Hyppää sisältöön

Halkokarin koulu

Visio

Yhdessä kasvaen, yhdessä oppien turvallisessa ja uudistuvassa oppimisympäristössä

Halkokarin koulu tarjoaa opetusta Halkokarin ja Rytimäen alueen oppilaille sekä koko kaupungin alueen oppilaille matematiikkaluokilla (vl. 3-6) ja pienluokilla (P1 ja P2).

 • Vs. rehtori    Johanna Elo puh. 046-9223 445
  Apulaisrehtorit Mia Korpela (Halkokari/040-4892 177) ja Jutta Lillbroända (Rytimäki)

  Halkokarin koulu opettajainhuone puh. 050-466 5042

  Luokka Opettaja
  1A Tea Forsberg
  1B Rita Jokela
  1C Kirsi Koski
  1R Maija Lammi
  2A Teija Vanhakangas
  Anne Pajala-Korpi
  Julia Hirvelä
  2R Riitta-Liisa Björkbacka
  3A Jouni Kuoppala
  Tiina Jäntti(Teknisen siipi p. 050-473 3510)
  3M Kristiina Kettu

  (Teknisen siipi p. 050-473 3510)

  3R Jutta Lillbroända 044-7809389
  4A Päivi Herronen
  4B Päivi Klemola
  4M Ville Valkama
  5A Teija Rajala
  5B Aapo Jussila
  5M Anna Polso
  6A Tarja Lehtinen
  6B Kari-Pekka Mäkiaho
  6C Marjo Mäki
  6M Mari Pitkänen
  P1 (1-2.lk) Mia Korpela 040-4892 177
  P2 (3.-6.lk) Sirpa Wacklin 040-8068 008
  Kielet Antti Pernu
  Saksan kieli Tiina Koivusipilä
  Erityisopettajat Anu Pylkkänen 040-4892 175
  (luokat 1, 3 ja 5)
  Riikka Lehtonen 040-4892 173 (luokat 2, 4 ja 6), Tarja Rantala 040-4892 174 (luokat 4-6, Joustavan tuen ryhmä)
  Romanikieli Tenho Lindström
  • Koulunkäynnin ohjaajat
  P1 Minna Laukkonen
  Tuula Muuraiskangas-Nissilä
  P2 Markus Vainio
  Anette Ylikorpi
  Teresa Grönfors
  Halkokari Terhi Westman
  Nina Joensuu
  Elina Poikkijoki
  Sami Tiilikka
  Tenho Lindström
  Rytimäki Nina Haapasalo
  Aino Vähäkangas (osa-aik.)
  Työkokeilija
  Halkokari
  Rytimäki
  Haetaan parhaillaan

  Haetaan parhaillaan

  • Muu henkilökunta
  Koulusihteeri Sari Haapakoski 040-4892 322
  Talonmies Ulf Härdig 044-7809 901
  Keittiö/Ruokapalveluesimies Carita Moilanen 040-8068 461
  Keittiö Leena Kupila
  Keittiö Tiina-Liisa Vinkka
  Siivous Suzy Moye
  Siivous Anu Autio
  Terveydenhoitaja Birgitta Haimakainen 044-7307952
  Keittiö/Rytimäki
  Siivous/Rytimäki

   

 • Sumusireeni on oppilastoimikunta, johon kuuluu oppilaita vuosiluokilta 2-6.

  Sumusireenin yhdysopettajina toimii lukuvuoden 2021-2022 ajan opettajat Tea Forsberg ja Kirsi Pokela. Sumusireeni kokoontuu n.1-2 kertaa kuukaudessa. Yhdysopettajat valmistavat asialistaa ennen kokousta.

 • Halkokarin-Rytimäen vanhempainraati on järjestäytynyt syksyllä 2020. Raatiin ovat päässeet kaikki halukkaat Halkokarin-Rytimäen koulun sekä esiopetuksen oppilaiden huoltajat.

  KOKOONPANO 2020-2021

  Vanhempainraadin jäseniin saa yhteyden pyytämällä rehtorilta esim. puheenjohtajan tai sihteerin yhteystiedot

  Marianne Malkamäki
  Leena Kaattari
  Susanna Paavolainen
  Jani Joensuu
  Sanna-Mari Haapaniemi (rahastonhoitaja)
  Tuija Lahti (puheenjohtaja)
  Tiia Joensuu
  Jussi Jutila
  Mari Emmes
  Minna-Kaarina Kallio-Järvinen
  Sari Wennström
  Minna Lahti
  Katri Kanniala (sihteeri)
  Helka Hanhineva

  Koulun edustajat:
  Arto Lauri (rehtori)
  Teija Vanhakangas (opettaja 1A-luokka)

