Fortsätt till innehållet
Tre unga flickor bredvid varandra

Grundläggande utbildning

I Karleby finns 27 skolor med grundläggande utbildning varav 22 är finskspråkiga skolor och 5 är svenskspråkiga.