Fortsätt till innehållet
Tre unga flickor bredvid varandra

Grundläggande utbildning

I Karleby finns 29 skolor med grundläggande utbildning varav 23 är finskspråkiga skolor och 6 är svenskspråkiga.