Hyppää sisältöön

Koulumme on n. 150 oppilaan alakoulu. Koulussamme järjestetään opetusta myös yhdelle erityisopetuksen pienryhmälle.

Koulu on rakennettu vuonna 1988.  Koulua ympäröi piha-alue, jossa on leikkivälineet, peliareena, jalkapallokenttä ja muistomerkki. Koulua ympäröivä luonto tarjoaa hyvät mahdollisuudet oppimiseen, leikkeihin ja liikuntaan.

Koulumme toiminta-ajatus on: ” Itseensä luottaen, muita kunnioittaen,  tulevaisuutta tekemään”. Koulussamme opetellaan ja harjoitellaan arvostavaa vuorovaikutusta, viljellään myönteisyyden siemeniä kouluympäristöön ja vahvistetaan merkityksellisyyden kokemusten syntymistä yksilö- ja yhteisötasolla. Tavoitteena on rakentaa arvostavaa ja toisia tukevaa koulukulttuuria, vahvuusperustaista oppimista sekä merkityksen ja tarkoituksen vaalimista ja opettamista. Toimintakulttuurimme on avoin uusien oppimisympäristöjen kehittämiselle ja globaalille kansainväliselle toiminnalle.

 

 • Rehtori  Sari Rundgren-Nurkkala Puh. 044 5767682

  Apulaisrehtori Henrikki Heikkinen Puh. 040 8068263

   

  Opettajat:

  1.luokka Sari Rundgren-Nurkkala

  2.luokka Hanna Arvo

  3.luokka Tommi Syrjälä

  4.luokka Anniina Aarnio sij. Katja Tokola

  5.luokka Henrikki Heikkinen

  6.luokka Jaana Salmela

   

  Pienryhmän erityisopettaja Merja Pikkarainen sij. Johanna Kujala Puh. 044 5767675

  Laaja-alainen erityisopettaja Pinja Lehesvirta sij. Hannamaaria Laitinen

  Pienryhmäluokka Marika Niemi sij. Ulla Forsström

  Puh. 040 8068140

   

   

   

  Muu henkilökunta:

  Koulunkäynnin ohjaajat:

  Marjaana Koittola sij. Eemeli Klapuri

  Outi Puskala

  Tiina Forsberg

  Satu Kangas

  Hanna Niemelä

  Satu Kiviaho

  Tanja Porkola

  Olga Ahokangas

  Kirsi Paananen

   

   

  Keittiö:

  Lucina Hagmanin koulu Puh.040 4892211

  Kirkonkylä:

  Merja Polet-Miekkoja (keittäjä) Puh. 040 8068013

  Siistijä:

  Minna Hiltunen Puh.040 8065929

  Koulusihteerit:

  Jenni Peltokangas Puh.040 8065382

  Virpi Leppälä (koulukuljetusasiat) Puh. 050 3624921

  Kiinteistönhoitaja:

  Kulloinkin vuorossa oleva kiinteistönhoitaja

   

  Oppilashuolto:

  Kouluterveydenhoitaja:

  Eveliina Mäkelä Puh. 0447307622

  Koulukuraattori:

  Eva-Maria Karlström Puh. 0404892147

   

   

 • Koulussamme toimii oppilaskunta. Oppilaskunnan hallituksen äänestävät koulumme oppilaat. Oppilaskunnan hallituksessa on kaksi edustajaa joka luokalta. Oppilaskunnan hallituksen puheenjohtajana toimii koulumme opettaja. Oppilaskunta eli kaikki koulumme oppilaat voivat ehdottaa oppilaskunnan hallitukselle toiveita pienestä mukavasta toiminnasta, jota silloin tällöin koululla järjestetään.  Tämän lisäksi oppilaskunnan hallituksen tehtäviin kuuluu mm. koulun erilaisten vaalien organisointi. Oppilaskunnan hallitus kokoontuu koululla koulupäivän aikana säännöllisesti.

 • Koulussamme toimii vanhempainraati. Koulun edustajan lisäksi vanhempainraadissa on yksi vanhempi jokaiselta luokalta.

 • Koillisreitin johtokunta.

 • Oppimisen ja koulunkäynnin tuki

  Jokaisella oppilaalla on oikeus opetukseen ja ohjaukseen, joka tukee häntä saavuttamaan parhaan potentiaalinsa. Koulussamme toteutetaan pedagogista, oppimisen kolmiportaista tukea: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Tukea toteuttavat luokanopettajien lisäksi koulunkäynnin ohjaajat, pienryhmien erityisopettajat ja laaja-alainen erityisopettaja. Tuki voi sisältää ohjausta tai erityisopetusta luokkaryhmässä, pienemmässä ryhmässä tai henkilökohtaisesti. Tukitoimet suunnitellaan opetushenkilöstön, oppilaan ja hänen huoltajiensa yhteistyönä. Tuen suunnitteluun liittyvät asiakirjat kirjataan Wilmaan.

  Oppilashuollon työntekijät ovat yhteistyössä huoltajien ja opetushenkilöstön kanssa tukemassa oppilaiden hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista. Oppilashuoltotyötä koordinoi Yhteisöllinen Hyvinvointiryhmä, johon kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, päiväkodin johtaja ja laaja-alainen erityisopettaja. Tarvittaessa kutsutaan koolle oppilaskohtainen asiantuntijaryhmä, jossa ovat mukana oppilas, huoltajat ja tapauskohtaisesti opetuksen ja oppilashuollon ammattihenkilöitä ja muita yhteistyötahoja. Asiantuntijaryhmässä sovitaan oppilaan koulunkäynnin tukemiseen tähtäävistä toimista. Opetushenkilöstön ja oppilashuollon työntekijöiden yhteystiedot löytyvät kohdasta ”Henkilökunta”.

   

 • Iltapäiväkerho toimii maanantaista perjantaihin klo 11.45-16.45. Iltapäiväkerhon ohjaajana toimii Sari Lammi Puh. 044-3433435.

 • Liikkuva koulu

  Lukudiplomi

  Positiivinen pedagogiikka

  Majakka

  NPDL

  Koulussamme on ollut kansainvälistä toimintaa: Comenius, Erasmus+

Kälviän Kirkonkylän koulu