Hyppää sisältöön

Halkokarin koulu

Visio

Yhdessä kasvaen, yhdessä oppien turvallisessa ja uudistuvassa oppimisympäristössä

Halkokarin koulu tarjoaa opetusta Halkokarin ja Rytimäen alueen oppilaille sekä koko kaupungin alueen oppilaille matematiikkaluokilla (vl. 3-6) ja pienluokilla (P1 ja P2).

  • Vs. rehtori    Johanna Elo puh. 046-9223 445
    Apulaisrehtorit Mia Korpela (Halkokari/040-4892 177) ja Jutta Lillbroända (Rytimäki)

    Halkokarin koulu opettajainhuone puh. 050-466 5042

    Luokka Opettaja
    1A Tea Forsberg
    1B Kirsi Pokela
    1C Rita Jokela
    1R Maija Lammi
    2A Teija Vanhakangas
    Anne Pajala-Korpi
    Julia Hirvelä

    (Tilaelementti p. 040-488 2829)

    2R Riitta-Liisa Björkbacka
    3A Jouni Kuoppala
    Tiina Jäntti(Teknisen siipi p. 050-473 3510)
    3M Kristiina Kettu

    (Teknisen siipi p. 050-473 3510)

    3R Jutta Lillbroända 044-7809389
    4A Päivi Herronen
    4B Päivi Klemola
    4M Ville Valkama
    5A Teija Rajala
    5B Aapo Jussila
    5M Anna Polso
    6A Tarja Lehtinen
    6B Kari-Pekka Mäkiaho
    6C Marjo Mäki
    6M Mari Pitkänen
    P1 (1-2.lk) Mia Korpela 040-4892 177
    P2 (3.-6.lk) Sirpa Wacklin 040-8068 008
    Kielet Antti Pernu
    Saksan kieli Tiina Koivusipilä
    Erityisopettajat Anu Pylkkänen 040-4892 175
    (luokat 1, 3 ja 5)
    Riikka Lehtonen 040-4892 173 (luokat 2, 4 ja 6), Tarja Rantala 040-4892 174 (luokat 4-6, Joustavan tuen ryhmä)
    Romanikieli Tenho Lindström
    • Koulunkäynnin ohjaajat
    P1 Minna Laukkonen
    Tuula Muuraiskangas-Nissilä
    P2 Markus Vainio
    Anette Ylikorpi
    Teresa Grönfors
    Halkokari Terhi Westman
    Nina Joensuu
    Elina Poikkijoki
    Sami Tiilikka
    Tenho Lindström
    Rytimäki Nina Haapasalo
    Aino Vähäkangas (osa-aik.)
    Työkokeilija
    Halkokari
    Rytimäki
    Haetaan parhaillaan

    Haetaan parhaillaan

    • Muu henkilökunta
    Koulusihteeri Sari Haapakoski 040-4892 322
    Talonmies Ulf Härdig 044-7809 901
    Keittiö/Ruokapalveluesimies Carita Moilanen 040-8068 461
    Keittiö Leena Kupila
    Keittiö Tiina-Liisa Vinkka
    Siivous Suzy Moye
    Siivous Anu Autio
    Terveydenhoitaja Birgitta Haimakainen 044-7307952
    Keittiö/Rytimäki
    Siivous/Rytimäki

     

  • Sumusireeni on oppilastoimikunta, johon kuuluu oppilaita vuosiluokilta 2-6.

    Sumusireenin yhdysopettajina toimii lukuvuoden 2021-2022 ajan opettajat Tea Forsberg ja Kirsi Pokela. Sumusireeni kokoontuu n.1-2 kertaa kuukaudessa. Yhdysopettajat valmistavat asialistaa ennen kokousta.

  • Halkokarin-Rytimäen vanhempainraati on järjestäytynyt syksyllä 2020. Raatiin ovat päässeet kaikki halukkaat Halkokarin-Rytimäen koulun sekä esiopetuksen oppilaiden huoltajat.

