Hyppää sisältöön

Meidän koulumme

Ruotsalon koulu sijaitsee Kokkolan Kälviällä rauhallisissa maalaismaisemissa lähellä luontoa ja merenrantaa. Matkaa Kokkolan keskustaan tulee  vain 15 km.

Koulussamme on 86 oppilasta ja kuusi opettajaa.  Luokista 5.-6. luokka on yhdysluokka.

 

Oppilaat luokittain:

1.luokka 12 oppilasta

2. luokka 14 oppilasta

3. luokka 20 oppilasta

4. luokka 12 oppilasta

5. luokka 19 oppilasta

6. luokka 8 oppilasta

Koulun tilat ja toiminta-ajatus

Koulumme on viihtyisä ja siisti uudehko koulurakennus. Nykyinen koulurakennus on valmistunut vuonna 1999. Lisärakennus tuli meille käyttöön joulukuussa 2022. Koulumme luokkatilat ovat valoisat ja mukavat.

Koulun pihapiirissä toimii myös Ruotsalon päiväkoti ja esikoulu. Pienen maalaiskoulun ympäristö ja ilmapiiri luovat myös kiinteän yhteistyökulttuurin esiopetuksen ja koulun välille.

Koulumme keskeisiä toimintaperiaatteita ovat myönteinen, kannustava ja vuorovaikutteinen oppimisilmapiiri sekä kiireettömyyden tuntu.

Koulumme kuuluu mukaan Liikkuva koulu -hankkeeseen, jossa tavoitteena on lisätä lasten liikkumista koulupäivän aikana. Ruotsalon koulu kuuluu myös Opetushallituksen yhteistyö- ja kehittämiskouluverkosto Majakkaan.

 

Oppitunnit 

1. oppitunti klo 08.00-08.45

2. oppitunti klo 09.00-09.45

3. oppitunti klo 09.50-10.35

Lounastauko ja liikuntavälitunti klo 10.35-11.15

4. oppitunti klo 11.15-12.00

5. oppitunti klo 12.15-13.00

6. oppitunti klo 13.15-14.00

7. oppitunti klo 14.15-15.00

Lapsiystävällinen kunta Kokkola -tunnusLiikkuva koulu-logo.jpg

Koulumme ympäristö

Ulkoilu- ja liikuntamahdollisuudet koulun ympäristössä ovat hyvät. Koulumme kentällä voi pelata niin jalkapalloa kuin pesäpalloakin. Talvella kentälle pystytään luistelukaukalo.

Koulumme pihalta lähtee talvisin valaistu kuntolatu (2,5 km).

 

 • Koulullamme toimii aktiivisesti oppilaskunta. Oppilaskunnan hallitus valitaan lukuvuosittain vaaleilla. Sama jäsen ei voi olla hallituksessa kahta kautta peräkkäin.

  Oppilaskunnan hallituksessa on jäsenenä jokaiselta luokalta 1-2 oppilasta ja heille on valittu myös varajäsenet. Kokoontumisia heillä on kuukausittain tai koetun tarpeen mukaan.

  Oppilaskunnan vastuuopettajana toimii Essi Mitronen.

 • Henkilökunta:

  rehtori: Ulla-Maria Åstrand (puh. 0404882853)

  apulaisrehtori: Maija Vuolle (puh. 040 8068257)

  koulusihteeri: Jenni Peltokangas (puh. 040 8065382)

  Opettajat:

  1. luokka:  Essi Mitronen (puh. 040 8068330)

  2.luokka:  Kari Hienovirta  (puh. 050 4730578)

  3. luokka:  Maija Vuolle (puh. 040 8068257)

  4. luokka: Laura Heikkinen (puh. 040 8068331)

  5.-6.luokka: Aleksi Rantala (puh. 040 1979326)

  erityisopetus: Ulla-Maria Åstrand

  Oppilashuolto:

  koulukuraattori: Eva-Maria Karlström (puh. 040 4892 147) tavattavissa uuden rakennuksen puolella maanantaisin 9-11.

  kouluterveydenhoitaja: Piia Sydänmetsä (puh. 0447308218) tavattavissa uuden rakennuksen puolella torstaisin klo 9-15.

  Muu henkilökunta:

  koulunkäynninohjaajat: Sari Mylläri, Mervi Laasanen ja Venla Läspä

  iltapäiväkerho-ohjaajat: Sari Mylläri (puh. 040 8068289)

  keittiö/siistijä: Jaana Junnila ja Kirsi Kero

  koulukuljetus: Timo Nissilä (puh. 0400 365 258)

 • Koulussamme tehostetun ja erityisen tuen oppilaat ovat integroituneet oman ikäryhmänsä luokkamuotoiseen opetukseen. Heille tehdään henkilökohtainen oppimissuunnitelma tukemaan opiskelua. Samalla heille määritellään tarpeelliseksi koettu muun oppilashuollon tarjoama tuki. Oppimisen suunnitelmista vastaa lapsen oma luokanopettaja yhteistyössä koulun erityisopettajan kanssa.

