Olet tässä

Kaavoituskatsaus

Kaavoituskatsaukseen on koottu tiivistetysti tietoa Kokkolan kaupungin maankäytön suunnittelusta ja kaavahankkeista. Kaavoituskatsauksessa tuodaan esiin vireillä olevat ja lähiaikoina vireille tulevat kaava-asiat, jotka eivät ole merkitykseltään vähäisiä.

Kaavoituskatsauksessa selostetaan kaava-asiat ja niiden käsittelyvaiheet sekä sellaiset kaupungin päätökset ja toimet, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoituksen lähtökohtiin ja tavoitteisiin.

Sivun alkuun

Päivitetty 10.12.2019 | Tulosta