    KOKOONPANO 2020-2021

    Vanhempainraadin jäseniin saa yhteyden pyytämällä rehtorilta esim. puheenjohtajan tai sihteerin yhteystiedot

    Marianne Malkamäki
    Leena Kaattari
    Susanna Paavolainen
    Jani Joensuu
    Sanna-Mari Haapaniemi (rahastonhoitaja)
    Tuija Lahti (puheenjohtaja)
    Tiia Joensuu
    Jussi Jutila
    Mari Emmes
    Minna-Kaarina Kallio-Järvinen
    Sari Wennström
    Minna Lahti
    Katri Kanniala (sihteeri)
    Helka Hanhineva

    Koulun edustajat:
    Arto Lauri (rehtori)
    Teija Vanhakangas (opettaja 1A-luokka)

  • Itäreitin johtokunta 2017-2021

    Varsinainen jäsen
    Varajäsen
    Pj. Kari Ervasti Annukka Penttinen
    Vpj. Outi Saraste Jouko Syri
    Sanna Tainio Ilkka Herlevi
    Susanna Hohenthal Joonas Koskimäki
    Katja Maaria Kaakinen Hanna Tervanen
    Juho Suonperä Heidi Sippola
    Veli-Matti Valjus Salla Klemola
    Pekka Leppälä Timo Pajunpää
    op.jäsen Riitta Lempinen Juha Elo
    hlök jäsen Pirita Kellomäki Tiina Aspegren
    opp.jäsen Minna Tavilehto
    opp.jäsen
    siht. Harri Kangasniemi

    Mukana valmistelijoina Halkokarin, Jokilaakson ja Torkinmäen koulujen rehtorit

  • Kokkolan kaupungin matematiikkaluokat 3-6 toimivat Halkokarin koululla. Opetus tapahtuu matematiikan osalta oman opetussuunnitelman mukaan, muiden aineiden osalta noudatetaan Halkokarin koululla käytössä olevaa Itäreitin opetussuunnitelmaa. Matematiikkaluokille on hyväksytty oma tuntijako.

    Alustava aikataulu matematiikkaluokan pääsykoejärjestelyistä keväällä 2021

     ke 13.1.2021 Matematiikkaluokkakoe järjestetään kaikille 2.luokan oppilaille omassa luokassa
    viim. ti 26.1.2021 Tieto pisterajan ylittäneistä julkaistaan Wilmassa ko. oppilaille ja tieto lähetetään kotiin postitse
    ma 8.2.2021 Tiedotustilaisuus pisterajan ylittäneiden oppilaiden huoltajille; kutsu lähetetään kotiin.
    viim. pe 19.2.2021 Tieto Halkokarin koululle kirjallisesti ottaako oppilas paikan vastaan vai ei; vastauslomake lähetetään kotiin
    huhti-toukokuu Tutustuminen matematiikkaluokkien toimintaan (noudatetaan korona-ohjeistuksia).
  • Halkokarin koululla toimii lukuvuonna 2021-2022 kaksi pienryhmää sekä joustavan tuen ryhmä hankerahoituksella.

     

  • Halkokarin koulun historiaa

    Halkokarille nousemassa oleva ja jo osaksi noussutkin kylä tarvitsi oman suomenkielisen kansakoulun. Koulumatka Kirkonmäen ja Jokilaakson kouluihin oli liian pitkä. Heino Jylhä tuli valituksi kylän edustajana Halkokarin koulun suunnittelu- ja rakennustoimikuntaan. Johtokunnan ensimmäinen kokous oli Heino Jylhän kodissa 24.2.1955.

    Ensimmäisenä lukuvuotena 1955-56 Halkokarin lapset kuljetettiin linja-autossa, jossa lasten kertoman mukaan oli ikkunaverhotkin, Villan ruotsinkieliseen kansakouluun.

