Fortsätt till innehållet

Avgiftsbefrielse

Ingen avgift för småbarnspedagogik tas ut för frånvaro på grund av faderskaps- och familjeledighet eller garanterad plats inom småbarnspedagogik.

Avgiftsbefrielse gäller barn för vilka det betalas faderskaps- och föräldradagpenning eller som har garanterad plats inom småbarnspedagogik.

 • Familjen kan avstå från barnets nuvarande plats inom småbarnspedagogiken med ett avtal för viss tid. Barnet kan senare återvända till samma plats inom småbarnspedagogiken.

  Under avbrottet tas ingen klientavgift ut.

  Läs mera om garanterad plats inom småbarnspedagogik

  Avtal om att avbryta småbarnspedagogik

  Anmälan om att återvända till småbarnspedagogik

 • Gäller barn vars beräknade födelse är 4.9.2022 eller senare.

  Barnets rätt till småbarnspedagogik börjar den kalendermånad under vilken barnet fyller nio månader.

  Du kan ta ut föräldraledigheten vid önskade tidpunkter tills barnet fyller två år. En förälder som är anställd i arbetsavtalsförhållande kan ta ut föräldraledigheten i högst fyra perioder tills barnet fyller två år.

  Om ditt barn är frånvarande från småbarnspedagogiken på grund av föräldraledighet kvarstår barnets rätt till samma plats inom småbarnspedagogiken i högst 13 veckor. Detta gäller barn för vilka det betalas föräldradagpenning.

  Du kan också ta ut partiell föräldraledighet. Du kan endera arbeta kortare arbetsvecka eller kortare arbetsdagar och därtill få föräldradagpenning.

  Ingen avgift för småbarnspedagogik tas ut för frånvaro på grund av föräldraledighet. Detta gäller barn för vilka det betalas föräldradagpenning.

  Förutsättningen för avgiftsfriheten och barnets rätt till samma plats inom småbarnspedagogik är att vårdnadshavaren iakttar skyldigheten att meddela om frånvaro enligt lagen om småbarnspedagogik. Lagen om småbarnspedagogik § 15. Lagen om småbarnspedagogik § 15.

  Vårdnadshavarens skyldighet att meddela om föräldraledighet

  Frånvarons längd

   

  Anmälan ska lämnas in senast
  Mer än fem dagar En månad före den planerade första frånvarodagen.
  Upprepad 1–5 dagars frånvaro En vecka före den planerade första dagen av den första frånvaron.

  Meddela om frånvaro med blanketten ”Anmälan om föräldraledighet”

  Lämna in följande utredningar som en bilaga till anmälan

  • FPA:s beslut om föräldrapenning, om du redan har fått det
  • om du har förkortad arbetstid och samtidigt får föräldradagpenning, bifoga det avtal om deltidsarbete som du ingått med din arbetsgivare

  Lämna in anmälan i första hand som bilaga till elektroniskt meddelande

  • välj Karleby stad som mottagare av meddelandet, och Småbarnspedagogik och förskoleundervisning som mottagarens tjänst

  Undantag: Om barnet är i ett privat daghem, lämna in anmälan om föräldraledighet direkt till servicesedelenhet.

  Länk till blanketten Anmälan om föräldraledighet

  Länk till suomi.fi meddelanden

  Anvisningen nedan gäller inte barn i servicesedelenheter.

  Lägg också in barnets tider i småbarnspedagogiken i Päikky Päiväkoti

  • ange start- och sluttid för de dagar barnet är närvarande i småbarnspedagogiken
  • schemat ska läggas in i Päikky senast på tisdag morgon föregående vecka kl. 8.

  När kommunen har fått blanketten “Anmälan om föräldraledighet”

  • kommunen registrerar anmälda dagar till planeringen i Päikky Daghem, vilken är synlig även för vårdnadshavaren
  • frånvarokoden ’Föräldraledighet (avgiftsfri)’ hanteras såsom ’avgiftsfri dag’
  • i faktureringen minskar varje dag med föräldraledighet (avgiftsfri) klientens avgift med en dag.
  • varje dag med frånvarokoden Föräldraledighet (avgiftsfri) minskar även för barnet användningstid för servicebehov/månad

  Barnets tid i småbarnspedagogiken

  Du kan ändra den tid som barnet deltar i småbarnspedagogiken om det gått minst tre månader sedan den senaste ändringen i barnets tid i småbarnspedagogiken.

 • Gäller barn vars beräknade födelse var 3.9.2022 eller tidigare.

  Barnets rätt till småbarnspedagogik börjar den kalendermånad under vilken barnet fyller nio månader.

  Barnets pappa kan ta ut faderskapsledighet innan barnet fyller två år. Barn för vilka det betalas faderskapspenning kan inte delta i småbarnspedagogiken under faderskapsledigheten.

  Ingen avgift för småbarnspedagogik tas ut för frånvaro på grund av faderskapsledighet. Dett gäller barn för vilka det betalas faderskapspenning. Förutsättningen är att vårdnadshavaren iakttar skyldigheten att meddela om frånvaro enligt lagen om småbarnspedagogik.

  Vårdnadshavarens skyldighet att meddela om faderskapsledighet 

   Anmälan om faderskapsledighet ska lämnas in två veckor innan faderskapsledigheten börjar.

  Meddela om frånvaro med blanketten ”Anmälan om föräldraledighet”

  Lämna in följande utredningen som en bilaga till anmälan

  • FPA:s beslut om faderskapspenning, om du redan har fått det

  Lämna in anmälan i första hand som bilaga till elektroniskt meddelande

  • välj Karleby stad som mottagare av meddelandet, och Småbarnspedagogik och förskoleundervisning som mottagarens tjänst

  Länk till blanketten Anmälan om föräldraledighet

  Länk till suomi.fi meddelanden

  Lägg också in barnets tider i småbarnspedagogiken i Päikky Päiväkoti

  • ange start- och sluttid för de dagar barnet är närvarande i småbarnspedagogiken
  • schemat ska läggas in i Päikky senast på tisdag morgon föregående vecka kl. 8.

  När kommunen har fått blanketten “Anmälan om föräldraledighet”

  • kommunen registrerar anmälda dagar till planeringen i Päikky Daghem, vilken är synlig även för vårdnadshavaren
  • frånvarokoden ’Föräldraledighet (avgiftsfri)’ hanteras såsom ’avgiftsfri dag’
  • i faktureringen minskar varje dag med föräldraledighet (avgiftsfri) klientens avgift med en dag.
  • varje dag med frånvarokoden Föräldraledighet (avgiftsfri) minskar även för barnet användningstid för servicebehov/månad