Hyppää sisältöön

Peltokorven koulu

Yhdessä lapsen parhaaksi – kasvaen ja oppien

Peltokorven koulu sijaitsee Kokkolasta 10 km pohjoiseen, oikealle Peltokorventietä 3 km.

Koulun ja päiväkodin piha on monipuoliset opiskeluympäristöt tarjoava kokonaisuus, jossa on joustavia luokkatiloja sekä lasten mielikuvitusta tukevia luonnonläheisiä välituntialueita. Koulumme läheisyydessä on kyläyhdistyksen hankkima grillikatos, joka on päiväkodin ja koulun käytettävissä. Alapihan monipuoliset leikki- ja liikuntavälineet sekä areenat innostavat lapsia liikkumaan.

Koulumme toimii kahdessa rakennuksessa. Pääkoululla (vanha puoli) ovat luokat esiopetus, 1-2, erityisopetuksen tila, keittiö, ruokasali. Alakerroksessa ovat käsityöluokat sekä yhteisöllisen hyvinvointiryhmän työtilat. Samalla mäellä kolmannessa rakennuksessa toimii Peltokorven päiväkoti. Uudella puolella ovat luokat 3, 4, 5, 6, erityisopetuksen luokka sekä taito-ja taideaineluokka(kuvataide ja musiikki). Uuden puolen yläkerrassa sijaitsee myös uusi yhteisöllisen hyvinvointiryhmän työtila, joka toimii myös opetustilana.

Yhteistyö kotien, koulun, esikoulun  ja päiväkodin kanssa tukee yhdessä lapsen parhaaksi toimimista. Tänä lukuvuonna painopistealueemme ovat: 1.Hyvinvointi ja myönteinen kohtaaminen 2. Kestävä ja vastuullinen elämäntapa  sekä 3. Lukeminen ja kirjoittaminen.

Kyltti "Peltokorven koulu, Peltokorven päiväkoti"

 

Ulkokuva Peltokorven koulurakennuksesta

 • Henkilökunnan sähköpostit ovat muotoa  etunimi.sukunimi@edu.kokkola.fi

  Osalla henkilökuntaa sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi@kokkola.fi. Ne on merkitty *.

   

  Rehtori  Sari Hyyppä *                                Puh. 044-5767683

  Apulaisrehtori Marjo Santaholma            Puh. 040-8065328

  Koulusihteeri    Anne Hietaharju (virkavapaalla)     Puh. 040-8065382     Sijainen Jenni Peltokangas ajalla 28.11.2023-31.5.2024.

   

  Luokanopettajat:

  1. luokka   sijainen Johan Sundell (7.8.2023-1.6.2024)  050-4320224

  2. luokka  sijainen Jaana Alahuhta (7.8.-21.12.2023)    040-3536700

  3. luokka  Sari Hyyppä , rehtori  044-5767683

  4. luokka  Marjo Santaholma, apulaisrehtori  040-8065328

  5. luokka  Elina Sangi  040-8068254

  6. luokka  Jaana Kaipainen 040-8065329

   

  Erityisopettaja  Maija Santalo (ma-pe) 040-8068255

  Koulunkäynninohjaajat:

  Elina Niemi

  Tanja Humalajoki

  Ruokapalvelut  Susann Lassila   040-4892263

  Puhtaanapito, pääkoulu:  040-8068322

  Uusi puoli:  040-8068322

   

  Iltapäiväkerho  (4H) klo 12-17  ohjaaja 044-7276115

  Kuraattori (ke tai to ) Eva-Maria Karlström   040-4892147

  Psykologi, yhteydenottopsykologi Minna Lehtola 040-8065996

  Terveydenhoitaja (tiistaisin)  Kaisa Solajoki  040-8043362

  Talonmies, kiinteistönhoito:  Daniel Sippola 050-0564409

 • Perusopetuslain mukaan koululla tulee olla oppilaista muodostuva oppilaskunta. Oppilaskunnan ja sen toimielinten tehtävänä on edistää kaikkien oppilaiden yhteistoimintaa, osallistumista ja vaikutusmahdollisuuksia. Oppilaskunta muodostuu koko koulun oppilaista, ei pelkästään oppilaskunnan hallituksen jäsenistä. Oppilaskuntatoiminnan kautta oppilaat saavat oman äänensä kuuluviin ja pääsevät vaikuttamaan asioihin koulussa.

