Hyppää sisältöön

Tulotietojen tai perhekoon muutos

Miten haet varhaiskasvatusmaksun tarkistamista

Hae varhaiskasvatusmaksun tarkistamista ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella Tulotietojen ilmoittaminen. Jos et voi käyttää sähköistä asiointia, hae maksun tarkistamista muutoslomakkeella.

Huomioithan, että varhaiskasvatusmaksuihin ei tehdä takautuvia hyvityksiä. Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan aikaisintaan sen kuukauden alusta, jonka aikana perhe on toimittanut kaikki tarvittavat tuloselvitykset. Sivistyslautakunta 16.2.2021 §23.

Toimitettavat tulotiedot

Sähköinen lomake Tulotietojen ilmoittaminen

Muutoslomake

Velvollisuus ilmoittaa tulojen muutoksesta

Perheellä on velvollisuus ilmoittaa, jos perheen tulot muuttuvat olennaisesti tai työ- tai opiskelutilanne tai perheen koko muuttuu.

Jos maksun määräämistä koskeva päätös on perustunut asiakkaan tai hänen edustajansa antamiin virheellisiin tietoihin, maksu voidaan korottaa takautuvasti enintään vuoden ajalta.

Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan myös, jos voimassa olevat säädökset muuttuvat.

Yhteishuoltajuuden vaikutus varhaiskasvatusmaksuun

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa, mutta lapselle järjestetään varhaiskasvatusta vain yhdessä kunnassa, määrätään maksu sen perheen tulojen perusteella, jonka luona lapsella on väestötietojärjestelmän mukainen osoite.

Maksu määrätään huoltajan nykyisen perhekoon, bruttotulojen ja lapsen varhaiskasvatusajan mukaan. Lapsen huoltajat sopivat keskenään lapsen varhaiskasvatusta koskevan laskun maksamisesta.