Hyppää sisältöön

Visio

Yhdessä kasvaen, yhdessä oppien turvallisessa ja uudistuvassa oppimisympäristössä

Halkokarin koulu tarjoaa opetusta Halkokarin ja Rytimäen alueen oppilaille sekä koko kaupungin alueen oppilaille matematiikkaluokilla (vl. 3-6) ja pienluokilla (P1, P2 ja P3).

 • Rehtori    Arto Lauri puh. 044-7809115
  Apulaisrehtorit Tiina Jäntti (Halkokari / 046-9223445) ja Jutta Lillbroända (Rytimäki / 044-7809389)

  Halkokarin koulu opettajainhuone puh. 050-466 5042

  Luokka Opettaja
  1A Tea Forsberg
  1B Kirsi Pokela (1.luokkien yhteinen puhelin 050-4956 848)
  1C Rita Jokela
  1R Riitta-Liisa Björkbacka
  2A

  2B

  2C

  Miia Huhtala

  Marjo Mäki

  Teija Nylund

  2R Jutta Lillbroända 044-7809389
  3A Anne Albäck
  3B Tarja Lehtinen
  3M Anna Polso
  3R Maija Lammi
  4A Teija Vanhakangas (tilaelementin puhelin 040-4882 829)
  4B Suvi Alamaa (tilaelementin puhelin 040-4882 829)
  4C

  4M

  Jussi Häkli

  Anni Tornberg

  5A Tiina Jäntti, Minna Övermark (Teknisen siipi p. 050-473 3510)
  5B Kari-Pekka Mäkiaho
  5M Mari Pitkänen (Teknisen siipi p. 050-473 3510)
  6A Päivi Herronen
  6B Päivi Klemola
  6M Ville Valkama
  P1 (1-2.lk)

  P2 (3.-4.lk)

  Mia Korpela 040-4892 177

  Anu Taari 050-3403 692

  P3 (4.-6.lk) Samu-Pekka Hongisto 040-8068 008
  Kielet Antti Pernu
  Tuntiopettaja Tarja Rantala
  Erityisopettajat Anu Pylkkänen 040-4892 175
  (luokat 1 ja 3)
  Riikka Lehtonen 040-4892 173 (luokat 2 ja 4), Jenna Leskelä 040-4892 174 (luokat 5-6)
  Romanikieli Tenho Lindström
  • Koulunkäynnin ohjaajat
  P1 Minna Laukkonen
  Jessica Pellikka
  P2

  P3

  Niina Tuominen
  Minttu Annala
  Terhi Westman (vv. kevät 2024; sij. Elina Koivusalo)
  Jouni Kujala
  Halkokari Teresa Grönfors
  Nina Joensuu
  Elina Poikkijoki
  Markus Vainio (vv. 8.1.2024 alkaen) sij. Jere Minkkinen
  Lauri Pajukangas
  Tenho Lindström
  Leena Anttila
  Rytimäki Nina Haapasalo
  Pauliina Heimovirta
  Työkokeilija
  Halkokari
  Rytimäki
  Haetaan

   

  • Muu henkilökunta
  Koulusihteeri Sari Haapakoski 040-4892 322
  Talonmies Ulf Härdig / Seppo Tossavainen
  Keittiö/Ruokapalveluesimies Lea Mertala 040-8068461
  Keittiö
  Keittiö Leena Kupila
  Keittiö
  Siivous Suzy Moye
  Siivous Anu Autio
  Koulukuraattori (vastaava kuraattori) Anne Myllykangas 040-8043415
  Sähköposti: anne.myllykangas@soite.fi
  Terveydenhoitaja Birgitta Haimakainen 044-7307952
  Keittiö/Rytimäki
  Siivous/Rytimäki

   

 • Sumusireeni on oppilastoimikunta, johon kuuluu oppilaita vuosiluokilta 2-6.

  Sumusireenin yhdysopettajina toimii lukuvuoden 2023-2024 ajan opettajat Tea Forsberg ja Kirsi Pokela. Sumusireeni kokoontuu n.1-2 kertaa kuukaudessa. Yhdysopettajat valmistavat asialistaa ennen kokousta.

 • Halkokarin-Rytimäen vanhempainraati on järjestäytynyt syksyllä 2023. Raatiin ovat päässeet kaikki halukkaat Halkokarin-Rytimäen koulun sekä esiopetuksen oppilaiden huoltajat.