 • Itäreitin johtokunta 2017-2021

  Varsinainen jäsen
  Varajäsen
  Pj. Kari Ervasti Annukka Penttinen
  Vpj. Outi Saraste Jouko Syri
  Sanna Tainio Ilkka Herlevi
  Susanna Hohenthal Joonas Koskimäki
  Katja Maaria Kaakinen Hanna Tervanen
  Juho Suonperä Heidi Sippola
  Veli-Matti Valjus Salla Klemola
  Pekka Leppälä Timo Pajunpää
  op.jäsen Riitta Lempinen Juha Elo
  hlök jäsen Pirita Kellomäki Tiina Aspegren
  opp.jäsen Minna Tavilehto
  opp.jäsen
  siht. Harri Kangasniemi

  Mukana valmistelijoina Halkokarin, Jokilaakson ja Torkinmäen koulujen rehtorit

 • Kokkolan kaupungin matematiikkaluokat 3-6 toimivat Halkokarin koululla. Opetus tapahtuu matematiikan osalta oman opetussuunnitelman mukaan, muiden aineiden osalta noudatetaan Halkokarin koululla käytössä olevaa Itäreitin opetussuunnitelmaa. Matematiikkaluokille on hyväksytty oma tuntijako.

  Alustava aikataulu matematiikkaluokan pääsykoejärjestelyistä keväällä 2021

   ke 13.1.2021 Matematiikkaluokkakoe järjestetään kaikille 2.luokan oppilaille omassa luokassa
  viim. ti 26.1.2021 Tieto pisterajan ylittäneistä julkaistaan Wilmassa ko. oppilaille ja tieto lähetetään kotiin postitse
  ma 8.2.2021 Tiedotustilaisuus pisterajan ylittäneiden oppilaiden huoltajille; kutsu lähetetään kotiin.
  viim. pe 19.2.2021 Tieto Halkokarin koululle kirjallisesti ottaako oppilas paikan vastaan vai ei; vastauslomake lähetetään kotiin
  huhti-toukokuu Tutustuminen matematiikkaluokkien toimintaan (noudatetaan korona-ohjeistuksia).
 • Halkokarin koululla toimii lukuvuonna 2021-2022 kaksi pienryhmää sekä joustavan tuen ryhmä hankerahoituksella.

   

 • Halkokarin koulun historiaa

  Halkokarille nousemassa oleva ja jo osaksi noussutkin kylä tarvitsi oman suomenkielisen kansakoulun. Koulumatka Kirkonmäen ja Jokilaakson kouluihin oli liian pitkä. Heino Jylhä tuli valituksi kylän edustajana Halkokarin koulun suunnittelu- ja rakennustoimikuntaan. Johtokunnan ensimmäinen kokous oli Heino Jylhän kodissa 24.2.1955.

  Ensimmäisenä lukuvuotena 1955-56 Halkokarin lapset kuljetettiin linja-autossa, jossa lasten kertoman mukaan oli ikkunaverhotkin, Villan ruotsinkieliseen kansakouluun.

  Uusi koulurakennus valmistui syksyllä 1956. Kouluun tuli heti niin paljon oppilaita, että tarvittiin kolme opettajaa. Johtokunta valitsi ensimmäisiksi vakinaisiksi opettajiksi uuteen kouluun Aino Puumalan, Eila Valkaman ja Heikki Valkaman. Uusi koulutalo vihittiin tarkoitukseensa 6.12.1956.

  Vuonna 1965 tehtiin johtokunnan taholta esitys ns. koksivaraston muuttamisesta luokkatilaksi. Taloja nousi ja lapsiperheitä muutti tasaiseen tahtiin lisää. Vuonna 1970 tuli tarpeelliseksi perustaa viides opettajan virka. Silloin kellarissa oli lautavarastoon ahdettuna teknisen käsityön luokka ja kellarissa opiskeli kaksi muuta luokkaa jatkuvasti. Samana vuonna pääsivät alkamaan arkkitehti Marjatta Mäkisen suunnitteleman ensimmäisen lisärakennuksen rakennustyöt.

  7.11.1971 oli lisärakennuksen vihkiäisjuhla. Peruskoulu teki tuloaan. Ennen v. 1974 tapahtunutta virallista peruskouluun siirtymistä noudatettiin kahden vuoden ajan soveltuvin osin peruskoulun opetussuunnitelmaa. Oppilasmäärä koulussa kasvoi, koska oppilaita ei enää siirtynyt oppikouluun.

