Fortsätt till innehållet

Avgiftsbefrielse

Faderskapspenningsperiod

Ett barn för vilket det betalas faderskapspenning har inte rätt att använda platsen inom småbarnspedagogiken under faderskapspenningsperioden.

Ingen avgift tas ut för småbarnspedagogiken då barnet är frånvarande från småbarnspedagogiken under faderskapspenningsperioden.

Meddela om faderskapsledighet med ändringsblanketten senast två veckor innan faderskapsledigheten börjar. Lämna in blanketten till barnets enhet eller kontoret för småbarnspedagogik.

Ändringsblankett

Garanterad plats inom småbarnspedagogik

Familjen kan avstå från barnets nuvarande plats inom småbarnspedagogiken med ett avtal för viss tid. Barnet kan senare återvända till samma plats inom småbarnspedagogiken.

Under avbrottet tas ingen klientavgift ut.

Läs mera om garanterad plats inom småbarnspedagogik

Avtal om att avbryta småbarnspedagogik

Anmälan om att återvända till småbarnspedagogik