Hyppää sisältöön
Kaksi naista keskustelevat vastakkain toimistopöydän ääressä. Taustalla näkyy tietokoneen näyttö.

Kaupungin työllisyyspalvelut

Tuemme työttömien työnhakijoiden polkua avoimille työmarkkinoille. Työllistymisen edistämiseksi teemme tiivistä yhteistyötä muun työllisyydenhoidon toimijaverkoston kanssa. Toimimme myös osana Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilua, jossa kunnille on siirretty osa te-palveluiden viranomaistehtävistä. Kaupungin työllisyyspäällikkö johtaa Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilua.

Olemme kaupungin työllisyydenhoidon asiantuntijayksikkö. Kehitämme ja koordinoimme kaupungin harkinnanvaraista työllistämistä ja vastaamme kaupungin velvoitetyöllistämisestä.

Tavallisimpia työllistymistä edistäviä palveluja ovat työkokeilu, palkkatuettu työllistäminen sekä kuntouttava työtoiminta, josta vastaa Soite.

Edistämme työttömien työnhakijoiden työllistymistä myös yhdistyksille harkinnanvaraisesti myönnettävällä työllisyysavustuksella.

 • Työkokeilun avulla voit työnhakijana tutustua eri työtehtäviin kaupungilla ja saat arvokasta työkokemusta. Koska työkokeilu ei ole työsuhde, sen ajalta ei makseta palkkaa. Työkokeilun aikana saat samaa etuutta kuin työttömänä.

  Työkokeilu on sinulle erinomainen mahdollisuus muun muassa seuraavissa tilanteissa:

  • Sinulta puuttuu ammatillinen koulutus.
  • Alan vaihto on välttämätön joko terveydellisistä syistä tai työmarkkinoiden rakennemuutoksen takia.
  • Olet ollut pitkään poissa työmarkkinoilta joko pitkittyneen työttömyyden tai esimerkiksi perhevapaiden vuoksi.

  Lue lisää työkokeilusta Työmarkkinatorilta 

 • Palkkatuki on taloudellinen tuki, jota TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu voi myöntää työnantajalle työttömän työnhakijan palkkauskustannuksiin ja korvauksena työnohjaukseen käytetystä ajasta.

  Palkkatuki perustuu sinun palvelutarpeisiisi. Palkkatuen määrä ja kesto riippuvat työnhakijan työttömyyden kestosta, työkyvyn vaikutuksesta työsuoritukseen ja työnantajasta. Selvitä palkkatukioikeutesi omalta kuntakokeilun tai TE-toimiston vastuuasiantuntijalta.

  Palkkatuki mahdollistaa sinulle sellaistakin työtä, johon ammatillinen osaamisessasi ei ihan riitä tai sinulla on tehtävissä selviytymiseen vaikuttava vamma tai sairaus. Palkkatuettu työ on aina joko normaali työsuhde tai oppisopimuskoulutus. Työsuhde voi olla toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen ja kokoaikainen tai osa-aikainen.

  Saat työstä kyseiseen työsuhteeseen sovellettavan työehtosopimuksen mukaista palkkaa tai, jollei työehtosopimusta ole, tavanomaista ja kohtuullista palkkaa.

  Lue lisää palkkatuetusta työstä Työmarkkinatorilta

 • Kaupungilla on lakisääteinen velvollisuus tarjota työtä sellaiselle työttömälle työnhakijalle, jonka oikeus työttömyyspäivärahaan päättyy hänen täytettyään 57 vuotta, mutta ennen kuin hän täyttää 60 vuotta.

  Työsuhteen kesto on enimmillään kuusi kuukautta. Työn on alan säännöllisen työajan mukaista kokoaikatyötä.

  Mikäli kuulut työllistämisvelvoitteen piiriin, TE-toimisto tai työllisyyden kuntakokeilu kysyy sinulta halukkuuttasi käyttää oikeutesi velvoitetyöhön. Saamme tästä kaupungin työllisyyspalveluissa tiedon ja otamme sinuun yhteyttä.

Työkokeilu ja palkkatuettu työ Kokkolan kaupungilla

Mikäli olet kiinnostunut työkokeilusta tai palkkatuetusta työstä Kokkolan kaupungilla, keskustele asiasta TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun vastuuasiantuntijasi kanssa.

Otamme sinuun yhteyttä TE-toimiston tai työllisyyden kuntakokeilun esittelyn perusteella sekä sovimme kanssasi haastattelusta.

Etsimme sinulle sijoituspaikan ensisijaisesti kaupunkiorganisaation yksiköistä, mutta tarvittaessa myös muulta työnantajalta, jos ei kaupungilla ole tarjota sopivaa työtä.

Sovimme tehtävän työn sisällöstä sekä työskentelyjaksoon liitettävistä työllistymistäsi tukevista palveluista, kuten osaamisen kehittämisestä. Sijoittava yksikkö vastaa perehdyttämisestäsi ja työnjohdosta.

Työsi alkaa kuukauden työkokeilulla, jonka jälkeen voimme solmia kanssasi neljän kuukauden työsopimuksen. Työjaksoon sisältyy aina työllistymistäsi edistävää toimintaa. Tavoitteena on antaa sinulle arvokasta työkokemusta sekä auttaa sinua etenemään kohti avoimia työmarkkinoita.

Olet työsuhteessa työllisyyspalveluihin, joka maksaa tehtäväkohtaisen palkan ja lomarahat. Työnjohto on aina sillä kaupungin yksiköllä, jossa työskentelet.

Työllisyyspalveluiden ja työllisyyden kuntakokeilun palvelut työnantajille

Ota yhteyttä

TE-palveluiden Oma asiointi kokoaa yhteen henkilöasiakkaiden verkkopalvelut. Voit hoitaa useimmat asiasi Oma Asiointi -verkkopalvelussa. Voit tarvittaessa myös jättää yhteydenottopyynnön.

Kokkolan seudun työllisyyden kuntakokeilun alueellinen palvelunumero:
puh. 06 828 9800 (ma-ke klo 9-12 ja klo 13-15)