  Kaarlelan kunta liitettiin Kokkolan kaupunkiin v. 1977. Vuosi liittymisen jälkeen alkoivat tiiviit yhteydenotot kaupungin edustajiin toisen lisärakennuksen saamiseksi Halkokarin koululle. Koulumme ensimmäisen rehtorin Heikki Valkaman kuoltua v 1979 rehtoriksi valittiin silloinen vararehtori Mauno Viitanen.

  Syksyllä 1982 kaupunkimme päätöksentekijät tekivät silloisessa koulujen kilpailutilanteessa rohkean päätöksen rakentaa kolme koulua lähes samanaikaisesti. Siinä päätöksessä Halkokarin koulu päätettiin rakentaa kaupungin omin varoin, kun Ruotsalaisen yläasteen ja Koivuhaan kouluihin saatiin valtion avustusta..

  29.11.1985 vietettiin Halkokarin koulun 30-vuotisjuhlaa ja lisärakennuksen vihkiäisiä. 1990-luvulle siirryttäessä alkoivat puheet säästötoimista ja lamasta. Koulu ei ole voinut välttyä säästöleikkauksilta. Niistä huolimatta koulua, opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä on kehitetty entistä oppilaskeskeisemmiksi. Valinnainen harrasteainekokeilu alkoi Halkokarilla jo vuonna 1991. Tietokoneita saatiin ATK-opetuksen käynnistämiseksi v. 1992.

  Oppilasmäärän lähtiessä loivaan laskuun on koulussamme vapautunut tilaa ruotsin kielikylpyluokalle, starttiluokalle ja dysfasialuokalle sekä matematiikkaluokille. Näiden luokkien sijoittaminen kouluumme on lisännyt koulun oppilasmäärää. Syksyllä 2002 koulussa toimii jo 4 matematiikkaluokkaa (vuosiluokat 3-6).

  Koulun pitkäaikaisen rehtorin Mauno Viitasen läksiäisiä vietettiin toukokuussa 2001. Hän tuli toimineeksi koulun rehtorina 22 vuotta  ja koulun opettajana/rehtorina yhteensä 37 vuotta. Koko opettajanuransa ja panoksensa lasten kasvatuksessa hän suoritti Halkokarin koulussa.

  Olemme kouluväkenä kehittäneet koulua ja etsineet uusia nykyaikaisia muotoja tehdä koulutyötä nopeasti muuttuvassa ajassa. Haluamme myös suuresti arvostaa sitä työtä, jota koulussamme aiemmin on tehty.

   

  Rytimäen koulu
  Rytimäen ja siinä samalla Halkokarin koulutilaselvitys v. 1973 käynnisti nopeasti Rytimäen korttelikoulun suunnittelun ja rakentamisen. Se pani alkuun myös hitaan mutta värikkään prosessin toisen lisärakennuksen saamiseksi Halkokarille. Rytimäen koulu otettiin käyttöön syyslukukauden alkaessa v. 1975.

  HISTORIAA LYHYESTI

  1955
  Halkokarin kansakoulu aloitti toimintansa Villan koulun tiloissa.

  1956
  Halkokarille valmistui oma koulurakennus.

  1971
  Ensimmäinen laajennus otettiin käyttöön.

  1974
  Koulu siirtyi peruskouluun.

  1975
  Rytimäen korttelikoulu valmistui.

  1977 Kaarlelan kunta liitettiin kaupunkiin.

  1979
  Mauno Viitanen aloitti rehtorina Heikki Valkaman äkillisen poismenon jälkeen

  1983
  Joulukuun alussa toisen laajennuksen rakennustyöt käynnistyivät.

  1985
  Saneeratun osan käyttöönotto ja lisärakennuksen vihkiäiset.

  1991
  Valinnaiset harrasteaineet alkoivat.

  1995
  Koulun oma opetussuunnitelma otettiin käyttöön.

  1996
  Ruotsin kielikylpyluokka aloitti.

  1997
  Starttiluokka siirtyi Halkokarille.

  1999
  Matematiikkaluokkatoiminta alkoi koulussamme

  2000
  Alkuopetuksen dysfasialuokka aloitti toimintansa Halkokarilla

   

  2001
  Rehtori Mauno Viitanen siirtyi eläkeelle ja uutena rehtorina aloitti Arto Lauri

  2002
  Ruotsin kielikylpyluokka siirtyi Hakalahden kouluun

  2002
  E-2.-luokan uudistettu opetussuunnitelma käyttöön
  Esiopetusryhmät toimivat vuoroviikoin koulun tiloissa

  2003
  Ensimmäinen matematiikkaluokka siirtyi Hakalahden kouluun
  Uusi opetussuunnitelma käyttöön vuosiluokilla E-3, 5
  Toinen dysfasialuokka (DB 3-6) aloitti toiminnan vanhan osan asunnossa
  Matematiikkaluokkien hallinnointi siirtyi Itäreitin koulujen hoidettavaksi
  Iltapäiväkerho siirtyi vanhan osan asuntoon
  Esiopetusryhmät yhden päivän viikossa vuorotellen koulun tiloissa

