Hyppää sisältöön
Ohjaaja neuvoo oppilasta

Opiskeluhuolto

Kokkolan kaupungin opiskeluhuollon piirissä on noin 9 300 lasta ja nuorta esiopetuksesta lukioon sekä toisen asteen koulutukseen. Opiskeluhuoltoa toteutetaan oppilas- ja opiskeluhuoltolain mukaisesti ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko oppilaitosyhteisöä tukevana yhteisöllisenä opiskeluhuoltona. Lisäksi opiskelijoilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Opiskeluhuoltotyötä tehdään yhteistyössä opetustoimen ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa siten, että siitä muodostuu mahdollisimman toimiva ja yhtenäinen kokonaisuus.

Kaupungin opiskeluhuollon toimintaympäristö on kaksikielinen ja sijaintikuntana Kokkolan kaupunki vastaa myös toisen asteen ammatillisen koulutuksen oppilashuollon palveluista.

Koulukuraattorit 

Koulukuraattori toimii sosiaalityön asiantuntijana kouluyhteisössä. Työote on ensisijaisesti ennaltaehkäisevä. Koulukuraattorin tehtävään kuuluu koulun eri ammattiryhmien kanssa tapahtuva konsultaatio liittyen yksittäisiin oppilaisiin / opiskelijoihin, luokka- ja kouluyhteisöön tai yhteistyöhön eri tahojen kanssa. Koulukuraattorin työn keskeisinä tavoitteina ovat oppilaan / opiskelijan hyvinvoinnin edistäminen ja koulunkäynnin tukeminen. Työhön voi sisältyä keskusteluja oppilaan / opiskelijan kanssa, luokka- ja ryhmätasoisia työmuotoja ja tukitoimien suunnittelua. Koulukuraattorin työtä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen oppilaaseen / opiskelijaan ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Koulupsykologit

Koulupsykologi on kouluyhteisössä oppilaan ja opiskelijan psyykkisen kehityksen asiantuntija osana muuta oppilashuoltoa. Koulupsykologin työn keskeisenä tavoitteena on oppilaiden ja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistäminen erityisesti koulunkäynnin ja oppimisen näkökulmasta. Lisäksi koulupsykologi arvioi oppilaan tai opiskelijan kokonaistilannetta sekä tuen tarvetta ja ohjaa hänet tarvittaessa muiden palvelujen piiriin.

Koulupsykologin työhön voi sisältyä tukikeskusteluja oppilaan ja opiskelijan kanssa, luokka- ja ryhmätasoisia työmuotoja sekä oppimisvalmiuksien arviointia ja tukitoimien suunnittelua. Työ perustuu luottamuksellisuuteen ja vaitiolovelvollisuuteen. Oppimiseen liittyvissä tutkimustoiveissa edellytämme koulupsykologin konsultointia sekä opetushenkilöstöltä että muilta yhteistyötahoilta. Koulupsykologin tutkimuksiin ohjaudutaan erityisopettajan lähetteellä.

Oppilaat, opiskelijat, huoltajat ja yhteistyökumppanit voivat olla yhteydessä koulupsykologeihin sähköpostitse, puhelimitse tai Wilman välityksellä.