  Vanhempainraadin jäseniin saa yhteyden pyytämällä rehtorilta esim. puheenjohtajan tai sihteerin yhteystiedot

  Vahnhempainraadissa lukuvuonna 2023-2024 ovat mukana:

  Marianne Malkamäki
  Leena Kaattari
  Susanna Paavolainen
  Sanna-Mari Urpilainen
  Jussi Jutila
  Sari Wennström
  Katri Kanniala
  Helka Hanhineva
  Heidi Sippola
  Carita Annala
  Janne Heikinheimo
  Elina Tuoretmaa
  Wang Xin
  Nita Tiitto
  Koulun edustajat:
  Arto Lauri
  Kirisi Pokela
  Tea Forsberg

  Raatia voidaan täydentää tarvittaessa. Rehtori voi pyynnöstä antaa raadin puheenjohtajan ja/tai sihteerin yhteystiedot huoltajille.

 • Itäreitin johtokunta 2017-2021

  Varsinainen jäsen
  Varajäsen
  Pj. Kari Ervasti Annukka Penttinen
  Vpj. Outi Saraste Jouko Syri
  Sanna Tainio Ilkka Herlevi
  Susanna Hohenthal Joonas Koskimäki
  Katja Maaria Kaakinen Hanna Tervanen
  Juho Suonperä Heidi Sippola
  Veli-Matti Valjus Salla Klemola
  Pekka Leppälä Timo Pajunpää
  op.jäsen Riitta Lempinen Juha Elo
  hlök jäsen Pirita Kellomäki Tiina Aspegren
  opp.jäsen Minna Tavilehto
  opp.jäsen
  siht. Harri Kangasniemi

  Mukana valmistelijoina Halkokarin, Jokilaakson ja Torkinmäen koulujen rehtorit

 • Kokkolan kaupungin matematiikkaluokat 3-6 toimivat Halkokarin koululla. Opetus tapahtuu matematiikan osalta oman opetussuunnitelman mukaan, muiden aineiden osalta noudatetaan Halkokarin koululla käytössä olevaa Kokkolan kaupungin opetussuunnitelmaa. Matematiikkaluokille on hyväksytty oma tuntijako.

  Tiedote 2.luokalla tehtävistä MU- ja MA-luokkavalinnoista (ks. liite oikealla palstalla; ilmestyy 11/2023)

  Matematiikkaluokkakokeen koejärjestelyt ja oppilasvalinnan periaatteet (ks. liite oikealla palstalla)

  Alustava aikataulu matematiikkaluokan pääsykoejärjestelyistä keväällä 2024

   to 11.1.2024 Matematiikkaluokkakoe järjestetään kaikille 2.luokan oppilaille omassa luokassa
  viim. pe 26.1.2024 Tieto oppilaan saavuttamasta pistemäärästä matematiikkaluokkakokeessa julkaistaan huoltajan Wilmassa

  Ilmoitus mahdollisuudesta hakea matematiikkaluokkapaikkaa julkaistaan huoltajan Wilmassa (Hakemukset ja päätökset)

  ti 6.2.2024 klo 18 Tiedotustilaisuus matematiikkaluokkien toiminnasta Halkokarin koululla (pisterajan ylittäneiden oppilaiden huoltajille ja oppilaille); tieto Wilmassa ko. oppilaille em. ilmoituksessa
  viim. ma 19.2.2024 Huoltaja hakee oppilaalle matematiikkaluokkapaikkaa Wilma-lomakkeella (löytyy huoltajan Wilmasta)
  14.3.2024

   

   

  ma 22.4. 2024 klo 8-9

  Päätös oppilaan hyväksymisestä syksyllä 2024 alkavalle matematiikkaluokalle Halkokarin kouluun; päätös tulee huoltajan Wilmaan tai postissa (huoltajan halutessa)

   

  Tutustumistilaisuus tulevaan 3M-luokkaan Halkokarin koululla; lähetetään kutsu Wilmassa

 • Halkokarin koululla toimii lukuvuonna 2022-2023 kolme pienryhmää sekä kolme laaja-alaista erityisopettajaa osittain hankerahoituksella.

   

 • Halkokarin koulun historiaa

  Halkokarille nousemassa oleva ja jo osaksi noussutkin kylä tarvitsi oman suomenkielisen kansakoulun. Koulumatka Kirkonmäen ja Jokilaakson kouluihin oli liian pitkä. Heino Jylhä tuli valituksi kylän edustajana Halkokarin koulun suunnittelu- ja rakennustoimikuntaan. Johtokunnan ensimmäinen kokous oli Heino Jylhän kodissa 24.2.1955.