  2004
  Uusi opetussuunnitelma käyttöön kaikilla vuosiluokilla E-6
  Koulu mukaan OPH:n Erilainen oppija – yhteinen koulu -hankkeeseen
  Esiopetusryhmät yhden päivän viikossa vuorotellen koulun tiloissa; yhteistyö esiopetuksen kanssa vastuutettiin kaikille luokka-asteille kuukausittain

  2005
  Siirryttiin porrastettuun ruokailuajoitukseen kevään kokemusten perusteella
  Koululla aloitti toiminnan joustaviin opetusjärjestelyihin perustuva 1.luokka (1 luokka, 2 opettajaa)
  Koulu järjesti Halkokarin koulun 50- ja Rytimäen koulun 30-vuotisjuhlaviikon

  2006
  Koulu siirtyi tiimiytettyyn toimintatapaan

  2007
  Taitavat Nuoret -projekti käynnistyi keväällä 2007 nelosluokkien oppilaille
  Tuntijaon muutos astui voimaan 1.8.2007; vähennystä 1.lk (UE), 4.lk (YLO) ja 6.lk (paja)
  Apulaisrehtorijärjestelmä käyttöön Halkokarilla ja Rytimäellä 1.8.2007
  Keskimmäisen laajennusosan ikkunaremontti ja vanhan osan ilmastointiremontti kesällä 2007

  2008
  Vanhan osan yläkerran asunto-osa iltapäiväkerhon käyttöön ja alakerran luokan väliseinän poistaminen sekä keittiöhenkilökunnan sosiaalitilan vaihto luokan viereiseen huoneeseen.
  Ensimmäinen luokka aloitti joustotuntien pidon; äidinkielen opetusryhmät lukutaidon mukaisissa ryhmissä
  Kalustohankintoja mm. pääaulaan ja opettajainhuoneeseen.

  2009
  Koulu mukaan KiVa koulu-hankkeseen ja oppilaanohjauksen hankkeeseen. Oppilaiden osallisuuden korostaminen painopistealueena.
  Aloitettiin Unelmien Halkokarin koulu 2015 -prosessi
  Huoltajien Wilma-liitttymä otettiin käyttöön

  2010
  Starttiluokka aloitti toimintansa pienryhmänä (startti+EMU)
  Unelmien Halkokarin koulu 2015 -prosessi eteni ja toteutettiin suunnitellut kyselyt
  Oppilastoimikunta Sumusireeni aloitti toimintansa tammikuussa 2010
  Isovanhempainpäivää vietettiin 3.12.2010

  2011
  Unelmien Halkokarin koulu 2015 -suunnitelma hyväksyttiin
  Keväällä 2011 vietettiin ensimmäistä liikuntailtakoulua
  Kesällä 2011 uusittiin vanhan osan ikkunat ja Rytimäen koulun lattiat ja vesijohdot
  Starttiluokka lopetti toiminnan; koululla toimi pienluokka 1-2
  KOTA-hankkeen avulla koululle palkattiin yhteinen laaja-alainen erityisopettaja Isokylän koulun kanssa
  Syksyllä 2011 aloitettiin oppilastyöpisteiden uusiminen (1 kokeiluluokka)

  2012
  Kaikissa luokissa dataheitin ja dokumenttikamera
  Oppilastyöpisteiden hankintaa jatkettiin (2 luokkaa)
  Koulu mukaan Comenius-hankkeeseen 2012-2014
  Opettajainhuoneen kalustus uusittiin
  Koululla aloitti toinen kokopäiväinen laaja-alainen erityisopettaja
  Uuden osan lattioiden/seinän ja ikkunoiden tiivistäminen
  Koulun arviointikyselyt huoltajille ja henkilökunnalle, Hyvinvointiprofiili oppilaille

  2013
  Koulun valinta valtakunnalliseksi vuoden LUMA-kouluksi
  Uuden osan lattioiden ja seinien tiivistämistä jatkettiin
  Koululla aloitti syksyllä kolmas pienryhmä
  Vanhempainyhdistyksen perustaminen syksyllä
  Keskimmäisen osan ilmanvaihtoremontin aloitus syyslomalla jatkuen yli vuodenvaihteen
  Joulujuhla Kaarlelan kirkossa koko koululle