    Uusi koulurakennus valmistui syksyllä 1956. Kouluun tuli heti niin paljon oppilaita, että tarvittiin kolme opettajaa. Johtokunta valitsi ensimmäisiksi vakinaisiksi opettajiksi uuteen kouluun Aino Puumalan, Eila Valkaman ja Heikki Valkaman. Uusi koulutalo vihittiin tarkoitukseensa 6.12.1956.

    Vuonna 1965 tehtiin johtokunnan taholta esitys ns. koksivaraston muuttamisesta luokkatilaksi. Taloja nousi ja lapsiperheitä muutti tasaiseen tahtiin lisää. Vuonna 1970 tuli tarpeelliseksi perustaa viides opettajan virka. Silloin kellarissa oli lautavarastoon ahdettuna teknisen käsityön luokka ja kellarissa opiskeli kaksi muuta luokkaa jatkuvasti. Samana vuonna pääsivät alkamaan arkkitehti Marjatta Mäkisen suunnitteleman ensimmäisen lisärakennuksen rakennustyöt.

    7.11.1971 oli lisärakennuksen vihkiäisjuhla. Peruskoulu teki tuloaan. Ennen v. 1974 tapahtunutta virallista peruskouluun siirtymistä noudatettiin kahden vuoden ajan soveltuvin osin peruskoulun opetussuunnitelmaa. Oppilasmäärä koulussa kasvoi, koska oppilaita ei enää siirtynyt oppikouluun.

    Kaarlelan kunta liitettiin Kokkolan kaupunkiin v. 1977. Vuosi liittymisen jälkeen alkoivat tiiviit yhteydenotot kaupungin edustajiin toisen lisärakennuksen saamiseksi Halkokarin koululle. Koulumme ensimmäisen rehtorin Heikki Valkaman kuoltua v 1979 rehtoriksi valittiin silloinen vararehtori Mauno Viitanen.

    Syksyllä 1982 kaupunkimme päätöksentekijät tekivät silloisessa koulujen kilpailutilanteessa rohkean päätöksen rakentaa kolme koulua lähes samanaikaisesti. Siinä päätöksessä Halkokarin koulu päätettiin rakentaa kaupungin omin varoin, kun Ruotsalaisen yläasteen ja Koivuhaan kouluihin saatiin valtion avustusta..

    29.11.1985 vietettiin Halkokarin koulun 30-vuotisjuhlaa ja lisärakennuksen vihkiäisiä. 1990-luvulle siirryttäessä alkoivat puheet säästötoimista ja lamasta. Koulu ei ole voinut välttyä säästöleikkauksilta. Niistä huolimatta koulua, opetussuunnitelmia ja opetusmenetelmiä on kehitetty entistä oppilaskeskeisemmiksi. Valinnainen harrasteainekokeilu alkoi Halkokarilla jo vuonna 1991. Tietokoneita saatiin ATK-opetuksen käynnistämiseksi v. 1992.

    Oppilasmäärän lähtiessä loivaan laskuun on koulussamme vapautunut tilaa ruotsin kielikylpyluokalle, starttiluokalle ja dysfasialuokalle sekä matematiikkaluokille. Näiden luokkien sijoittaminen kouluumme on lisännyt koulun oppilasmäärää. Syksyllä 2002 koulussa toimii jo 4 matematiikkaluokkaa (vuosiluokat 3-6).

    Koulun pitkäaikaisen rehtorin Mauno Viitasen läksiäisiä vietettiin toukokuussa 2001. Hän tuli toimineeksi koulun rehtorina 22 vuotta  ja koulun opettajana/rehtorina yhteensä 37 vuotta. Koko opettajanuransa ja panoksensa lasten kasvatuksessa hän suoritti Halkokarin koulussa.

    Olemme kouluväkenä kehittäneet koulua ja etsineet uusia nykyaikaisia muotoja tehdä koulutyötä nopeasti muuttuvassa ajassa. Haluamme myös suuresti arvostaa sitä työtä, jota koulussamme aiemmin on tehty.

