Hyppää sisältöön

Tulotiedot

Toimita tulotiedot sähköisen asiointipalvelumme kautta. Voit toimittaa sähköisellä lomakkeella joko tuloselvitykset tai hyväksyä enimmäismaksun perimisen.

Jos hyväksyt enimmäismaksun perimisen, ilmoitus on voimassa siihen saakka kunnes ilmoitat muutoksesta.

Muuttuneet tulotiedot vaikuttavat varhaiskasvatusmaksuun aikaisintaan siitä kalenterikuukaudesta alkaen, jonka aikana ne toimitat.

Siirry tästä linkistä osioon Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat.

Siirry tästä linkistä osioon Listaus toimitettavista tuloselvityksistä.

Siirry tästä linkistä sähköiseen lomakkeeseen Tulotietojen ilmoittaminen

 

 

Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat ja tulotietojen toimittaminen

 • Tulorajat 1.8.2024 alkaen

  Perheen koko 2 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 4066 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 6973 €

  Perheen koko on 3 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 5245 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 8152 €

  Perheen koko on 4 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 5956 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 8863 €

  Perheen koko on 5 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 6667 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 9574 €

  Perheen koko on 6 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 7376 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 10283 €

  Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkeä

  • korota tulorajaa seuraavista alaikäisistä lapsista 275 € per lapsi

  Varhaiskasvatusmaksut on sidottu indeksiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain perusteella (§16). Indeksitarkistukset tehdään kahden vuoden välein. Indeksitarkistus tehdään seuraavan kerran vuonna 2024.

  Näin lasket itse suuntaa antavan varhaiskasvatusmaksun

  Varhaiskasvatusmaksua määrättäessä perheen yhteenlasketuista bruttotuloista vähennetään perheen koon mukaan määräytyvän tulorajan euromäärä. Maksu on jäljelle jäävästä tulosta maksuprosentin mukainen summa. Maksu pyöristetään lähimpään euroon. Alle 30€ kuukausimaksua ei peritä. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 4.

  (Perheen bruttotulot- tuloraja) x maksuprosentti = varhaiskasvatusmaksu

  Esimerkkilaskelma: viisihenkinen perhe, lasten varhaiskasvatusaika yli 150 h/kuukausi.

  Nuorin lapsi (7000€ – 6667€) x 10,70 % = 35,63 € > 37 €
  Toiseksi nuorin lapsi 35,63 € x 40 % = 14,25 € > 14 €*
  Seuraavat lapset 35,63 € x 20 % = 7,13 €  > 7 €*

  * alle 30 euron kuukausimaksua ei peritä

  Tulorajat 1.3.2023 alkaen

  Perheen koko 2 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 3874 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 6626 €

  Perheen koko on 3 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 4998 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 7750 €

  Perheen koko on 4 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 5675 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 8427 €

  Perheen koko on 5 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 6353 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 9105 €

  Perheen koko on 6 henkilöä

  • maksuprosentti on 10,7
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään varhaiskasvatusmaksu on 7028 €
  • tuloraja, jonka ylittävistä kuukausituloista peritään enimmäismaksu on 9780 €

  Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi henkeä

  • korota tulorajaa seuraavista alaikäisistä lapsista 262 € per lapsi

   

 • Enimmäismaksun hyväksyminen

  Voit hyväksyä enimmäismaksun, jos perheen tulot ylittävät tulorajan. Ilmoita suostumus ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Tulotietojen ilmoittaminen.

  Miten ja milloin toimitan tulotiedot?

  Kun lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen, toimita tulotiedot seuraavan kuukauden 3. päivään mennessä.

  Toimita tulotiedot ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Tulotietojen ilmoittaminen. Lomakkeen täyttäminen vaatii tunnistaumisen joko mobiilivarmenteella tai pankkitunnuksilla.

  Siirry tästä linkistä osioon Listaus toimitettavista tuloselvityksistä.

  Tästä linkistä sähköiseen lomakkeeseen Tulotietojen ilmoittaminen

  Tästä linkistä tulostettava Muutoslomake

  Jos et toimita tulotietojasi

  Jos et toimita selvitystä perheen tuloista määräaikaan mennessä, varhaiskasvatuksesta peritään enimmäismaksu. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5.

  Huomioithan, että jo laskutettua varhaiskasvatusmaksua ei hyvitetä takautuvasti.

  Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana perhe on toimittanut kaikki tarvittavat tuloselvitykset. Sivistyslautakunta 16.2.2021 §23.

   

   

 • Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan aina kun perheen tulot muuttuvat

  Sinulla on velvollisuus ilmoittaa perheesi tuloissa tapahtuvista muutoksista. Jos päätös maksusta perustuu huoltajan antamiin virheellisiin tietoihin, voimme periä korotetun maksun takautuvasti enintään vuoden ajalta. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 12.

  Varhaiskasvatusmaksuihin ei tehdä takautuvia hyvityksiä

  Huomioithan, että varhaiskasvatusmaksuihin ei tehdä takautuvia hyvityksiä. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana perhe on toimittanut kaikki tarvittavat tuloselvitykset. Sivistyslautakunta 16.2.2021 §23.

  Tarkistuksen hakeminen varhaiskasvatusmaksuun

  Hae varhaiskasvatusmaksun tarkistamista ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Tulotietojen ilmoittaminen. Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, hae maksun tarkistamista muutoslomakkeella.’

  Siirry tästä linkistä osioon Listaus toimitettavista tuloselvityksistä.

  Linkki sähköiseen lomakkeeseen Tulotietojen ilmoittaminen

  Linkki tulostettavaan lomakkeeseen Muutoslomake

 • Saman perheen lapsilla voi olla erisuuruiset varhaiskasvatusmaksut

  Maksupäätöksessä käytetään lapsikohtaisia tuloja. Tämä voi johtaa siihen, että sisaruksilla on erisuuruiset varhaiskasvatusmaksut.

  Lapsikohtaisia tuloja ovat esimerkiksi lapsen elatustuki tai -apu, eläke ja pääomatulot. Nämä tulot vaikuttavat vain niitä saavan lapsen maksuun.

Lista tuloselvityksistä, jotka huoltajan pitää toimittaa

  • palkkatodistus, ansiokertymä ja lomarahat edelliseltä 12 kuukaudelta tai työsuhteen alusta
  • selvitys sovitellusta työttömyysturvasta (osa-aikatyön lisäksi)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta
  • (löytyy www.omavero.fi> Toiminnot > Yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Arkisto)
  • opiskelutodistus
  • päätös opintorahasta, työttömyysetuudesta, kuntoutusrahasta/-tuesta, aikuiskoulutusrahasta tai apurahasta
  • jos työskentelet opintojen ohessa, toimita palkkatodistus tai palkkalaskelma, josta ilmenee ansiokertymä ja lomarahat edelliseltä 12 kuukaudelta tai työsuhteen alusta
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy www.omavero.fi> Toiminnot > Yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Arkisto)

   

  • päätös työttömyysturvasta, kuntoutustuesta tai -rahasta (myös osakuntoutusraha), joustavasta tai osittaisesta hoitorahasta, sairauspäivärahasta, vuorotteluvapaakorvauksesta yms. etuudesta
  •  selvitys elatusavusta tai -tuesta (tulona saajalle, vähennyksenä maksajalle)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy www.omavero.fi> Toiminnot > Yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Arkisto)
  • päätös äitiys- ja vanhempainrahasta, lasten kotihoidontuesta tai isyysrahasta
  • jos teet osittaista työviikkoa tai lyhennettyä työpäivää vanhempainrahajakson aikana, toimita lisäksi työnantajan kanssa tehty sopimus osa-aikatyöstä sekä palkkalaskelma (lue lisää ilmoitusvelvollisuudesta sivulta vanhempainvapaat)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy www.omavero.fi> Toiminnot > Yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Arkisto)
  • päätös eläkkeestä, myös lapsen (esim. perhe-eläke)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy www.omavero.fi> Toiminnot > Yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Arkisto)
  • toimita täytettynä Yrittäjän tuloselvityslomake
   linkki Yrittäjän tuloselvityslomakkeeseen
  • yrittäjälomakkeessa mainitut tuloselvitykset (vaihtelevat yritysmuotokohtaisesti)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy www.omavero.fi> Toiminnot > Yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Arkisto)
  • selvitys vuokratuloista (kopio vuokrasopimuksesta ja tosite vuokratuloon kohdistuvista vähennyksistä, mm. hoitovastike)
  • selvitys osinko- ja korkotuloista (yrittäjältä kirjanpitäjän selvitys tai kopio viimeisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy www.omavero.fi> Toiminnot > Yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Arkisto)