Hyppää sisältöön
Ohjaaja neuvoo oppilasta

Opiskeluhuolto

Kokkolan kaupungin opiskeluhuollon piirissä on noin 9 300 lasta ja nuorta esiopetuksesta lukioon sekä toisen asteen koulutukseen. Opiskeluhuoltoa toteutetaan oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisesti ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuoltotyötä tehdään yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu mahdollisimman toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Kaupungin opiskeluhuollon toimintaympäristö on kaksikielinen ja sijaintikuntana Kokkolan kaupunki vastaa myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilashuollon palveluista.

Koulukuraattorit 

Koulukuraattori toimii sosiaalityön asiantuntijana kouluyhteisössä. Työote on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä. Koulukuraattorin tehtävään kuuluu koulun eri ammattiryhmien kanssa tapahtuva konsultaatio liittyen yksittäisiin oppilaisiin / opiskelijoihin, luokka- ja kouluyhteisöön tai yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Koulukuraattorin työn keskeisinä tavoitteina ovat oppilaan / opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen. Työhön voi sisältyä keskusteluja oppilaan / opiskelijan kanssa, luokka- ja ryhmätasoisia työmuotoja ja tukitoimien suunnittelua. Koulukuraattorin työtä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen / opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Koulupsykologit

Koulupsykologi on kouluyhteisössä oppilaan ja opiskelijan psyykkisen kehityksen asiantuntija osana muuta oppilashuoltoa. Koulupsykologin työn keskeisenä tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen erityisesti koulunkäynnin ja oppimisen näkökulmasta. Lisäksi koulupsykologi arvioi oppilaan tai opiskelijan kokonaistilannetta sekä tuen tarvetta ja ohjaa hänet tarvittaessa muiden palvelujen piiriin.

Koulupsykologin työhön voi sisältyä tukikeskusteluja oppilaan ja opiskelijan kanssa, luokka- ja ryhmätasoisia työmuotoja sekä oppimisvalmiuksien arviointia ja tukitoimien suunnittelua. Työ perustuu luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen. Oppimiseen liittyvissä tutkimustoiveissa edellytämme koulupsykologin konsultointia sekä opetushenkilöstöltä että muilta yhteistyötahoilta. Koulupsykologin tutkimuksiin ohjaudutaan erityisopettajan lähetteellä.

Oppilaat, opiskelijat, huoltajat ja yhteistyökumppanit voivat olla yhteydessä koulupsykologeihin sähköpostitse, puhelimitse tai Wilman välityksellä.

Oppilashuollon tiimi

Vingenkatu 18A

67100 Kokkola

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi @edu.kokkola.fi

 • Johtava kuraattori Sanna Sarkkinen-Vuorinen

  puh. 040 8068 438

  – Kokkolan suomalainen lukio

  – Mariankadun koulu (Sairaalakoulu)

  Vastaava kuraattori Jaana Kääntä 

  puh. 050 473 0008

  – Lucina Hagmanin koulu

  – Halkokarin ja Rytimäen koulut

  Vastaava kuraattori Carola Holmbäck-Puskala

  puh. 050 4303 370

  – Hollihaan koulu

  – Chydenius skola

  – Såka skola

  – Ruotsinkieliset esiopetusyksiköt

  Kuraattori Jonna Keskitalo 

  puh. 044 7809 169

  – Kiviniityn koulu

  – Mäntykankaan koulu

  Kuraattori Miia Laitakangas-Kalliosalo

  puh. 040 8068 399

  – Koivuhaan koulu

  – Lohtajan koulu

  – Lohtajan Kirkonkylän koulu

  – Rahkosen koulu

  – Veikko Vionojan koulu

  Kuraattori Carola Sandbacka

  puh. 040 4892 206

  – Donnerska skolan

  – Karleby svenska gymnasium

  – Öja skola

  – Villa skola

  – Kyrkbackens skola

  Kuraattori Sari Rita

  puh. 044 7809 124

  – Hakalahden koulu

  – Jokilaakson koulu

  – Hollihaan koulu

  Kuraattori Eva-Maria Karlström

  puh. 040 4892 147

  – Kälviän kirkonkylän koulu

  – Peltokorven koulu

  – Marttilan koulu

  – Ruotsalon koulu

  – Marinkaisten koulu

  Kuraattori Tuija Tuomala

  puh. 044 7809 382

  – Torkinmäen koulu

  – Kaustarin koulu

  – Ykspihlajan koulu

  Kuraattori Mari Parkas

  puh. 040 8068 213

  – Isokylän yhtenäiskoulu

  Kuraattori Marika Levijoki

  puh. 040 8068 212

  – Ammattiopisto: Liiketoiminta ja it-media-ala, K-P:n konservatorio

  Kuraattori Simo Säippä

  puh. 044 7809 046

  – Ammattiopisto: Sosiaali- ja terveysala

  – Ammattiopisto: Valma

  – Ammattiopisto: Kälviän Nuka

  – Erityisammattiopisto Luovi

  Kuraattori Sanna Pajukoski

  puh. 040 8068 211

  – Ammattiopisto; teollisuus, logistiikka ja rakennusala

  – Konservatorio

  Kuraattori Jenni Välisaari (hanketyöntekijä)

  puh. 050 4768 567

  Kuraattori Elina Ihanus (hanketyöntekijä)

  puh. 050 4009 013

  Esiopetuksen kuraattori Minna Somero

  puh. 050 4301 428

 • Johtava koulupsykologi Johanna Puumala

  puh. 040 8065 352

  – Ammattiopisto (hyvinvointialat), Konservatorio

  – Kiviniityn koulu

  – Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Mariankadun koulu, Lohtajan koulu, Lohtajan kirkonkylän koulu, Marinkaisten koulu

  Koulupsykologi Jetta Aarnio

  puh. 040 8065 997

  – Ammattiopisto

  Koulupsykologi Roosa Di Baldo

  puh. 050 432 6414

  – Kokkolan suomalainen lukio

  – Lisäksi yhteydenottokoulu: Ruotsalon koulu

  Koulupsykologi Tiia Kyhyräinen

  puh. 040 4892 236

  – Hakalahden koulu

  – Halkokarin koulu

  – Rytimäen koulu

  – Lisäksi yhteydenottokoulut: Hollihaan koulu, Jokilaakson koulu

  Koulupsykologi Minna Lehtola

  puh. 040 8065 996

  – Torkinmäen koulu

  – Kaustarin koulu

  – Lucina Hagmanin koulu

  – Tuva (ammattiopisto), Luovi, Kälviä nuka

  – Lisäksi yhteydenottokoulut: Peltokorven koulu, Kälviän kirkonkylän koulu, Marttilan koulu

  Koulupsykologi Kaisa Saarenpää

  puh. 040 8065 017

  – Isokylän koulu

  – Mäntykankaan koulu

  – Yhteydenottokoulut: Veikko Vionojan koulu ja Rahkosen koulu

  Koulupsykologi Annika Söderholm

  puh. 050 4102 684

  – Suomenkieliset ja ruotsinkieliset esikoulut

  – Lisäksi yhteydenottokoulu: Koivuhaan koulu

  Koulupsykologi Anna-Karin Noromies

  puh. 040 8068 426

  – Chydenius skola

  – Såka skola

  – Villa skola

  – Öja skola

  – Karleby svenska gymnasium

  – Lisäksi yhteydenottokoulu: Donnerska skola