     

    Rytimäen koulu
    Rytimäen ja siinä samalla Halkokarin koulutilaselvitys v. 1973 käynnisti nopeasti Rytimäen korttelikoulun suunnittelun ja rakentamisen. Se pani alkuun myös hitaan mutta värikkään prosessin toisen lisärakennuksen saamiseksi Halkokarille. Rytimäen koulu otettiin käyttöön syyslukukauden alkaessa v. 1975.

    HISTORIAA LYHYESTI

    1955
    Halkokarin kansakoulu aloitti toimintansa Villan koulun tiloissa.

    1956
    Halkokarille valmistui oma koulurakennus.

    1971
    Ensimmäinen laajennus otettiin käyttöön.

    1974
    Koulu siirtyi peruskouluun.

    1975
    Rytimäen korttelikoulu valmistui.

    1977 Kaarlelan kunta liitettiin kaupunkiin.

    1979
    Mauno Viitanen aloitti rehtorina Heikki Valkaman äkillisen poismenon jälkeen

    1983
    Joulukuun alussa toisen laajennuksen rakennustyöt käynnistyivät.

    1985
    Saneeratun osan käyttöönotto ja lisärakennuksen vihkiäiset.

    1991
    Valinnaiset harrasteaineet alkoivat.

    1995
    Koulun oma opetussuunnitelma otettiin käyttöön.

    1996
    Ruotsin kielikylpyluokka aloitti.

    1997
    Starttiluokka siirtyi Halkokarille.

    1999
    Matematiikkaluokkatoiminta alkoi koulussamme

    2000
    Alkuopetuksen dysfasialuokka aloitti toimintansa Halkokarilla

     

    2001
    Rehtori Mauno Viitanen siirtyi eläkeelle ja uutena rehtorina aloitti Arto Lauri

    2002
    Ruotsin kielikylpyluokka siirtyi Hakalahden kouluun

    2002
    E-2.-luokan uudistettu opetussuunnitelma käyttöön
    Esiopetusryhmät toimivat vuoroviikoin koulun tiloissa

    2003
    Ensimmäinen matematiikkaluokka siirtyi Hakalahden kouluun
    Uusi opetussuunnitelma käyttöön vuosiluokilla E-3, 5
    Toinen dysfasialuokka (DB 3-6) aloitti toiminnan vanhan osan asunnossa
    Matematiikkaluokkien hallinnointi siirtyi Itäreitin koulujen hoidettavaksi
    Iltapäiväkerho siirtyi vanhan osan asuntoon
    Esiopetusryhmät yhden päivän viikossa vuorotellen koulun tiloissa

    2004
    Uusi opetussuunnitelma käyttöön kaikilla vuosiluokilla E-6
    Koulu mukaan OPH:n Erilainen oppija – yhteinen koulu -hankkeeseen
    Esiopetusryhmät yhden päivän viikossa vuorotellen koulun tiloissa; yhteistyö esiopetuksen kanssa vastuutettiin kaikille luokka-asteille kuukausittain

    2005
    Siirryttiin porrastettuun ruokailuajoitukseen kevään kokemusten perusteella
    Koululla aloitti toiminnan joustaviin opetusjärjestelyihin perustuva 1.luokka (1 luokka, 2 opettajaa)
    Koulu järjesti Halkokarin koulun 50- ja Rytimäen koulun 30-vuotisjuhlaviikon

    2006
    Koulu siirtyi tiimiytettyyn toimintatapaan

    2007
    Taitavat Nuoret -projekti käynnistyi keväällä 2007 nelosluokkien oppilaille
    Tuntijaon muutos astui voimaan 1.8.2007; vähennystä 1.lk (UE), 4.lk (YLO) ja 6.lk (paja)
    Apulaisrehtorijärjestelmä käyttöön Halkokarilla ja Rytimäellä 1.8.2007
    Keskimmäisen laajennusosan ikkunaremontti ja vanhan osan ilmastointiremontti kesällä 2007

