Fortsätt till innehållet

Planering av tid i småbarnspedagogiken och Päikky

Systemet Päikky används inom småbarnspedagogiken i Karleby stad. Päikky riktar sig till föräldrar och används för planering och uppföljning av barnets tider i småbarnspedagogiken.

Planera barnets tider i småbarnspedagogiken så noggrant som möjligt. De tider som du planerar för barnet i Päikky används som grund för bl.a. fördelningen av personalresurser, planeringen av barnens verksamhet och personalens arbetsskiften samt mängden måltider som ska beställas.

Beakta att barnet inte kan använda hela månadens timmar när hen börjar eller slutar i småbarnspedagogiken mitt i månaden.

Planering av barnets tid i småbarnspedagogiken

 • Du kan planera barnets tid i småbarnspedagogiken för en längre tid åt gången eller i kortare perioder. Den kortaste möjliga perioden som kan planeras är en kalendervecka.

  Beakta att barnet inte kan använda hela månadens timmar när hen börjar eller slutar i småbarnspedagogiken mitt i månaden.

 • Systemet drar automatiskt av fyra (4) timmar från barnets tid i småbarnspedagogik under verksamhetsdagar inom den avgiftsfria förskoleundervisningen.

  Barnets förskoletid dras inte av den tid som barnet deltar i småbarnspedagogiken under lovtiderna (höstlov, jullov och sportlov).

  Exempel på hur tid inom småbarnspedagogik planeras och förverkligas

 • Då barnets frånvaro planeras på förhand i systemet räknas inte barnets frånvaro till använda timmar (planerad frånvaro).

  Frånvaron måste planeras före planeringen för perioden i fråga stängs.

 • Plötsliga frånvaron minskar använda timmar.

  Då barnet blir sjukt eller är plötsligt frånvarande av annan orsak räknar programmet de timmar som planerats för dagen till använda timmar.

 • Föräldrarna kan följa upp de förverkligade timmarna i Päikky veckovis eller för en hel kalendermånad.

 • Planeringen stängs alltid automatiskt på tisdag kl. 8 en vecka före följande period börjar.

  Vårdnadshavaren kan ändra den planerade tiden före planeringen stängs. Efter att planeringen stängts går det inte längre att ändra på den planerade tiden i småbarnspedagogiken för följande vecka.

 • I avtalet om småbarnspedagogik har fastställts timantalet inom småbarnspedagogiken som föräldrarna ansökt om.

  En avgift tas ut då timantalet överskrids. Till den tid som använts räknas både den reserverade tiden och också den tid som använts utöver den reserverade tiden. Beakta att barnet inte kan använda hela månadens timmar när hen börjar eller slutar i småbarnspedagogiken mitt i månaden.

  Exempel på hur tid inom småbarnspedagogik planeras och förverkligas

  Om överskridningen upprepas under följande kalendermånader ingås ett nytt avtal om barnets tid i småbarnspedagogiken.

  Avtalet ingås för minst tre (3) kalendermånader. Ansök ändringar i behovet av småbarnspedagogik i första hand via elektronisk ärendehantering. Om du inte kan använda elektronisk ärendehantering ansök ändring med ändringsblanketten.

  Ändring av servicebehov

  Ändringsblankett (pdf)