  Ensimmäisenä lukuvuotena 1955-56 Halkokarin lapset kuljetettiin linja-autossa, jossa lasten kertoman mukaan oli ikkunaverhotkin, Villan ruotsinkieliseen kansakouluun.

  Uusi koulurakennus valmistui syksyllä 1956. Kouluun tuli heti niin paljon oppilaita, että tarvittiin kolme opettajaa. Johtokunta valitsi ensimmäisiksi vakinaisiksi opettajiksi uuteen kouluun Aino Puumalan, Eila Valkaman ja Heikki Valkaman. Uusi koulutalo vihittiin tarkoitukseensa 6.12.1956.

  Vuonna 1965 tehtiin johtokunnan taholta esitys ns. koksivaraston muuttamisesta luokkatilaksi. Taloja nousi ja lapsiperheitä muutti tasaiseen tahtiin lisää. Vuonna 1970 tuli tarpeelliseksi perustaa viides opettajan virka. Silloin kellarissa oli lautavarastoon ahdettuna teknisen käsityön luokka ja kellarissa opiskeli kaksi muuta luokkaa jatkuvasti. Samana vuonna pääsivät alkamaan arkkitehti Marjatta Mäkisen suunnitteleman ensimmäisen lisärakennuksen rakennustyöt.

  7.11.1971 oli lisärakennuksen vihkiäisjuhla. Peruskoulu teki tuloaan. Ennen v. 1974 tapahtunutta virallista peruskouluun siirtymistä noudatettiin kahden vuoden ajan soveltuvin osin peruskoulun opetussuunnitelmaa. Oppilasmäärä koulussa kasvoi, koska oppilaita ei enää siirtynyt oppikouluun.

  Kaarlelan kunta liitettiin Kokkolan kaupunkiin v. 1977. Vuosi liittymisen jälkeen alkoivat tiiviit yhteydenotot kaupungin edustajiin toisen lisärakennuksen saamiseksi Halkokarin koululle. Koulumme ensimmäisen rehtorin Heikki Valkaman kuoltua v 1979 rehtoriksi valittiin silloinen vararehtori Mauno Viitanen.

  Syksyllä 1982 kaupunkimme päätöksentekijät tekivät silloisessa koulujen kilpailutilanteessa rohkean päätöksen rakentaa kolme koulua lähes samanaikaisesti. Siinä päätöksessä Halkokarin koulu päätettiin rakentaa kaupungin omin varoin, kun Ruotsalaisen yläasteen ja Koivuhaan kouluihin saatiin valtion avustusta..

  29.11.1985 vietettiin Halkokarin koulun 30-vuotisjuhlaa ja lisärakennuksen vihkiäisiä. 1990-luvulle siirryttäessä alkoivat puheet säästötoimista ja lamasta. Koulu ei ole voinut välttyä säästöleikkauksilta. Niistä huolimatta koulua, opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä on kehitetty entistä oppilaskeskeisemmiksi. Valinnainen harrasteainekokeilu alkoi Halkokarilla jo vuonna 1991. Tietokoneita saatiin ATK-opetuksen käynnistämiseksi v. 1992.

  Oppilasmäärän lähtiessä loivaan laskuun on koulussamme vapautunut tilaa ruotsin kielikylpyluokalle, starttiluokalle ja dysfasialuokalle sekä matematiikkaluokille. Näiden luokkien sijoittaminen kouluumme on lisännyt koulun oppilasmäärää. Syksyllä 2002 koulussa toimii jo 4 matematiikkaluokkaa (vuosiluokat 3-6).

  Koulun pitkäaikaisen rehtorin Mauno Viitasen läksiäisiä vietettiin toukokuussa 2001. Hän tuli toimineeksi koulun rehtorina 22 vuotta  ja koulun opettajana/rehtorina yhteensä 37 vuotta. Koko opettajanuransa ja panoksensa lasten kasvatuksessa hän suoritti Halkokarin koulussa.

  Olemme kouluväkenä kehittäneet koulua ja etsineet uusia nykyaikaisia muotoja tehdä koulutyötä nopeasti muuttuvassa ajassa. Haluamme myös suuresti arvostaa sitä työtä, jota koulussamme aiemmin on tehty.