  Peltokorven koulun oppilaskunnan hallituksen luokkien edustajajäsenet valitaan äänestyksellä.  Jokaiselta luokalta on kaksi edustajaa.  Oppilaskunnan hallitus kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa. Oppilaskunnan hallitus muodostuu tällä hetkellä    2. – 6. luokan oppilaista. Lisäksi kokouksiin osallistuu Kokkolan kaupungin lasten vaikuttajaryhmään kuuluva jäsen. Oppilaskuntaa ohjaavat kaksi opettajaa. Ennen jokaista oppilaskunnan hallituksen kokousta pidetään luokissa ”oppilaskuntatunti”, jolloin jokaisella oppilaalla on mahdollisuus tuoda esille omia toiveitaan ja ajatuksiaan, joita oppilaskunnan edustajat sitten kertovat kokouksissa. Oppilaskunta on päässyt vaikuttamaan mm. koulumme piha-alueisiin, viipalekouluun, lasten oikeuksien viikkoon, kevätretkikohteisiin ja erilaisiin teemapäiviin

  Lukuvuonna 2023-2024 koulun opettajajäseninä toimivat  Marjo Santaholma ja Elina Sangi.

 • Peltokorven koulun vanhempainraati koostuu oppilaiden huoltajista. Se on keskustelu-ja ideointifoorumi kodin ja koulun yhteistyön sekä oppimisympäristöjen kehittämiseen.

  Lukuvuonna 2023-2024 jokaiselta luokalta valitaan kaksi huoltajajäsentä.

  Peltokorven koulun vanhempainraati kokoontuu noin 2-3 kertaa lukuvuodessa. Lisäksi vanhempainraati on mukana kodin -ja koulun yhteistyötapahtumissa syksyllä ja keväällä.

  Lukuvuonna 2023-2024 koulun opettajajäsenenä toimii Jaana Alahuhta ja Sari Hyyppä.

 • Jokaisella oppilaalla on oikeus opetukseen ja ohjaukseen, joka tukee häntä saavuttamaan parhaan potentiaalinsa. Koulussamme toteutetaan pedagogista, oppimisen kolmiportaista tukea: yleinen, tehostettu ja erityinen tuki

  Tukea toteuttavat luokanopettajien lisäksi koulunkäynnin ohjaajat ja laaja-alainen erityisopettaja. Tuki voi sisältää ohjausta tai erityisopetusta luokkaryhmässä, pienemmässä ryhmässä tai henkilökohtaisesti. Tukitoimet suunnitellaan yhteistyössä  oppilaan, huoltajien ja opetushenkilöstön kanssa. Tuen suunnitteluun liittyvät asiakirjat kirjataan Wilmaan.

 • Opiskeluhuollon työntekijät ovat yhteistyössä huoltajien ja opetushenkilöstön kanssa tukemassa oppilaiden hyvinvointia ja koulunkäynnin sujumista. Opiskeluhuoltotyötä koordinoi Yhteisöllinen Hyvinvointiryhmä, johon kuuluvat rehtori, kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologi, päiväkodin johtaja ja laaja-alainen erityisopettaja.

  Tarvittaessa kutsutaan koolle oppilaskohtainen asiantuntijaryhmä, jossa on mukana oppilas, huoltajat ja tapauskohtaisesti oppilashuollon ammattihenkilöitä tai muita yhteistyötahoja. Asiantuntijaryhmässä sovitaan oppilaan koulunkäynnin tukemiseen tähtäävistä toimista.

  Yhteystiedot löytyvät kohdasta Henkilökunta.

 • Työpäivämme on seuraavanlainen

  1. oppitunti                                          8.00 – 8.45
  2. oppitunti                                         9.00 – 9.45
  3. ja 4 oppitunti                                 10.00 – 11.45
  sisältää lounastauon
  liikuntavälitunti                                 11.45 – 12.15
  5. oppitunti                                         12.15 – 13.00
  6. oppitunti                                         13.15 – 14.00
  7. oppitunti                                          14.15-15.00