  2014
  Välituntipäivät aloitettiin
  Keskimmäisen osan ilmanvaihtoremontti valmistui keväällä
  Liikuntailtakoulu 19.5.2014
  Comenius-hanke päättyy 31.7.2014
  Uuden puolen A-osan ilmanvaihtoremontti ja käytävien kattojen uusiminen kesällä
  Vanhan osan alakerran luokkien lattioiden uusiminen kesällä
  Vanhan osan asunto-osan putkiremontti ja pintojen uusiminen
  Oppilastyöpisteiden hankintaa jatkettiin; toinenkin kieliluokka kalustettiin
  1.luokan yhteisopettajuus aloitettiin
  Isovanhempainpäivässä 5.12.2014 lähes 200 osallistujaa

  2015
  Koulun pedagoginen suunnittelu aloitettiin keväällä
  Koulun KESU 2015-2020 hyväksyttiin keväällä
  Uuden puolen B-osan ja vanhan osan ilmanvaihtoremontti kesällä
  Vanhan osan asunto-osan ilmanvaihtoremontti syksyllä
  Halkokarin 60- ja Rytimäen 40-vuotisjuhlat syksyllä

  2016
  Koulu ilmoittautui Liikkuvaksi Kouluksi
  Tilaelementti pihaan toukokuussa
  Juhla-/liikuntasalin, pääaulan ja pukuhuoneiden ilmanvaihtoremontti
  Pääaulasta erotettiin ryhmäopetustila
  “Punaisen osan” kattoremontti (huopakaton uusiminen ja yläpohjan tuuletuksen lisääminen)
  Piha-alueen kaatojen uusiminen
  Oppilastyöpisteiden hankintaa; 2 luokallista uusia kalusteita
  Koulun johtokunta lakkasi toimimasta; vanhempainraati aloitti
  Uusi opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2016
  Yhteisopettajuus jatkui 3.luokalla ja alkoi 1.luokalla

  2017
  Rytimäen koulun IV-remontti valmistui talvilomalla
  Ruokasalin linjaston uusiminen
  Kolmannen pienryhmän resurssi siirtyi toiselle koululle 1.8.2017
  Kielimaistiaisia-hanke alkoi 3.luokalla 1.8.2017
  Rytimäen koulun ja esiopetuksen yhteinen E-1 -ryhmä lv. 1718
  NPDL-koulu vuosina 2017-2019
  Liikkuva koulu-hankkeen avustuksella uusia leikkivälineitä pihalle
  Suomi 100 -itsenäisyysjuhla kahtena iltajuhlana 4.12.2017

  2018
  Vuosiluokkien 5-6 oppilaille Wilma käyttöön
  Toukokuussa toimintailta yhteistyössä vanhempainraadin kanssa
  Koodiagentit-hanke matematiikkaluokilla 2018-2019 ja Taitojen polku -hanke yhteisenä Mäntykankaan koulun kanssa
  Oppilastyöpisteiden hankintaa jatkuu; luokallinen 6.luokkalaisille
  IPad-koneiden  (30 kpl) hankinta omalla leasing-rahoituksella
  Rytimäen malli (E-2) aloitti toiminnan syksyllä
  Toiminnalliset vanhempainillat (4 kpl) elo-syyskuussa
  Sumusireenille kaksi yhteysopettajaa 2018-2019
  Eskariryhmä kokoaikaisesti koulun tiloissa 2018-2019
  Halkokarin monitoimitalon esiselvitystyö käynnistyi syksyllä
  Koulun KESU 2018-2021 hyväksyttiin

  2019
  Esiselvitystyö hyväksyttiin lautakunnassa ja KH:ssa
  Vanhempainraadin järjestämä ensimmäinen disko tammikuussa
  Henkilökunnan ergonomiaan satsaus jatkui sähköpöytien ja satulatuolien hankinnalla
  Kehittäjäopettaja aloitti koululla 1.4.2019
  Joustavan tuen ryhmä aloitti syksyllä
  Valinnaisaineiden OPS muuttui vuosiluokilla 4-6
  Vanhempainraadin järjestämä Halloween-disko 1.11.2019
  Koulun toiminnan arviointikyselyt ja Hyvinvointiprofiili toimeenpantiin syksyllä

  2020
  Korona-epidemia häiritsi maaliskuusta alkaen kouluelämää
  Etäopetusjakso 18.3.-13.15.2020
  Syksyllä 2020 aloitti kolme 1.luokkaa Halkokarilla
  Varautumistoimenpiteitä koko syksyn ajan
  Syksyn aikana valmisteltiin seuraavan syksyn tilaratkaisuja

   

Ota yhteyttä