Hyppää sisältöön
Kaupunkinäkymä lintuperspektiivistä. Kuvan keskiosassa on enimmäkseen vanhoja puutaloja pihoineen ja niillä kasvavine puineen. Kuvan yläreunassa näkyy myös matalia kerrostaloja.

Jätehuolto ja kierrätys

Jätehuolto on jätteiden lajittelua, keräystä, kuljetusta ja käsittelyä. Kiinteistöjen tehtävänä on järjestää keräyspaikka kiinteistöllä syntyville jätteille. Jätteen tuottajat lajittelevat jätteet ja vievät ne asianmukaisesti kiinteistöjen jäteastioihin tai jätteiden aluekeräyspisteisiin.

Jätehuoltoyritysten tehtävä on kuljettaa jätteet kiinteistöltä hyödynnettäviksi.

Kunnan vastuulla olevan jätehuollon palvelutehtävät kuuluvat Kokkolassa Ab Ekorosk Oy:lle. Ab Ekorosk Oy on Kokkolan kaupungin ja yhdeksän muun kunnan omistama jätehuoltoyhtiö. Palveluja ovat muun toimialueen jätteenkäsittelystä ja jäteneuvonnasta huolehtiminen sekä jätteen synnyn ehkäisyn, kierrätyksen ja hyötykäytön edistäminen. Jäteasemapalvelut, kotitalouksien vaarallisen jätteen jätehuolto sekä erilaiset keräystempaukset täydentävät asukkaiden palveluja.
Pohjanmaan jätelautakunta on Ab Ekorosk Oy:n jäsenkuntien yhteinen lautakunta, jonka vastuualueeseen kuuluu asutuksen jätehuolto. Jätelautakunta toimii seudullisena jätehuollon viranomaisena.

Jätehuollon valvonnasta ja roskaantumisasioista vastaa kunnan ympäristönsuojeluviranomainen yhdessä Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen kanssa. Ympäristöpalvelut suorittaa tarkastuskäyntejä vastaanotettujen reklamaatioiden perusteella.

  • Jätteiden jättäminen ympäristöön, esimerkiksi metsiin, puistoihin tai muille yleisille alueille on kielletty. Kielto koskee myös nestemäisten jätteiden kaatamista tai laskemista ympäristöön. Eläinten (koirien) jätökset on järjestyslain mukaan kerättävä talteen taajaan asutulla hoidetulla alueella.

    Roskaaminen vähentää ympäristömme viihtyisyyttä ja esim. jäteöljyjen pääsy maaperään vaarantaa pohjavettä. Jätteen hylkääminen ympäristöön omallekin maalle on jäterikkomus, josta voidaan ilmoittaa poliisille.

    Roskaantuneen alueen siivoamisvelvollisuus on aina ensisijaisesti roskaajalla, toissijaisesti maanomistajalla. Roskaamisesta voidaan rangaista esim. sakottamalla.

    Kokkolan kaupungin jätehuollon valvonnasta vastaa ympäristöpalvelut. Ympäristöpalvelut suorittaa tarkastuskäyntejä vastaanotettujen reklamaatioiden perusteella.

  • Kokkolan kaupungin jätehuollon valvonnasta vastaa ympäristöpalvelut. Ympäristöpalvelut suorittaa tarkastuskäyntejä vastaanotettujen reklamaatioiden perusteella.

Yhteystiedot