Hyppää sisältöön

Tulotiedot ja maksupäätös

Tuloselvitysten toimittaminen lapsen aloittaessa varhaiskasvatuksen

Maksupäätös perustuu aina tuloselvitykseen. Voit myös halutessasi hyväksyä enimmäismaksun sähköisellä lomakkeella Tulotietojen ilmoittaminen tai tulostettavalla muutoslomakkeella.

Toimita perheesi tulotiedot lapsen varhaiskasvatuksen aloitusta seuraavan kuukauden 3. päivään mennessä. Toimita tuloselvitykset ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Tulotietojen ilmoittaminen.

Jos et toimita selvitystä tuloistasi määräaikaan mennessä, varhaiskasvatuksesta peritään enimmäismaksu. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 5.

Maksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot

Sähköinen lomake Tulotietojen ilmoittaminen

Muutoslomake

Jo varhaiskasvatuksen aloittaneen lapsen varhaiskasvatusmaksun tarkistaminen

Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan aina kun perheen tulot muuttuvat. Sinulla on velvollisuus ilmoittaa perheesi tuloissa tapahtuvista muutoksista. Jos päätös varhaiskasvatusmaksusta perustuu antamiisi virheellisiin tietoihin, voimme periä korotetun maksun takautuvasti enintään vuoden ajalta. Laki varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista § 12.

Huomioi, että varhaiskasvatusmaksuihin ei tehdä takautuvia hyvityksiä 1.8.2021 alkaen. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana perhe on toimittanut kaikki tarvittavat tuloselvitykset. Sivistyslautakunta 16.2.2021 §23.

Hae varhaiskasvatusmaksun tarkistamista ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Tulotietojen ilmoittaminen. Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, hae maksun tarkistamista muutoslomakkeella.

Sisarusten varhaiskasvatusmaksut

Saman perheen lapsilla voi olla erisuuruiset varhaiskasvatusmaksut, sillä maksupäätöksessä käytetään lapsikohtaisia tuloja (esim. kyseisen lapsen elatustuki tai -apu, eläke, pääomatulot). Nämä tulot vaikuttavat ainoastaan kyseisen lapsen maksuun.

 

Varhaiskasvatusmaksujen tulorajat muuttuvat 1.8.2021

Suuntaa antava laskuri varhaiskasvatusmaksun arvioimiseksi

Maksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot

  • palkkatodistus, ansiokertymä ja lomarahat edelliseltä 12 kuukaudelta tai työsuhteen alusta
  • selvitys sovitellusta työttömyysturvasta (osa-aikatyön lisäksi)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > postilaatikko > valitse näytä kaikki > päätökset ja kirjeet)
  • opiskelutodistus
  • päätös opintorahasta, työttömyysetuudesta, kuntoutusrahasta/-tuesta, aikuiskoulutusrahasta tai apurahasta
  • jos työskentelet opintojen ohessa, toimita palkkatodistus tai palkkalaskelma, josta ilmenee ansiokertymä ja lomarahat edelliseltä 12 kuukaudelta tai työsuhteen alusta
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > postilaatikko > valitse näytä kaikki > päätökset ja kirjeet)

   

  • päätös työttömyysturvasta, kuntoutustuesta tai -rahasta (myös osakuntoutusraha), joustavasta tai osittaisesta hoitorahasta, sairauspäivärahasta, vuorotteluvapaakorvauksesta yms. etuudesta
  •  selvitys elatusavusta tai -tuesta (tulona saajalle, vähennyksenä maksajalle)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > postilaatikko > valitse näytä kaikki > päätökset ja kirjeet)
  • päätös äitiys- ja vanhempainrahasta, lasten kotihoidontuesta tai isyysrahasta
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > postilaatikko > valitse näytä kaikki > päätökset ja kirjeet)
  • päätös eläkkeestä, myös lapsen (esim. perhe-eläke)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > postilaatikko > valitse näytä kaikki > päätökset ja kirjeet)
  • toimita täytettynä Yrittäjän tuloselvityslomake
   linkki Yrittäjän tuloselvityslomakkeeseen
  • yrittäjälomakkeessa mainitut tuloselvitykset (vaihtelevat yritysmuoto kohtaisesti)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > postilaatikko > valitse näytä kaikki > päätökset ja kirjeet)
  • selvitys vuokratuloista (kopio vuokrasopimuksesta ja tosite vuokranantajan maksamasta hoitovastikkeesta)
  • selvitys osinko- ja korkotuloista (yrittäjältä kirjanpitäjän selvitys tai kopio viimeisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > postilaatikko > valitse näytä kaikki > päätökset ja kirjeet)