   

  Rytimäen koulu
  Rytimäen ja siinä samalla Halkokarin koulutilaselvitys v. 1973 käynnisti nopeasti Rytimäen korttelikoulun suunnittelun ja rakentamisen. Se pani alkuun myös hitaan mutta värikkään prosessin toisen lisärakennuksen saamiseksi Halkokarille. Rytimäen koulu otettiin käyttöön syyslukukauden alkaessa v. 1975.

  HISTORIAA LYHYESTI

  1955
  Halkokarin kansakoulu aloitti toimintansa Villan koulun tiloissa.

  1956
  Halkokarille valmistui oma koulurakennus.

  1971
  Ensimmäinen laajennus otettiin käyttöön.

  1974
  Koulu siirtyi peruskouluun.

  1975
  Rytimäen korttelikoulu valmistui.

  1977 Kaarlelan kunta liitettiin kaupunkiin.

  1979
  Mauno Viitanen aloitti rehtorina Heikki Valkaman äkillisen poismenon jälkeen

  1983
  Joulukuun alussa toisen laajennuksen rakennustyöt käynnistyivät.

  1985
  Saneeratun osan käyttöönotto ja lisärakennuksen vihkiäiset.

  1991
  Valinnaiset harrasteaineet alkoivat.

  1995
  Koulun oma opetussuunnitelma otettiin käyttöön.

  1996
  Ruotsin kielikylpyluokka aloitti.

  1997
  Starttiluokka siirtyi Halkokarille.

  1999
  Matematiikkaluokkatoiminta alkoi koulussamme

  2000
  Alkuopetuksen dysfasialuokka aloitti toimintansa Halkokarilla

   

  2001
  Rehtori Mauno Viitanen siirtyi eläkkeelle ja uutena rehtorina aloitti Arto Lauri

  2002
  Ruotsin kielikylpyluokka siirtyi Hakalahden kouluun

  2002
  E-2.-luokan uudistettu opetussuunnitelma käyttöön
  Esiopetusryhmät toimivat vuoroviikoin koulun tiloissa

  2003
  Ensimmäinen matematiikkaluokka siirtyi Hakalahden kouluun
  Uusi opetussuunnitelma käyttöön vuosiluokilla E-3, 5
  Toinen dysfasialuokka (DB 3-6) aloitti toiminnan vanhan osan asunnossa
  Matematiikkaluokkien hallinnointi siirtyi Itäreitin koulujen hoidettavaksi
  Iltapäiväkerho siirtyi vanhan osan asuntoon
  Esiopetusryhmät yhden päivän viikossa vuorotellen koulun tiloissa

  2004
  Uusi opetussuunnitelma käyttöön kaikilla vuosiluokilla E-6
  Koulu mukaan OPH:n Erilainen oppija – yhteinen koulu -hankkeeseen
  Esiopetusryhmät yhden päivän viikossa vuorotellen koulun tiloissa; yhteistyö esiopetuksen kanssa vastuutettiin kaikille luokka-asteille kuukausittain

  2005
  Siirryttiin porrastettuun ruokailuajoitukseen kevään kokemusten perusteella
  Koululla aloitti toiminnan joustaviin opetusjärjestelyihin perustuva 1.luokka (1 luokka, 2 opettajaa)
  Koulu järjesti Halkokarin koulun 50- ja Rytimäen koulun 30-vuotisjuhlaviikon

  2006
  Koulu siirtyi tiimiytettyyn toimintatapaan

  2007
  Taitavat Nuoret -projekti käynnistyi keväällä 2007 nelosluokkien oppilaille
  Tuntijaon muutos astui voimaan 1.8.2007; vähennystä 1.lk (UE), 4.lk (YLO) ja 6.lk (paja)
  Apulaisrehtorijärjestelmä käyttöön Halkokarilla ja Rytimäellä 1.8.2007
  Keskimmäisen laajennusosan ikkunaremontti ja vanhan osan ilmastointiremontti kesällä 2007

  2008
  Vanhan osan yläkerran asunto-osa iltapäiväkerhon käyttöön ja alakerran luokan väliseinän poistaminen sekä keittiöhenkilökunnan sosiaalitilan vaihto luokan viereiseen huoneeseen.
  Ensimmäinen luokka aloitti joustotuntien pidon; äidinkielen opetusryhmät lukutaidon mukaisissa ryhmissä
  Kalustohankintoja mm. pääaulaan ja opettajainhuoneeseen.