Oppilashuollon tiimi

Vingenkatu 18A

67100 Kokkola

Sähköpostit ovat muotoa: etunimi.sukunimi @edu.kokkola.fi

 • Johtava kuraattori Sanna Sarkkinen-Vuorinen

  puh. 040 8068 438

  – Kokkolan suomalainen lukio

  Vastaava kuraattori Jaana Kääntä 

  puh. 050 473 0008

  – Lucina Hagmanin koulu

  – Halkokarin ja Rytimäen koulut

  Vastaava kuraattori Carola Holmbäck-Puskala

  puh. 050 4303 370

  – Hollihaan koulu

  – Chydenius skola

  – Såka skola

  Kuraattori Jonna Keskitalo 

  puh. 044 7809 169

  – Kiviniityn koulu

  – Mäntykankaan koulu

  Kuraattori Jaana Kallio

  puh. 040 8068 399

  – Koivuhaan koulu

  – Lohtajan koulu

  – Lohtajan Kirkonkylän koulu

  – Rahkosen koulu

  – Veikko Vionojan koulu

  Kuraattori Carola Sandbacka

  puh. 040 4892 206

  – Donnerska skolan

  – Karleby svenska gymnasium

  – Öja skola

  – Villa skola

  – Kyrkbackens skola

  Kuraattori Sari Rita

  puh. 044 7809 124

  – Hakalahden koulu

  – Jokilaakson koulu

  Kuraattori Eva-Maria Karlström

  puh. 040 4892 147

  – Kälviän kirkonkylän koulu

  – Peltokorven koulu

  – Marttilan koulu

  – Ruotsalon koulu

  – Marinkaisten koulu

  Kuraattori Tuija Tuomala

  puh. 044 7809 382

  – Torkinmäen koulu

  – Kaustarin koulu

  – Ykspihlajan koulu

  Kuraattori Mari Parkas

  puh. 040 8068 213

  – Isokylän yhtenäiskoulu

  Kuraattori Maria Indola

  puh. 040 8068 212

  – Ammattiopisto: Teollisuus ja logistiikka, rakennusalat

  Kuraattori Simo Säippä

  puh. 044 7809 046

  – Ammattiopisto: Sosiaali- ja terveysala

  – Ammattiopisto: Valma

  – Ammattiopisto: Kälviän Nuka

  – Erityisammattiopisto Luovi

  Kuraattori Laura Sahlgren

  puh. 040 8068 211

  – Ammattiopisto; liiketoiminta ja it-media-alat

  – Konservatorio

  Esiopetuksen kuraattori Minna Somero

  puh. 050 4301 428

 • Johtava koulupsykologi Johanna Puumala

  puh. 040 8065 352

  – Ammattiopisto (hyvinvointialat), Kälviä nuka, Konservatorio

  – Kiviniityn koulu

  – Mariankadun koulu

  – Lisäksi yhteydenotot seuraavien koulujen asioissa: Lohtajan koulu, Lohtajan kirkonkylän koulu, Marinkaisten koulu

  Koulupsykologi Roosa Di Baldo  (tiistai- perjantai)

  puh. 050 432 6414

  – Torkinmäen koulu

  – Kaustarin koulu

  – Kokkolan suomalainen lukio

  – Lisäksi yhteydenottokoulu: Ruotsalon koulu

  Koulupsykologi Tiia Kyhyräinen

  puh. 040 4892 236

  – Hakalahden koulu

  – Isokylän koulu

  Koulupsykologi Helena Lindbäck (tiistai-perjantai)

  puh. 040 8066 034

  – Lucina Hagmanin koulu

  – Hollihaan koulu

  – Peltokorven koulu

  – Kälviän kirkonkylän koulu

  – Marttilan koulu

  – Lisäksi yhteydenottokoulut: Halkokarin ja Rytimäen koulut

  Koulupsykologi Jasmine Kinnari

  puh. 040 8065 997

  – Koivuhaan koulu

  – Mäntykankaan koulu

  – Chydeniuksen koulu

  – Karleby svenska gymnasium

  – Lisäksi yhteydeottokoulut: Halkokarin ja Rytimäen koulut

  Koulupsykologi Anna-Karin Noromies (tiistai- perjantai)

  puh. 040 8068 426

  – Jokilaakson koulu

  – Ykspihlajan koulu

  – Såka skola

  – Villa skola

  – Öja skola

  – Donnerska skolan

  – Lisäksi yhteydenottokoulut: Veikko Vionojan koulu ja Rahkosen koulu

  Koulupsykologi Milla Sulonen

  puh. 040 8065 996

  – Ammattiopisto