Hyppää sisältöön

Jokilaakson koulu

Lukuvuosi 2022-2023

Oppilasmäärä: 118
Esiopetus: 24
Luokkien määrä: 6
Opettajien määrä: 10

 

 • Myllymäki Emma    2  040 8068 405
  Gyamtso Miia    1  040 8068 405
  Tastula Kimmo    4 044 7809 122
  Hollanti Tiina    5 050 3313 634
  Vasela Teppo    6 040 8068 230
  Laakkonen Kaisa    3 040 8068 405
  Relander Riitta

  Nokelainen Heli

   

  erityisopettaja

  erityisopettaja

  4

  040 8065 119

  050 5697983

   

   

  Jukkola Sanna koulusihteeri 040 8065 120
  Jämsä Anne koulunkäynninohjaaja 050 3313 634
  Rita Sari kuraattori 044 7809 124
  Hilli Anne koulunkäynninohjaaja 050 3313 634
  Kukkola Hannu talonmies 044 7809 963
  Pohjonen Krista terveydenhoitaja 044 7308 218
  Luoto Sirpa siistijä
  Pesola Soili siistijä
  Noromies Anna-Karin koulupsykologi 040 8068 426
  Vapola Pirjo-Liisa ruokapalvelu
  työntekijä
  040 8068 012
 • Oppilaskuntatoimintaa ohjaa kaksi opettajaa. Ryhmän tehtävänä on suunnitella yhdessä asioita ja toimintatapoja, joilla koulun viihtyvyyttä voidaan parantaa. Jokaiselta luokka-asteelta on kaksi edustajaa.

  Oppilaskunnan organisointi ja osallisuuden vahvistaminen

  Ryhmä kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukaudessa. Sen toiminta on ollut monipuolista ja koulun viihtyvyyttä lisäävää. Ryhmä on perustettu ympäristökasvatukseen liittyvän Vihreä lippu -projektin aikana.

  Työskentelyn tavoitteena on lisätä oppilaiden osallisuutta koulua koskevissa asioissa.

  Suunnitelma ryhmän työskentelystä mm.
  – kokoontuu vähintään kaksi kertaa lukukaudessa (väh. 4 kertaa lukuvuodessa)
  – jokaiselta luokalta kaksi oppilasta vuorollaan
  – ympäristöharja kiertää viikoittain luokissa (sis. tietyt tehtävät)
  – ilmoitustaulu ympäristöasioille (luokkien ja opettajien vapaassa käytössä)
  – oppilaiden suunnittelemat ja vetämät kerhot välitunnilla (oppilaat ilmoittautuvat)

 • Jokilaakson koulun vanhempainyhdistys ry (perustettu 3/2003) on Suomen
  vanhempainliiton jäsen (http://www.vanhempainliitto.fi/). Vanhempainliiton sekä
  Kokkolan kaupungin opetuspalveluiden (2017-2021) mukaisesti
  vanhempainyhdistystoiminnan tarkoituksena on edistää lasten kasvua, oppimista ja
  hyvinvointia. Yhdistys toimii vanhempien vaikutuskanavana sekä edistää kodin ja
  koulun yhteistyötä luomalla vapaamuotoisen keskustelufoorumin vanhempien ja
  koulun välille. Vanhemmat saavat koulun toiminnasta ajankohtaista tietoa ja koulu
  saa palautetta vanhemmilta toiminnastaan. Tarvittaessa vanhempainyhdistys/-raati
  voi tehdä aloitteita ja toimia viestikanavana kunnallisille toimielimille.
  Vanhempainyhdistys on toiminnassaan poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.
  Se toimii koulun kaikkien lasten hyväksi. Toiminta perustuu vanhempien
  vapaaehtoisuuteen ja toimintaan ovat kaikki vanhemmat tervetulleita! Tulevista
  kokouksista ja tapahtumista ilmoitamme rehtorin välityksellä Wilman kautta sekä
  Jokilaakson koulun vanhempainyhdistyksen facebook –sivuilla.
  Toimintaansa varten vanhempainyhdistys pyrkii saamaan varoja julkisista
  avustuksista, järjestämällä asianomaisen luvan saatuaan juhlia, arpajaisia ja
  keräyksiä. Kerätyillä varoilla tuetaan Jokilaakson koulun toimintaa oppilaiden
  hyväksi.

 • Erityisopetus 

  Lukuvuonna 2022-2023 erityisopetuksesta Jokilaakson koululla huolehtivat Heli Nokelainen (1.-4.-luokat) ja Riitta Relander (5.-6.-luokat). Heli (p. 050-5697983)  ja Riitta (p. 040-8065119) perjantaisin.

   

  Koulullamme annetaan osa-aikaista erityisopetusta kolmiportaisen tuen mukaisesti. Pääpaino erityisopetuksesta kohdistuu erityisen tuen ja tehostetun tuen oppilaisiin, mutta myös yleisen tuen oppilaille annetaan erityisopetusta heidän tarpeidensa mukaan sopivaksi arvioidun jakson ajan.  Mikäli erityisopetuksen tarve on säännöllistä, niin silloin oppilas siirretään tehostettuun tukeen. Tuen tarpeen muuttuessa olemme aina yhteydessä huoltajiin.

   

  Erityisopetuksen ja tuen tarpeen arvioi erityisopettaja yhdessä luokanopettajan kanssa. Erityisopettajan tekemät testit ja kartoitukset sekä luokanopettajan havainnot oppilaan osaamisesta ja haasteista ovat tuen tarpeen arvioinnin perustana. Tehostetun tuen ja erityisen tuen oppilaiden tuen asiakirjat kirjoitetaan Wilmaan oppilaan Tuki-välilehdelle, josta ne ovat vain oppilasta opettavien opettajien, rehtorin sekä oppilaan ja hänen huoltajiensa luettavissa.

  Osa-aikainen erityisopetus tapahtuu koulussamme joustavin järjestelyin oppilaiden tarpeiden mukaan joko pienryhmäopetuksena, yksilöopetuksena tai samanaikaisopetuksena yhdessä luokanopettajan kanssa. Yleisimmin erityisopetusta annetaan äidinkielessä ja matematiikassa, mutta mahdollisesti muissakin oppiaineissa, opiskelutaidoissa tai muissa oppimiseen liittyvissä asioissa. Osa-aikaista erityisopetusta yhdelle oppilaalle voidaan antaa noin 1-3 tuntia viikossa.

  Erityisopetuksen tavoitteena on tunnistaa jo varhain oppimisen haasteet ja järjestää oikea-aikaista ja kohdennettua tukea, jotta oppimisen haasteet eivät kasaantuisi. Erityisopettajan ja luokanopettajan yhteistyöllä pyritään luomaan jokaiselle oppilaalle mahdollisimman hyvät puitteet oppia omassa luokassaan. Huoltajien ja opettajien välinen yhteistyö on luonnollisesti erittäin tärkeää rakennettaessa sopivaa oppimisen polkua kullekin oppilaalle.

   

  Kokoaikaista erityisopetusta antavaa pienryhmää koulullamme ei ole. Mikäli oppilaan arvioidaan tarvitsevan kokoaikaista pienryhmässä tapahtuvaa erityisopetusta, on paikkaa haettava toiselta kaupungin koululta.

   

Ota yhteyttä