Hyppää sisältöön
Näkymä Vattajan uimarannasta. Kuvan vasemmassa reunassa on hiekkaranta ja oikeassa reunassa meri. Taustalla näkyy mereen työntyvä kivikkoinen aallonmurtaja sekä pitkin rantaa olevia harjakattoisia mökkejä sekä muutama auto.

Ympäristönsuojelumääräykset

Ympäristönsuojelumääräykset ovat kunnallisia määräyksiä, kuten jätehuoltomääräykset ja rakennusjärjestys, ja niitä sovelletaan muiden määräysten ohella. Määräyksiä tarvitaan pääsääntöisesti tarkentamaan ja täsmentämään ylemmänasteisia lakeja ja asetuksia, jotka ovat usein hyvin yleisluonteisia ja tulkinnanvaraisia.

Määräysten tulee kuitenkin aina liittyä ympäristönsuojelulailla säädeltyihin asioihin ja perustua siinä annettuihin periaatteisiin. Määräykset eivät koske ympäristönsuojelulain nojalla luvanvaraista toimintaa, YSL:n 61 §:n, 62 §:n tai 78 §:n mukaan ilmoituksenvaraista toimintaa tai puolustusvoimien toimintaa.

Kokkolan kaupunginvaltuusto on hyväksynyt Kokkolassa voimassaolevat ympäristönsuojelumääräykset 24.4.2023 (§ 31) ja ne astuvat voimaan 5.6.2023. Ympäristönsuojelumääräykset ovat voimassa koko kaupungin alueella.

Kokkolan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen voi myöntää erityisestä syystä ja kirjallisen hakemuksen johdosta yksittäistapauksissa luvan poiketa ympäristönsuojelumääräyksistä. Hakemuksen käsittelystä peritään voimassa olevan
taksan mukainen maksu.

Luvat ja ilmoitukset

Yhteystiedot