Fortsätt till innehållet
En handledare handleder eleven

Elev- och studerandevård

I Karleby stad omfattas ca 7 100 barn och unga från förskolan till gymnasiet av elevhälsa. Elevhälsan genomförs i enlighet med lagen om elev- och studerandevård. Elevhälsan ska främst vara förebyggande elevhälsa med generell inriktning som stöder hela läroanstalten. De studerande har dessutom rätt till individuellt inriktad elevhälsa.

Stadens verksamhetsområde inom elev- och studerandevård är tvåspråkigt. Elev- och studerandevård genomförs i samarbete med elevvårdspersonalen i Mellersta Österbottens välfärdsområde så att elevvården bildar en fungerande och sammanhängande helhet för barn och unga.

Elever, studerande och föräldrar kan kontakta skolkuratorer och skolpsykologer via Wilma eller per telefon.

Soites websidor för elevvård och kontaktuppgifter