Hyppää sisältöön

Tulotiedot ja maksupäätös

 • Enimmäismaksun hyväksyminen

  Voit hyväksyä enimmäismaksun, jos perheesi tulot ylittävät tulorajan. Ilmoita suostumus ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella.

  Varhaiskasvatusmaksut ja tulorajat 1.3.2023 alkaen (pdf)

  Varhaiskasvatusmaksut ja tulorajat 1.8.2022 alkaen (pdf)

  Sähköinen lomake Tulotietojen ilmoittaminen

  Muutoslomake

  Tulotietojen toimittaminen

  Toimita tulotiedot lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta seuraavan kuukauden 3. päivään mennessä. Toimita ne ensisijaisesti sähköisen lomakkeen liitetiedostona.

  Maksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot

  Sähköinen lomake Tulotietojen ilmoittaminen

  Muutoslomake

  Jos et toimita tulotietojasi

  Jos et toimita selvitystä tuloistasi määräaikaan mennessä, varhaiskasvatuksesta peritään enimmäismaksu. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5.

  Huomioithan, että jo laskutettua varhaiskasvatusmaksua ei hyvitetä takautuvasti.

  Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana perhe on toimittanut kaikki tarvittavat tuloselvitykset. Sivistyslautakunta 16.2.2021 §23.

   

   

 • Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan aina kun perheen tulot muuttuvat

  Sinulla on velvollisuus ilmoittaa perheesi tuloissa tapahtuvista muutoksista. Jos päätös maksusta perustuu huoltajan antamiin virheellisiin tietoihin, voimme periä korotetun maksun takautuvasti enintään vuoden ajalta. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 12.

  Varhaiskasvatusmaksuihin ei tehdä takautuvia hyvityksiä

  Huomioithan, että varhaiskasvatusmaksuihin ei tehdä takautuvia hyvityksiä. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana perhe on toimittanut kaikki tarvittavat tuloselvitykset. Sivistyslautakunta 16.2.2021 §23.

  Tarkistuksen hakeminen varhaiskasvatusmaksuun

  Hae varhaiskasvatusmaksun tarkistamista ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Tulotietojen ilmoittaminen. Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, hae maksun tarkistamista muutoslomakkeella.’

  Maksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot

  Sähköinen lomake Tulotietojen ilmoittaminen

  Muutoslomake

 • Saman perheen lapsilla voi olla erisuuruiset varhaiskasvatusmaksut

  Maksupäätöksessä käytetään lapsikohtaisia tuloja. Tämä voi johtaa siihen, että sisaruksilla on erisuuruiset varhaiskasvatusmaksut.

  Lapsikohtaisia tuloja ovat esimerkiksi lapsen elatustuki tai -apu, eläke ja pääomatulot. Nämä tulot vaikuttavat vain niitä saavan lapsen maksuun.

Maksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot

  • palkkatodistus, ansiokertymä ja lomarahat edelliseltä 12 kuukaudelta tai työsuhteen alusta
  • selvitys sovitellusta työttömyysturvasta (osa-aikatyön lisäksi)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > Toiminnot > Viestit ja yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Säilö)
  • opiskelutodistus
  • päätös opintorahasta, työttömyysetuudesta, kuntoutusrahasta/-tuesta, aikuiskoulutusrahasta tai apurahasta
  • jos työskentelet opintojen ohessa, toimita palkkatodistus tai palkkalaskelma, josta ilmenee ansiokertymä ja lomarahat edelliseltä 12 kuukaudelta tai työsuhteen alusta
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > Toiminnot > Viestit ja yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Säilö)

   

  • päätös työttömyysturvasta, kuntoutustuesta tai -rahasta (myös osakuntoutusraha), joustavasta tai osittaisesta hoitorahasta, sairauspäivärahasta, vuorotteluvapaakorvauksesta yms. etuudesta
  •  selvitys elatusavusta tai -tuesta (tulona saajalle, vähennyksenä maksajalle)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > Toiminnot > Viestit ja yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Säilö)
  • päätös äitiys- ja vanhempainrahasta, lasten kotihoidontuesta tai isyysrahasta
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > Toiminnot > Viestit ja yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Säilö)
  • päätös eläkkeestä, myös lapsen (esim. perhe-eläke)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > Toiminnot > Viestit ja yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Säilö)
  • toimita täytettynä Yrittäjän tuloselvityslomake
   linkki Yrittäjän tuloselvityslomakkeeseen
  • yrittäjälomakkeessa mainitut tuloselvitykset (vaihtelevat yritysmuoto kohtaisesti)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > Toiminnot > Viestit ja yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Säilö)
  • selvitys vuokratuloista (kopio vuokrasopimuksesta ja tosite vuokranantajan maksamasta hoitovastikkeesta)
  • selvitys osinko- ja korkotuloista (yrittäjältä kirjanpitäjän selvitys tai kopio viimeisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > Toiminnot > Viestit ja yhteydenpito > Päätökset ja kirjeet > Postilaatikko tai Säilö)