    2008
    Vanhan osan yläkerran asunto-osa iltapäiväkerhon käyttöön ja alakerran luokan väliseinän poistaminen sekä keittiöhenkilökunnan sosiaalitilan vaihto luokan viereiseen huoneeseen.
    Ensimmäinen luokka aloitti joustotuntien pidon; äidinkielen opetusryhmät lukutaidon mukaisissa ryhmissä
    Kalustohankintoja mm. pääaulaan ja opettajainhuoneeseen.

    2009
    Koulu mukaan KiVa koulu-hankkeseen ja oppilaanohjauksen hankkeeseen. Oppilaiden osallisuuden korostaminen painopistealueena.
    Aloitettiin Unelmien Halkokarin koulu 2015 -prosessi
    Huoltajien Wilma-liitttymä otettiin käyttöön

    2010
    Starttiluokka aloitti toimintansa pienryhmänä (startti+EMU)
    Unelmien Halkokarin koulu 2015 -prosessi eteni ja toteutettiin suunnitellut kyselyt
    Oppilastoimikunta Sumusireeni aloitti toimintansa tammikuussa 2010
    Isovanhempainpäivää vietettiin 3.12.2010

    2011
    Unelmien Halkokarin koulu 2015 -suunnitelma hyväksyttiin
    Keväällä 2011 vietettiin ensimmäistä liikuntailtakoulua
    Kesällä 2011 uusittiin vanhan osan ikkunat ja Rytimäen koulun lattiat ja vesijohdot
    Starttiluokka lopetti toiminnan; koululla toimi pienluokka 1-2
    KOTA-hankkeen avulla koululle palkattiin yhteinen laaja-alainen erityisopettaja Isokylän koulun kanssa
    Syksyllä 2011 aloitettiin oppilastyöpisteiden uusiminen (1 kokeiluluokka)

    2012
    Kaikissa luokissa dataheitin ja dokumenttikamera
    Oppilastyöpisteiden hankintaa jatkettiin (2 luokkaa)
    Koulu mukaan Comenius-hankkeeseen 2012-2014
    Opettajainhuoneen kalustus uusittiin
    Koululla aloitti toinen kokopäiväinen laaja-alainen erityisopettaja
    Uuden osan lattioiden/seinän ja ikkunoiden tiivistäminen
    Koulun arviointikyselyt huoltajille ja henkilökunnalle, Hyvinvointiprofiili oppilaille

    2013
    Koulun valinta valtakunnalliseksi vuoden LUMA-kouluksi
    Uuden osan lattioiden ja seinien tiivistämistä jatkettiin
    Koululla aloitti syksyllä kolmas pienryhmä
    Vanhempainyhdistyksen perustaminen syksyllä
    Keskimmäisen osan ilmanvaihtoremontin aloitus syyslomalla jatkuen yli vuodenvaihteen
    Joulujuhla Kaarlelan kirkossa koko koululle

    2014
    Välituntipäivät aloitettiin
    Keskimmäisen osan ilmanvaihtoremontti valmistui keväällä
    Liikuntailtakoulu 19.5.2014
    Comenius-hanke päättyy 31.7.2014
    Uuden puolen A-osan ilmanvaihtoremontti ja käytävien kattojen uusiminen kesällä
    Vanhan osan alakerran luokkien lattioiden uusiminen kesällä
    Vanhan osan asunto-osan putkiremontti ja pintojen uusiminen
    Oppilastyöpisteiden hankintaa jatkettiin; toinenkin kieliluokka kalustettiin
    1.luokan yhteisopettajuus aloitettiin
    Isovanhempainpäivässä 5.12.2014 lähes 200 osallistujaa

