Fortsätt till innehållet
Bild som tagits snett uppifrån med det gamla vattentornet och Vartiolinna bredvid det i förgrunden. I bakgrunden breder stadsvyn ut sig i riktning mot havet.

Detaljplanering

Detaljplanering grundar sig på markanvändnings- och bygglagen (MBL).

En detaljplan är en detaljerad plan över vad som byggs i området, enligt vilka principer och hur området används i övrigt.
Staden ansvarar för detaljplaneringen. I Karleby sköts detaljplaneringen av ansvarsområdet Stadsmiljö, Planering. Detaljplaneringen startar på initiativ av staden eller någon privat med en fritt formulerad ansökan till stadsstyrelsen.

Detaljplanerna godkänns av stadsstyrelsen. Detaljplaner som är av väsentlig betydelse godkänns dock av stadsfullmäktige.

Du kan följa med kungörelserna och delta i planernas beredning på det sätt som anges i kungörelserna. I Karleby kungörs detaljplaner i tidningen Kokkola samt på stadens webbsidor.

En generell översikt av detaljplanerna i kraft visas på kartan lägre ned.

Delta och påverka!

Detaljplanearbeten 2022

Detaljplansöversikt

En generell översikt av detaljplaner i kraft.

Generell karta över detaljplaner i kraft. Hoppa över inbäddad karta: Generell karta över detaljplaner i kraft.

Stranddetaljplaner

Med stranddetaljplaner och strandgeneralplaner styrs i regel byggandet av semesterbyggnader på strandområden.

Stranddetaljplan

Kontaktinformation