Fortsätt till innehållet
En handledare handleder eleven

Elev- och studerandevård

I Karleby stad omfattas ca 9 300 barn och unga från förskolan till gymnasiet och andra stadiets yrkesutbildning av elevhälsa. Elevhälsan genomförs i enlighet med lagen om elev- och studerandevård. Elevhälsan ska främst vara förebyggande elevhälsa med generell inriktning som stöder hela läroanstalten.

De studerande har dessutom rätt till individuellt inriktad elevhälsa. Verksamheten ska ordnas genom yrkesövergripande samarbete med undervisningsväsendet och social- och hälsovårdsväsendet så att elevvården bildar en fungerande och sammanhängande helhet.

Stadens verksamhetsområde inom elevhälsa är tvåspråkigt och Karleby stad ansvarar också för tjänster inom andra stadiets yrkesutbildning.

Skolkuratorer 

Skolkuratorn är expert inom socialt arbete i skolgemenskapen och arbetet är i första hand förebyggande. Till skolkuratorns uppgifter hör konsultation med skolans olika yrkesgrupper gällande enskilda elever/studerande, klass- och skolgemenskaper eller samarbete med olika aktörer.

De centrala målen för skolkuratorns arbete är att främja elevens/den studerandes välbefinnande och stödja skolgången. I arbetet kan ingå diskussioner med eleven/den studerande, olika former av arbete på klass- och gruppnivå och planering av stödåtgärder. Skolkuratorns arbete grundar sig på konfidentialitet och ett respektfullt förhållningssätt till eleven/den studerande och vårdnadshavaren samt att man stödjer deras delaktighet.

Skolpsykologer

Skolpsykologen är inom skolgemenskapen sakkunnig i elevens och den studerandes psykiska utveckling som en del av den övriga elevvården. De centrala målen för skolpsykologens arbete är att främja elevens/den studerandens välbefinnande särskilt med tanke på skolgång och lärande. Utöver detta bedömer skolpsykologen elevens eller den studerandes helhetssituation och behov av stöd. Vid behov kan skolpsykologen hänvisa hen till andra tjänster.

I skolpsykologens arbete kan det ingå stödsamtal med eleven eller den studerande, olika former av arbete på klass- och gruppnivå, bedömning av inlärningsfärdigheter och planering av stödåtgärder. Skolpsykologens arbete grundar sig på konfidentialitet och omfattas av tystnadsplikten.

Före utredning av elevens/den studerandes inlärning förutsätter vi att både undervisningspersonalen och andra samarbetspartners konsulterar skolpsykologen. Eleven/den studerande hänvisas till skolpsykologens undersökning med remiss av specialläraren.

Elever, studerande, vårdnadshavare och andra samarbetspartners kan kontakta skolpsykologerna per e-post, telefon eller via Wilma.

Elevvårdsteam

Vingesgatan 18A

67100 Karleby

e-post: förnamn.efternamn@edu.kokkola.fi

 • Ledande kurator Sanna Sarkkinen-Vuorinen

  tlf. 040 806 8438

  – Kokkolan suomalainen lukio

  Ansvarig kurator Jaana Kääntä

  tlf. 050 473 0008

  – Lucina Hagmanin koulu

  – Halkokarin koulu

  – Rytimäen koulu

  Ansvarig kurator Carola Holmbäck-Puskala

  tlf. 050 430 3370

  – Hollihaan koulu

  – Chydenius skola

  Kurator Carola Sandbacka

  tlf. 040 489 2206

  – Donnerska skolan

  – Karleby svenska gymnasium

  – Såka skola

  – Öja skola

  Kurator Jaana Kallio

  tlf. 040 8068 399

  – Koivuhaan koulu

  – Lohtajan koulu

  – Lohtajan Kirkonkylän koulu

  – Rahkosen koulu

  – Veikko Vionojan koulu

  Kurator Jonna Keskitalo 

  tlf. 044 780 9169

  – Kiviniityn koulu

  – Mäntykankaan koulu

  Kurator Sari Rita

  tlf. 044 7809 124

  – Hakalahden koulu

  –  Jokilaakson koulu

  –  Villa skola

  –  Kyrkbackens skola

  Kurator Eva-Maria Karlström

  tlf. 040 489 2147

  – Kälviän kirkonkylän koulu

  – Peltokorven koulu

  – Marttilan koulu

  – Ruotsalon koulu

  – Marinkaisten

  Kurator Laura Sahlgren

  tlf. 040 806 8211 Ammattiopisto; liiketoiminta ja it-media-alat

  – Konservatorio

  Kurator Tuija Tuomala

  tlf. 044 780 9382

  – Torkinmäen ja Kaustarin koulut

  – Ykspihlajan koulu

  Kurator Mari Parkas

  tlf. 040 806 8213

  – Isokylän koulu

  Kurator Maria Indola

  tlf. 040 806 8212

  – Ammattiopisto: Teollisuus ja logistiikka, rakennusalat

  Kurator Simo Säippä

  tlf. 044 780 9046

  – Ammattiopisto: Sosiaali- ja terveysala

  – Ammattiopisto: Valma

  – Ammattiopisto: Kälviän Nuka

  – Erityisammattiopisto Luovi

  Kurator inom förskoleundervisnigen Minna Somero

  tlf. 050 4301 428

 • Ledande skolpsykolog Johanna Puumala

  tlf. 040 806 5352

  – Ammattiopisto Hyvinvointikampus, Kälviä nuka, Konservatorio

  – Kiviniityn koulu

  – Mariankadun koulu

  – Kontaktskolor:Lohtajan koulu, Lohtajan kirkonkylän koulu, Marinkaisten koulu

   

  Skolpsykolog Roosa Di Baldo (tisdag – fredag)

  tlf. 050 432 6414

  – Torkinmäen koulu

  – Kaustarin koulu

  – Kokkolan suomalainen lukio

  – Kontaktskola: Ruotsalon koulu

   

  Skolpsykolog Tiia Kyhyräinen

  tlf. 040 489 2236

  – Hakalahden koulu

  – Isokylän koulu

   

  Skolpsykolog Anna-Karin Noromies (tisdag – fredag)

  tlf. 040 806 8426

  – Jokilaakson koulu

  – Ykspihlajan koulu

  – Villa skola

  – Såka skola

  – Donnerska skolan

  – Kontaktskolor: Veikko Vionojan koulu, Rahkosen koulu

   

  Skolpsykolog Helena Lindbäck (tisdag-fredag)

  tlf. 040 806 6034

  – Lucina Hagmanin koulu

  – Hollihaan koulu

  – Peltokorven koulu

  – Kälviän kirkonkylän koulu

  – Marttilan koulu

  – Kontaktskolor: Halkokarin koulu, Rytimäen koulu

  Skolpsykolog Jasmine Kinnari

  tlf. 040 806 5997

  – Koivuhaan koulu

  – Mäntykankaan koulu

  – Chydenius skola

  – Karleby svenska gymnasium

  – Kontaktskolor: Halkokarin koulu, Rytimäen koulu

  Skolpsykolog Milla Sulonen

  tlf. 040 806 5996

  – Ammattiopisto