  2009
  Koulu mukaan KiVa koulu -hankkeeseen ja oppilaanohjauksen hankkeeseen. Oppilaiden osallisuuden korostaminen painopistealueena.
  Aloitettiin Unelmien Halkokarin koulu 2015 -prosessi
  Huoltajien Wilma-liitttymä otettiin käyttöön

  2010
  Starttiluokka aloitti toimintansa pienryhmänä (startti+EMU)
  Unelmien Halkokarin koulu 2015 -prosessi eteni ja toteutettiin suunnitellut kyselyt
  Oppilastoimikunta Sumusireeni aloitti toimintansa tammikuussa 2010
  Isovanhempainpäivää vietettiin 3.12.2010

  2011
  Unelmien Halkokarin koulu 2015 -suunnitelma hyväksyttiin
  Keväällä 2011 vietettiin ensimmäistä liikuntailtakoulua
  Kesällä 2011 uusittiin vanhan osan ikkunat ja Rytimäen koulun lattiat ja vesijohdot
  Starttiluokka lopetti toiminnan; koululla toimi pienluokka 1-2
  KOTA-hankkeen avulla koululle palkattiin yhteinen laaja-alainen erityisopettaja Isokylän koulun kanssa
  Syksyllä 2011 aloitettiin oppilastyöpisteiden uusiminen (1 kokeiluluokka)

  2012
  Kaikissa luokissa dataheitin ja dokumenttikamera
  Oppilastyöpisteiden hankintaa jatkettiin (2 luokkaa)
  Koulu mukaan Comenius-hankkeeseen 2012-2014
  Opettajainhuoneen kalustus uusittiin
  Koululla aloitti toinen kokopäiväinen laaja-alainen erityisopettaja
  Uuden osan lattioiden/seinän ja ikkunoiden tiivistäminen
  Koulun arviointikyselyt huoltajille ja henkilökunnalle, Hyvinvointiprofiili oppilaille

  2013
  Koulun valinta valtakunnalliseksi vuoden LUMA-kouluksi
  Uuden osan lattioiden ja seinien tiivistämistä jatkettiin
  Koululla aloitti syksyllä kolmas pienryhmä
  Vanhempainyhdistyksen perustaminen syksyllä
  Keskimmäisen osan ilmanvaihtoremontin aloitus syyslomalla jatkuen yli vuodenvaihteen
  Joulujuhla Kaarlelan kirkossa koko koululle

  2014
  Välituntipäivät aloitettiin
  Keskimmäisen osan ilmanvaihtoremontti valmistui keväällä
  Liikuntailtakoulu 19.5.2014
  Comenius-hanke päättyy 31.7.2014
  Uuden puolen A-osan ilmanvaihtoremontti ja käytävien kattojen uusiminen kesällä
  Vanhan osan alakerran luokkien lattioiden uusiminen kesällä
  Vanhan osan asunto-osan putkiremontti ja pintojen uusiminen
  Oppilastyöpisteiden hankintaa jatkettiin; toinenkin kieliluokka kalustettiin
  1.luokan yhteisopettajuus aloitettiin
  Isovanhempainpäivässä 5.12.2014 lähes 200 osallistujaa

  2015
  Koulun pedagoginen suunnittelu aloitettiin keväällä
  Koulun KESU 2015-2020 hyväksyttiin keväällä
  Uuden puolen B-osan ja vanhan osan ilmanvaihtoremontti kesällä
  Vanhan osan asunto-osan ilmanvaihtoremontti syksyllä
  Halkokarin 60- ja Rytimäen 40-vuotisjuhlat syksyllä

  2016
  Koulu ilmoittautui Liikkuvaksi Kouluksi
  Tilaelementti pihaan toukokuussa
  Juhla-/liikuntasalin, pääaulan ja pukuhuoneiden ilmanvaihtoremontti
  Pääaulasta erotettiin ryhmäopetustila
  “Punaisen osan” kattoremontti (huopakaton uusiminen ja yläpohjan tuuletuksen lisääminen)
  Piha-alueen kaatojen uusiminen
  Oppilastyöpisteiden hankintaa; 2 luokallista uusia kalusteita
  Koulun johtokunta lakkasi toimimasta; vanhempainraati aloitti
  Uusi opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2016
  Yhteisopettajuus jatkui 3.luokalla ja alkoi 1.luokalla

