Du är här

Stadsmiljö / Planering

Stadsmiljöns Planering sköter planläggningsuppgifter som det stadgas om i markanvändnings- och bygglagen samt utför utredningar som behövs för planläggning. Dessutom bereder enheten utlåtanden och beslut som rör markanvändning samt planerar allmänna områden och påverkar därigenom stadsbilden.

Genom att planera och styra markanvändningen ser vi till att karlebyborna har en bra livsmiljö.
Upp

Uppdaterad 3.5.2019 | Skriv ut