Hyppää sisältöön

Ympäristömelulla on merkittäviä vaikutuksia ihmisten terveyteen ja asuinympäristön viihtyisyyteen. Melu onkin Suomessa arvioitu pienhiukkasten jälkeen toiseksi eniten terveyshaittaa aiheuttavaksi ympäristötekijäksi. Meluhaitat pyritään Kokkolassa ehkäisemään ennalta jo maankäytön suunnittelussa. Myös yritysten ympäristöluvissa on annettu määräyksiä toiminnasta aiheutuvien meluhaittojen rajoittamiseksi.

Meluntorjunnasta säädetään Kokkolassa voimassa olevissa ympäristönsuojelumääräyksissä.  Yksittäisistä melua aiheuttavista tapahtumista tai työvaiheista tulee tehdä ympäristönsuojelulain 118 §:n mukainen meluilmoitus. Ilmoitus tulee jättää kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle.

Kokkolan meluselvitys 2014 ja ennuste vuodelle 2030

Kokkolassa on vuonna 2014 valmistunut laaja meluselvitys. Selvitys kattaa Kokkolan kantakaupungin alueen aina Kälviän kirkonkylälle asti. Selvityksessä huomioidut nykytilan tiedot perustuvat vuoden 2013 lähtötietoihin. Lisäksi selvityksessä on mallinnettu vuoden 2030 ennustetilanne, jossa on huomioitu raideliikenteessä ja tieliikenteessä tapahtuvat muutokset.

Meluselvityksessä on huomioitu tieliikennemelu, raideliikennemelu, ratapihojen melu, Ykspihlajan satama- ja suurteollisuusalueen melu, kivilouhimoiden ja -murskaamoiden melu, Vaasantien ampumaradan melu, Nyängsmossenin motocrossradan melu, Hanhinevan moottoriurheiluradan melu (vain ennustetilanne) sekä tuulivoimaloiden melu.

Luvat ja ilmoitukset

Yhteystiedot