  2017
  Rytimäen koulun IV-remontti valmistui talvilomalla
  Ruokasalin linjaston uusiminen
  Kolmannen pienryhmän resurssi siirtyi toiselle koululle 1.8.2017
  Kielimaistiaisia-hanke alkoi 3.luokalla 1.8.2017
  Rytimäen koulun ja esiopetuksen yhteinen E-1 -ryhmä lv. 1718
  NPDL-koulu vuosina 2017-2019
  Liikkuva koulu-hankkeen avustuksella uusia leikkivälineitä pihalle
  Suomi 100 -itsenäisyysjuhla kahtena iltajuhlana 4.12.2017

  2018
  Vuosiluokkien 5-6 oppilaille Wilma käyttöön
  Toukokuussa toimintailta yhteistyössä vanhempainraadin kanssa
  Koodiagentit-hanke matematiikkaluokilla 2018-2019 ja Taitojen polku -hanke yhteisenä Mäntykankaan koulun kanssa
  Oppilastyöpisteiden hankintaa jatkuu; luokallinen 6.luokkalaisille
  IPad-koneiden  (30 kpl) hankinta omalla leasing-rahoituksella
  Rytimäen malli (E-2) aloitti toiminnan syksyllä
  Toiminnalliset vanhempainillat (4 kpl) elo-syyskuussa
  Sumusireenille kaksi yhteysopettajaa 2018-2019
  Eskariryhmä kokoaikaisesti koulun tiloissa 2018-2019
  Halkokarin monitoimitalon esiselvitystyö käynnistyi syksyllä
  Koulun KESU 2018-2021 hyväksyttiin

  2019
  Esiselvitystyö hyväksyttiin lautakunnassa ja KH:ssa
  Vanhempainraadin järjestämä ensimmäinen disko tammikuussa
  Henkilökunnan ergonomiaan satsaus jatkui sähköpöytien ja satulatuolien hankinnalla
  Kehittäjäopettaja aloitti koululla 1.4.2019
  Joustavan tuen ryhmä aloitti syksyllä
  Valinnaisaineiden OPS muuttui vuosiluokilla 4-6
  Vanhempainraadin järjestämä Halloween-disko 1.11.2019
  Koulun toiminnan arviointikyselyt ja Hyvinvointiprofiili toimeenpantiin syksyllä

  2020
  Korona-epidemia häiritsi maaliskuusta alkaen kouluelämää
  Etäopetusjakso 18.3.-13.15.2020
  Syksyllä 2020 aloitti kolme 1.luokkaa Halkokarilla
  Varautumistoimenpiteitä koko syksyn ajan
  Syksyn aikana valmisteltiin seuraavan syksyn tilaratkaisuja

  2021
  Korona-epidemia häiritsi edelleen koulunkäyntiä
  Halkokarin tiivistetty tilaratkaisu otettiin käyttöön
  Rytimäen koululla aloitti 3.luokka pitkän tauon jälkeen
  Koulu liittyi mukaan TCM-ohjelmaan kouluttaen henkilökuntaa useassa osassa 2021-2022

  2022
  TCM-ohjelma jatkuu; vanhempainillan aiheena TCM
  Rytimäellä jatkaa 3.luokka
  Halkokarilla edelleen tiiviimpi tilaratkaisu; TS-luokka kotiluokkakäytössä
  Halkokarille perustettiin kolmas pienryhmä ja kolmas osa-aikainen laaja-alainen erityisopettaja aloitti hankerahoituksella
  Koulun toiminnan arviointikyselyt ja Hyvinvointiprofiili toimeenpantiin syksyllä
  Keväällä järjestettiin liikuntailtakoulu 16.5.2023
  Halkokarilla otettiin käyttöön ns. vakiosijaismalli kokeiluna kevätlukukauden loppuun 2023

  2023
  Kaupunginvaltuusto päätti Halkokarin yhtenäiskoulusta ja päiväkodista 28.8.2023
  Vakiosijaismallia jatketaan
  Rytimäen koulun opetushenkilöstön YT-menettely käytiin keväällä 2023
  Erityisesti valkoisen rakennuksen sisäilma-asioita selvitettiin ja pyrittiin korjaamaan; kohdekohtainen sisäilmatyöryhmä perustettiin syksyllä
  Matematiikkaluokkien uudet valintaperusteet otettiin käyttöön
  Uuden koulun ja päiväkodin suunnittelu pääsi vauhtiin syksyllä 2023

  2024
  Henkilöstön rekrytoinnissa huomioitiin osan siirtyminen Piispanmäelle
  Uuden koulun ja päiväkodin mikrotyöryhmät aloittivat virallisesti toiminnan

Ota yhteyttä