Olet tässä

Perusopetuksen opetussuunnitelma

Kokkolan Opetus- ja kasvatuslautakunta on hyväksynyt 26.4.2016 ja 31.5.2016 Kokkolan perusopetuksen uuden opetussuunnitelman.

Uusi opetussuunnitelma on otettu käyttöön vuosiluokilla 1-6 elokuun 2016 alusta. Vuosiluokka 7 siirtyi uuteen opetussuunnitelmaan syksyllä 2017, vuosiluokka 8 syksyllä 2018 ja vuosiluokka 9 siirtyy syksyllä 2019. Uudessa opetussuunnitelmassa on määritelty oppimisen arvioinnin perusteet perusopetukseen.

Kokkolan perusopetuksessa toimintakulttuurin kehittämisen keskeisiä periaatteita ja tavoitteita ovat myönteinen, kannustava ja vuorovaikutteinen ilmapiiri sekä kiireettömyyden tuntu. Keskeistä on oppimisen motivaation vahvistaminen ja sen ylläpitäminen koko oppimispolun ajan. Opetuksessa ja johtamisessa toteutetaan yhteistoiminnallisuuden periaatteita ja tavoitteena on oppiva ja hyvinvoiva kouluyhteisö. Lähikouluperiaate ja kaikille yhteinen koulu ovat koulunkäynnin tuen järjestämisessä tärkeitä toimintakulttuuria ja toimintatapoja ohjaavia tavoitteita. Koulunkäynnin tuki pyritään järjestämään oppilaan luokse hänen lähikouluunsa.

Koulujen toimintakulttuureissa voi olla omaleimaisia piirteitä, mutta omaleimaisuus ei saa vaarantaa oppilaiden yhdenvertaisuutta.

Aktiivinen hanketoiminta tukee Kokkolan perusopetuksen toimintakulttuurin kehittämistä. Hanketoiminta mahdollistaa toiminnan kehittämisen ja hyvien käytänteiden jakamisen erilaisissa yhteistyöverkostoissa.

Uudessa opetussuunnitelmassa painopiste siirtyy opetuksesta oppimiseen ja tavoitteena on yhä vahvemmin tukea oppilaiden ja opiskelijoiden tulevaisuuden taitoja. Oppiminen tulee liittää tosielämän ilmiöihin ja opiskeltavia aineita tarkastellaan niiden oikeissa ympäristöissä. Tärkeää on myös erilaisten oppimisympäristöjen monipuolinen hyödyntäminen.

Kokkolassa esiopetus ja perusopetus muodostavat yhtenäisen oppijan polun. Se on suunnitelmallista, tavoitteellista ja pitkäjänteistä opetusta ja kasvatusta.  

Opetussuunnitelma on laadittu eläväksi asiakirjaksi, jonka arviointia ja kehittämistarpeita arvioidaan muun muassa RUORI -ohjausryhmän toimesta.

Sivun alkuun

Päivitetty 13.8.2019 | Lähetä palautetta | Tulosta