Hyppää sisältöön

Tulotiedot ja maksupäätös

Maksupäätös perustuu aina tuloselvitykseen. Perheen tulotiedot on toimitettava sen kuukauden aikana, jona lapsi aloittaa varhaiskasvatuksen.

Jos tulotietoja ei ole toimitettu, peritään varhaiskasvatuksesta enimmäismaksu. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan aina kun perheen tulot muuttuvat. Varhaiskasvatusmaksun tarkistamista haetaan muutoslomakkeella.

Saman perheen lapsilla voi olla erisuuruiset varhaiskasvatusmaksut, sillä maksupäätöksessä käytetään lapsikohtaisia tuloja (esim. kyseisen lapsen elatustuki tai -apu, eläke, pääomatulot). Nämä tulot vaikuttavat ainoastaan kyseisen lapsen maksuun.

Maksun määrittämistä varten tarvittavat tulotiedot

  • palkkatodistus, ansiokertymä ja lomarahat edelliseltä 12 kuukaudelta tai työsuhteen alusta
  • selvitys sovitellusta työttömyysturvasta (osa-aikatyön lisäksi)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > postilaatikko > valitse näytä kaikki > päätökset ja kirjeet)
  • opiskelutodistus
  • päätös opintorahasta, työttömyysetuudesta, kuntoutusrahasta/-tuesta, aikuiskoulutusrahasta tai apurahasta
  • jos työskentelet opintojen ohessa, toimita palkkatodistus tai palkkalaskelma, josta ilmenee ansiokertymä ja lomarahat edelliseltä 12 kuukaudelta tai työsuhteen alusta
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > postilaatikko > valitse näytä kaikki > päätökset ja kirjeet)

   

  • päätös työttömyysturvasta, kuntoutustuesta tai -rahasta (myös osakuntoutusraha), joustavasta tai osittaisesta hoitorahasta, sairauspäivärahasta, vuorotteluvapaakorvauksesta yms. etuudesta
  •  selvitys elatusavusta tai -tuesta (tulona saajalle, vähennyksenä maksajalle)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > postilaatikko > valitse näytä kaikki > päätökset ja kirjeet)
  • päätös äitiys- ja vanhempainrahasta, lasten kotihoidontuesta tai isyysrahasta
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > postilaatikko > valitse näytä kaikki > päätökset ja kirjeet)
  • päätös eläkkeestä, myös lapsen (esim. perhe-eläke)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > postilaatikko > valitse näytä kaikki > päätökset ja kirjeet)
  • toimita täytettynä Yrittäjän tuloselvityslomake
   linkki Yrittäjän tuloselvityslomakkeeseen
  • yrittäjälomakkeessa mainitut tuloselvitykset (vaihtelevat yritysmuoto kohtaisesti)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > postilaatikko > valitse näytä kaikki > päätökset ja kirjeet)
  • selvitys vuokratuloista (kopio vuokrasopimuksesta ja tosite vuokranantajan maksamasta hoitovastikkeesta)
  • selvitys osinko- ja korkotuloista (yrittäjältä kirjanpitäjän selvitys tai kopio viimeisen yhtiökokouksen pöytäkirjasta)
  • esitäytetty veroilmoitus SEKÄ verotuspäätös viimeksi valmistuneesta verotuksesta (löytyy omavero.fi > postilaatikko > valitse näytä kaikki > päätökset ja kirjeet)