Hyppää sisältöön

Peltokorven koulu

Yhdessä lapsen parhaaksi – kasvaen ja oppien

Peltokorven koulu sijaitsee Kokkolasta 10 km pohjoiseen, oikealle Peltokorventietä 3 km.

Mäellä sijaitseva koulumme on monipuoliset opiskeluympäristöt tarjoava kokonaisuus, jossa on joustavia luokkatiloja sekä lasten mielikuvitusta tukevia luonnonläheisiä välituntialueita. Koulumme läheisyydessä on kyläyhdistyksen hankkima grillauspaikka, joka on luokkien käytettävissä. Alapihan monipuoliset leikki- ja liikuntavälineet sekä areenat innostavat lapsia liikkumaan.

Koulumme toimii kahdessa rakennuksessa. Pääkoululla (vanha puoli) ovat luokat esiopetus, 1 ja 2, keittiö, ruokasali. Alakerroksessa ovat käsityöluokat sekä yhteisöllisen hyvinvointiryhmän työtilat. Samalla mäellä kolmannessa rakennuksessa toimii Peltokorven päiväkoti. Uudella puolella ovat luokat 3, 4, 5, 6, erityisopetuksen luokka sekä taito-ja taideaineluokka(kuvataide ja musiikki).

Yhteistyö kotien, koulun, esikoulun  ja päiväkodin kanssa tukee yhdessä lapsen parhaaksi toimimista. Tänä lukuvuonna painopistealueemme ovat: 1.Hyvinvointi ja  osallisuus (LYK) 2. Kestävä ja vastuullinen elämäntapa  sekä 3. Lukeminen ja kirjoittaminen.

Kyltti "Peltokorven koulu, Peltokorven päiväkoti"

 

Ulkokuva Peltokorven koulurakennuksesta

 • Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa  etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi

  Osalla henkilökuntaa sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kokkola.fi. Ne on merkitty *.

   

  Rehtori  Sari Hyyppä *                                Puh. 044-5767683

  Apulaisrehtori Marjo Santaholma            Puh. 040-8065328

  Koulusihteeri    Satu Salo *     Puh. 040-8065382

   

  Luokanopettajat:

  1. luokka  Jaana Alahuhta (9.1.-3.6.2023)  040-3536700

  2. luokka  Johanna Kujala (9.1.-3.6.2023)      050-4320224

  3. luokka  Marjo Santaholma, apulaisrehtori  040-8065328

  4. luokka  Sari Hyyppä , rehtori  044-5767683

  5. luokka   Jaana Kaipainen 040-8065329

  6. luokka   Elina Sangi  040-8068254

   

  Erityisopettaja  Maija Santalo (ma-pe) 040-8068255

   

   

  Koulunkäynninohjaajat:

  Elina Niemi: luokka 6  ja iltapäiväkerho.

  Tanja Humalajoki: alkuopetus ja luokat 3-6

  Niila Kinnunen:  luokat 1-6

  Jaakko Korkiala: luokat 3-6 ja iltapäiväkerho

   

   

  Ruokapalvelut  Susann Lassila   040-4892263

  Puhtaanapito, pääkoulu:  040-8068322

  Uusi puoli: Sari Perälahti 040-8068322

   

  Iltapäiväkerho  (4H) klo 12-17  ohjaaja 044-7276115

  Kuraattori (tiistaisin) Eva-Maria Karlström   040-4892147

  Psykologi, yhteydenottopsykologi Minna Lehtola 040-8065996

  Terveydenhoitaja (tiistaisin)  Niina Oravainen  040-8043282

  Talonmies, kiinteistönhoito:

  Daniel Sippola 050-0564409

 • Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää kaikkien oppilaiden yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia. Oppilaskunta muodostuu koko koulun oppilaista, ei pelkästään oppilaskunnan hallituksen jäsenistä. Oppilaskuntatoiminnan kautta oppilaat saavat oman äänensä kuuluviin ja pääsevät vaikuttamaan asioihin koulussa.

  Peltokorven koulun oppilaskunnan hallituksen luokkien edustajajäsenet valitaan äänestyksellä.  Jokaiselta luokalta on kaksi edustajaa.  Oppilaskunnan hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Oppilaskunnan hallitus muodostuu tällä hetkellä    2. – 6. luokan oppilaista. Lisäksi kokouksiin osallistuu Kokkolan kaupungin lasten vaikuttajaryhmään kuuluva jäsen. Oppilaskuntaa ohjaavat kaksi opettajaa. Ennen jokaista oppilaskunnan hallituksen kokousta pidetään luokissa ”oppilaskuntatunti”, jolloin jokaisella oppilaalla on mahdollisuus tuoda esille omia toiveitaan ja ajatuksiaan, joita oppilaskunnan edustajat sitten kertovat kokouksissa. Oppilaskunta on päässyt vaikuttamaan mm. koulumme piha-alueisiin, viipalekouluun, lasten oikeuksien viikkoon, kevätretkikohteisiin ja erilaisiin teemapäiviin

  Lukuvuonna 2021-2022 koulun opettajajäseninä toimivat  Marjo Santaholma ja Maija Santalo.

 • Peltokorven koulun vanhempainraati koostuu oppilaiden huoltajista. Se on keskustelu-ja ideointifoorumi kodin ja koulun yhteistyön sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen.

  Peltokorven koulun vanhempainraati kokoontuu noin 2-3 kertaa lukuvuodessa.

  Lukuvuonna 2021-2022 koulun opettajajäsenenä toimii Essi Nuortimo.

 • Jokaisella oppilaalla on oikeus opetukseen ja ohjaukseen, joka tukee häntä saavuttamaan parhaan potentiaalinsa. Koulussamme toteutetaan pedagogista, oppimisen kolmiportaista tukea: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

  Tukea toteuttavat luokanopettajien lisäksi koulunkäynnin ohjaajat ja laaja-alainen erityisopettaja. Tuki voi sisältää ohjausta tai erityisopetusta luokkaryhmässä, pienemmässä ryhmässä tai henkilökohtaisesti. Tukitoimet suunnitellaan yhteistyössä  oppilaan, huoltajien ja opetushenkilöstön kanssa. Tuen suunnitteluun liittyvät asiakirjat kirjataan Wilmaan.

 • Oppilashuollon työntekijät ovat yhteistyössä huoltajien ja opetushenkilöstön kanssa tukemassa oppilaiden hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista. Oppilashuoltotyötä koordinoi Yhteisöllinen Hyvinvointiryhmä, johon kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, päiväkodin johtaja ja laaja-alainen erityisopettaja.

  Tarvittaessa kutsutaan koolle oppilaskohtainen asiantuntijaryhmä, jossa on mukana oppilas, huoltajat ja tapauskohtaisesti oppilashuollon ammattihenkilöitä tai muita yhteistyötahoja. Asiantuntijaryhmässä sovitaan oppilaan koulunkäynnin tukemiseen tähtäävistä toimista.

  Yhteystiedot löytyvät kohdasta Henkilökunta.

 • Työpäivämme on seuraavanlainen

  1. oppitunti                                          8.00 – 8.45
  2. oppitunti                                         9.00 – 9.45
  3. ja 4 oppitunti                                 10.00 – 11.45
  sisältää lounastauon
  liikuntavälitunti                                 11.45 – 12.15
  5. oppitunti                                         12.15 – 13.00
  6. oppitunti                                         13.15 – 14.00
  7. oppitunti                                          14.15-15.00