Fortsätt till innehållet

Hur fastslås avgiften

För småbarnspedagogiken tas en månadsavgift ut, och den bestäms enligt familjens storlek, tid inom småbarnspedagogik samt bruttoinkomster. Klientavgifterna grundar sig på lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken.

 • I familjens storlek beaktas personer som lever i gemensamt hushåll i äktenskap eller samboförhållande samt deras minderåriga barn som bor i samma hushåll.

 • Familjens inkomster är föräldrarnas (de som lever i gemensamt hushåll med barnet) och de barns inkomster som räknas till familjen.

  Till inkomster räknas skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster samt skattefria inkomster. En semesterpenning på ca 5 procent beaktas också i löneinkomsterna.

  Om familjen inte uppger sina inkomster tas den högsta avgiften ut.

  Inkomstuppgifter som behövs för fastställande av avgiften

 • Avgiften för småbarnspedagogik bestäms enligt den tid barnet deltar i småbarnspedagogiken.

  Tid i

  småbarnspedagogiken

  Betalnings-

  procent

  Yngsta

  barnet

  Näst yngsta

  barnet

  Följande

  barn

  över 150 h/månad

   

  100 % 295 € 118 € 59 €
  högst 150 h/månad 75 % 221 € 89 € 44 €
  högst 86 h/månad

   

  60 % 177 € 71 € 35 €

  Om behovet av småbarnspedagogik är t.ex. högst 150h per månad, faktureras 75 procent av full avgift.

  Avtalet ska ingås för minst tre månader.

  Avtalet ändras inte under semestertider.

  Se till att timantalet är tillräckligt stort då du väljer barnets tid i småbarnspedagogiken

  Om barnets avtalade tid i småbarnspedagogiken överskrids under kalendermånaden höjs den avgift som tas ut för småbarnspedagogik till följande avgiftsnivå enligt den faktiska tiden barnet deltagit i småbarnspedagogiken (planerad tid + använd tid beaktas).

  Om gränsen för den lägsta avgiften som tas ut (28 €) överskrids då tiden som barnet deltar i småbarnspedagogiken överskrids tas också en avgift ut för ett barn vars månadsavgift vanligtvis är 0 euro.

  Den förhöjda avgiften gäller för den månad då överskridandet skedde.

  Planera barnets tid i Päikky senast tisdagsmorgon kl. 8

  Föräldrarna ska planera barnets tider i småbarnspedagogiken i Päikky senast på tisdagsmorgon (kl. 8) den vecka som föregår veckan som planeras.

  Planering av tid i småbarnspedagogiken och Päikky

 • Sök ändring i barnets tid i småbarnspedagogiken i första hand via elektronisk blankett Ändring av servicebehov.

  Om du inte kan använda elektronisk ärendehantering ansök ändring med ändringsblanketten. Lämna in blanketten till kontoret för småbarnspedagogik.

  Diskutera ändringen i god tid också vid barnets enhet.

  När barnets behov av småbarnspedagogik ändrar ingås ett nytt avtal om småbarnspedagogik och ett nytt tjänsteinnehavarbeslut fattas om avgiften för småbarnspedagogik.

  Det nya avtalet ska gälla i minst tre månader.

  Ändring av servicebehov

  Ändringsblankett

 • Klientavgiften tas ut för högst elva kalendermånader under verksamhetsåret (1.8–31.7).

  Juli är en avgiftsfri månad. Om småbarnspedagogiken har inletts 1.9 eller senare tas avgiften dock ut också för juli följande år.

 • Inkomstgränser från 1.8.2024

  Familj på 2 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 4066 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 6973 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 3 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 5245 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 8152 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 4 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 5956 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 8863 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 5 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 6667 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 9574 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 6 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 7376 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 10283 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på fler är sex personer

  • inkomstgränsen höjs med 275 euro för varje följande barn i familjen

  Avgifterna för småbarnspedagogiken är indexbundna med stöd av lagen om klientavgifter inom småbarnspedagogiken (16 §). Indexjusteringarna görs med två års intervaller. Följande indexjustering träder i kraft 2024.

  Så räknar du själv en riktgivande avgift för småbarnspedagogiken

  När avgiften för småbarnspedagogik bestäms dras från familjens sammanlagda bruttoinkomster av den summa som bestäms enligt storleken på familjen. Avgiften är summan enligt avgiftsprocenten för den resterande inkomsten. Avgiften avrundas till närmaste euro. Månadsavgifter på under 30 euro uppbärs inte. Lag om klientavgifter inom småbarnspedagogiken § 4.

  (Familjens bruttoinkomster-inkomstgräns) x avgiftsprocent = avgift för småbarnspedagogik

  Exempelkalkyl: familj på fem personer, barnen tillbringar över 150 h/månad inom småbarnspedagogiken.

  Yngsta barnet (7000€ – 6667€) x 10,70 % = 35,63 € > 37 €
  Näst yngsta barnet 35,63 € x 40 % = 14,25 € > 14 €*
  Följande barn 35,63 € x 20 % = 7,13 €  > 7 €*

  * månadsavgifter under 30 euro uppbärs inte

  Inkomstgränser från 1.3.2023

  Familj på 2 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 3874 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 6626 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 3 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 4998 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 7750 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 4 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 5675 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 8427 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 5 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 6353 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 9105 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på 6 personer

  • avgiftsprocenten är 10,7
  • när månadsinkomsterna överskrider 7028 euro uppbärs avgift för småbarnspedagogiken
  • när månadsinkomsterna överskrider 9780 euro uppbärs avgift enligt högsta belopp

  Familj på fler än sex personer

  • inkomstgränsen höjs med 262 euro för varje följande barn i familjen
 • Avgiften för småbarnspedagogik på heltid (över 35 h/vecka) är högst 295 euro per barn per månad.

  Den lägsta avgiften som tas ut per barn är 28 euro.

 • Till familjens första barn räknas alltid det yngsta barnet i småbarnspedagogiken.

  Då samma familj har flera barn i småbarnspedagogiken bestäms för nästa barn i åldersordningen i småbarnspedagogiken en avgift som är högst 40 procent av avgiften för det yngsta barnet.

  För varje följande barn är avgiften 20 procent av avgiften som bestämts för det yngsta barnet.