

  Perheen koko on 4 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 5675 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 8427 €

  Perheen koko on 5 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 6353 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 9105 €

  Perheen koko on 6 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 7028 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 9780 €

  Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkeä

  • korota tulorajaa seuraavista alaikäisistä lapsista 262 € per lapsi
 • Hae varhaiskasvatusajan muutosta ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Palveluntarpeen muuttaminen.

  Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, täytä tulostettava muutoslomake. Toimita lomake varhaiskasvatuksen toimistoon.

  Keskustele muutoksesta hyvissä ajoin myös lapsesi yksikössä.

  Kun lapsen varhaiskasvatusaika muuttuu, tehdään uusi sopimus sekä viranhaltijapäätös varhaiskasvatusmaksusta. Uusi sopimus tehdään vähintään kolmen kuukauden ajaksi.

  Varhaiskasvatusajan muuttaminen (palveluntarpeen muuttaminen) 

  Muutoslomake

   

   

 • Miten palvelusetelin arvo määrätään?

  Kunta määrää palvelusetelin arvon. Palvelusetelin arvo määräytyy lapsen iän, varhaiskasvatusajan, perheen koon ja perheen tulojen mukaan. Palvelusetelin arvo maksetaan suoraan palveluntuottajalle.

  Palvelusetelin omavastuuosuus

  Perheen maksettavaksi jää omavastuuosuus. Ellet hyväksy palvelusetelin enimmäisomavastuuta, toimita tulotiedot Kokkolan kaupungin varhaiskasvatuspalveluihin sähköisen asioinnin kautta. Omavastuuosuus määräytyy samoin perustein kuin kunnallisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksu. Perhe maksaa omavastuuosuuden palveluntuottajalle.

  Omavastuuta ei tarkisteta takautuvasti.

  Tarvittavat tulotiedot

  Kun lapsi täyttää 3- vuotta

  Kun lapsi täyttää 3-vuotta, palvelusetelin arvo muuttuu. Se ei vaikuta omavastuuosuuteen, mutta vaikuttaa palveluntuottajalle maksettavaan osuuteen. Uusi päätös lähetetään tiedoksi sekä perheelle että palveluntuottajalle.

   

  Maksu vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajalta

  Lapselta ei peritä varhaiskasvatusmaksua isyys- ja vanhempainvapaasta johtuvan poissaolon ajalta. Palveluntuottaja myöntää omavastuun maksuttomuuden. Jätä lomake Ilmoitus vanhempainvapaasta palveluseteliyksikköön.

  Lue lisää vanhempainvapaasta

  Linkki lomakkeeseen Ilmoitus vanhempainvapaasta