Hyppää sisältöön

Poissaolojen vaikutus maksuun

 • Lapsella ei ole oikeutta varhaiskasvatukseen isyysvapaan aikana (koskee lasta, josta isyyspäiväraha maksetaan). Tältä ajalta ei peritä maksua.

  Isyysvapaasta ilmoittaminen

 • Lomapäivät eivät pienennä varhaiskasvatusmaksua.

 • Heinäkuu on lapselle maksuton kuukausi, jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen viimeistään edeltävän vuoden elokuussa (esim. vuoden 2021 heinäkuu on maksuton, jos lapsi on aloittanut varhaiskasvatuksen viimeistään 31.8.2020).

  Heinäkuulta ei peritä maksua, vaikka lapsi olisi varhaiskasvatuksessa.

  Jos lapsen varhaiskasvatus on alkanut 1.9 tai sen jälkeen, peritään maksu myös heinäkuulta.

 • Kokkolalaiset perheet voivat saada kesän ajaksi enintään kolme maksutonta kuukautta, jos lapsi on poissa varhaiskasvatuksesta joko kesä-heinäkuun, heinä-elokuun tai kesä-elokuun.

  Maksuttomien poissaolo kuukausien hakeminen tapahtuu huhtikuussa ja hakuajasta ilmoitetaan Päikyn kautta.

  Poissaolosta tehdään kirjallinen sopimus. Ilmoitus on sitova, eikä määräajan jälkeen tehtyjä sopimuksia huomioida. Jos lapsi tulee varhaiskasvatukseen sovitun poissaolon aikana, sopimus raukeaa.

  Lapsen varhaiskasvatuspaikka säilyy normaalisti kesän maksuttomista jaksoista huolimatta. Poissaolon ajalta ei voi saada lasten kotihoidontukea.

 • Kun lapsi on muun syyn kuin sairauden vuoksi poissa kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, maksuna peritään puolet normaalista kuukausimaksusta.

  Jos lapsi on läsnä yhdenkin päivän kuukaudessa, peritään koko kuukauden maksu.

 • Sairauspoissaolosta tulee ilmoittaa varhaiskasvatuspaikkaan heti sairauden alettua. Ilmoita sairauspoissaolo ensisijaisesti Päikyn kautta.

  Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta vähintään 11 toimintapäivää kalenterikuukauden aikana, peritään maksuna puolet normaalin kuukausimaksun määrästä.

  Kun lapsi on sairauden vuoksi poissa varhaiskasvatuksesta kaikki kalenterikuukauden toimintapäivät, ei maksua peritä lainkaan.