    2015
    Koulun pedagoginen suunnittelu aloitettiin keväällä
    Koulun KESU 2015-2020 hyväksyttiin keväällä
    Uuden puolen B-osan ja vanhan osan ilmanvaihtoremontti kesällä
    Vanhan osan asunto-osan ilmanvaihtoremontti syksyllä
    Halkokarin 60- ja Rytimäen 40-vuotisjuhlat syksyllä

    2016
    Koulu ilmoittautui Liikkuvaksi Kouluksi
    Tilaelementti pihaan toukokuussa
    Juhla-/liikuntasalin, pääaulan ja pukuhuoneiden ilmanvaihtoremontti
    Pääaulasta erotettiin ryhmäopetustila
    “Punaisen osan” kattoremontti (huopakaton uusiminen ja yläpohjan tuuletuksen lisääminen)
    Piha-alueen kaatojen uusiminen
    Oppilastyöpisteiden hankintaa; 2 luokallista uusia kalusteita
    Koulun johtokunta lakkasi toimimasta; vanhempainraati aloitti
    Uusi opetussuunnitelma käyttöön 1.8.2016
    Yhteisopettajuus jatkui 3.luokalla ja alkoi 1.luokalla

    2017
    Rytimäen koulun IV-remontti valmistui talvilomalla
    Ruokasalin linjaston uusiminen
    Kolmannen pienryhmän resurssi siirtyi toiselle koululle 1.8.2017
    Kielimaistiaisia-hanke alkoi 3.luokalla 1.8.2017
    Rytimäen koulun ja esiopetuksen yhteinen E-1 -ryhmä lv. 1718
    NPDL-koulu vuosina 2017-2019
    Liikkuva koulu-hankkeen avustuksella uusia leikkivälineitä pihalle
    Suomi 100 -itsenäisyysjuhla kahtena iltajuhlana 4.12.2017

    2018
    Vuosiluokkien 5-6 oppilaille Wilma käyttöön
    Toukokuussa toimintailta yhteistyössä vanhempainraadin kanssa
    Koodiagentit-hanke matematiikkaluokilla 2018-2019 ja Taitojen polku -hanke yhteisenä Mäntykankaan koulun kanssa
    Oppilastyöpisteiden hankintaa jatkuu; luokallinen 6.luokkalaisille
    IPad-koneiden  (30 kpl) hankinta omalla leasing-rahoituksella
    Rytimäen malli (E-2) aloitti toiminnan syksyllä
    Toiminnalliset vanhempainillat (4 kpl) elo-syyskuussa
    Sumusireenille kaksi yhteysopettajaa 2018-2019
    Eskariryhmä kokoaikaisesti koulun tiloissa 2018-2019
    Halkokarin monitoimitalon esiselvitystyö käynnistyi syksyllä
    Koulun KESU 2018-2021 hyväksyttiin

    2019
    Esiselvitystyö hyväksyttiin lautakunnassa ja KH:ssa
    Vanhempainraadin järjestämä ensimmäinen disko tammikuussa
    Henkilökunnan ergonomiaan satsaus jatkui sähköpöytien ja satulatuolien hankinnalla
    Kehittäjäopettaja aloitti koululla 1.4.2019
    Joustavan tuen ryhmä aloitti syksyllä
    Valinnaisaineiden OPS muuttui vuosiluokilla 4-6
    Vanhempainraadin järjestämä Halloween-disko 1.11.2019
    Koulun toiminnan arviointikyselyt ja Hyvinvointiprofiili toimeenpantiin syksyllä

    2020
    Korona-epidemia häiritsi maaliskuusta alkaen kouluelämää
    Etäopetusjakso 18.3.-13.15.2020
    Syksyllä 2020 aloitti kolme 1.luokkaa Halkokarilla
    Varautumistoimenpiteitä koko syksyn ajan
    Syksyn aikana valmisteltiin seuraavan syksyn tilaratkaisuja

     

Ota yhteyttä