Du är här

Grundläggande utbildning                                        

Den grundläggande utbildningen är allmänbildande undervisning för årskurserna 1-9.

Den grundläggande utbildningen är avgiftsfri och den ger alla samma möjligheter till fortsatta studier. Alla barn som är stadigvarande bosatta i Finland är läropliktiga.

Målet med grundläggande utbildning är att lära kunskaper och färdigheter som behövs i livet samt försäkra alla en jämställd grundutbildning. Målet är också att stödja elevernas utveckling till humana och etiskt ansvarsfulla samhällsmedlemmar samt främja bildning och jämställdhet i samhället.

I Karleby verkar sjutton finskspråkiga skolor, åk 1-6 och sju svenskspråkiga skolor, åk 1-6. År 2013-2014 går 3443 elever i skolor med årskurserna 1-6. I Karleby finns fem finskspråkiga och en svenskspråkig skola med klasserna 7-9. Läsåret 2013-2014 är elevantalet i dessa skolor sammanlagt 1620.

Upp

Uppdaterad 24.3.2014 | Skicka respons | Skriv ut