   

   

   

 • Koulumme on painottunut opetuksessaan ulkona oppimiseen ja ympäristökasvatukseen. Koulun ympäristö tarjoaa tähän erityisen hyvät mahdollisuudet. Koulun ympäristöstä löytyy hienoja merenrantoja, pieniä järviä ja lampia sekä monimuotoista metsää.

  Viikoittain toteutamme eri luokkien yhteistyönä oppimiskokonaisuuksia ulkona.

   

 • Koulumme vanhempainraati kokoontuu vähintään kaksi kertaa vuodessa.

  Syksyllä ensimmäisessä kokoontumisessa käydään läpi koulun lukuvuosisuunnitelma ja opetusjärjestelyt tulevalle lukuvuodelle. Kevään tapaamisessa käydään läpi koulukohtaiset toiminnanarvioinnit sekä oppilaiden kouluviihtyvyyskyselyiden tulokset.

  Koulumme vanhempainraati koostuu yhdestä edustajasta/luokkataso.

  Vanhempainraadin vastuuopettajana toimii Maija Vuolle.

   

  Vanhempainraadin jäsenet:

  1. lk Jouni Harju
  2. lk Anumari Niemi
  3. lk Monica Kolppanen
  4. lk Satu Kortetmaa
  5. lk Minna Linnanmäki
  6. lk Anni-Veera Aitolehti

   

   

   

   

 • Koulullamme toimii aktiivisesti myös Ruotsalon vanhempainyhdistys, joka järjestää aktiivisesti toimintaa ja tapahtumia tiloissamme kouluajan ulkopuolella.

  Vanhempainyhdistyksellä on käytössään kaksi viikoittaista iltasalivuoroa kylän lasten käyttöön.

 • Koulumme iltapäiväkerhosta vastaa Kokkolan kaupunki. Iltapäiväkerho toimii koulun tiloissa arkipäivisin klo 12-17.00 välisenä aikana.

  Iltapäiväkerho on tarkoitettu koulumme 1.-2. luokan oppilaille. Hakemuksen iltapäiväkerhoon löydät oikeasta sivupalkista.

  Iltapäiväkerhon ohjaajina toimii Sari Mylläri.

   

 • Koulumme liikuntasali on uudehko ja vilkkaassa iltakäytössä. Salin iltakäytön varaukset voi tehdä Timmi -tilapalvelun tai Kokkolan kaupungin liikuntapalveluiden kautta (Sami Keiski puh. 040 8065 153).

 • KOULUN JÄRJESTYSSÄÄNNÖT    

  1.     Koulun nimi

  Ruotsalon koulu

   

  2.     Järjestyssääntöjen tarkoitus ja soveltaminen

  Järjestyssääntöjen tarkoitus on edistää koulupäivän sujumista sekä koulun turvallisuutta ja viihtyisyyttä. Järjestyssäännöt auttavat lisäämään sekä oppilaiden että henkilökunnan hyvinvointia.

   

  3.     Oppilaan oikeudet ja velvollisuudet

  Oppilaiden yhdenvertaisuus ja tasa-arvo sekä muut oikeudet

  Kaikilla oppilailla on oikeus käydä koulua, tulla yhdenvertaisesti ja tasa-arvoisesti kohdelluksi, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä yksityiselämän suojaan.

  Kaikilla oppilailla on oikeus saada opetusta kaikkina koulun työpäivinä, oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön sekä muihin lainsäädännössä määriteltyihin etuuksiin ja palveluihin.

  Oppilaita tulee kohdella yhdenvertaisesti järjestyssääntöjen noudattamisen valvonnassa ja myös järjestyssääntöjen rikkomuksissa on huomioitava oppilaiden yhdenvertaisuus.

  Oppilaan velvollisuudet

  Oppilaiden velvollisuus on osallistua opetukseen, kunnes oppivelvollisuus on suoritettu2. Oppilas voi olla pois opetuksesta, jos hänelle on myönnetty lupa poissaoloon3. Oppilailla on velvollisuus suorittaa koulutehtävät tunnollisesti, selvittää poissaoloaikaiset tehtävät ja käyttäytyä asiallisesti ja ystävällisesti kaikkia kohtaan. Jokainen on vastuussa omista sanoistaan ja teoistaan.

   

  4.     Turvallisuus, viihtyisyys ja opiskelun esteetön sujuminen

  Hyvä käytös

  Olen kohtelias: tervehdin, kiitän ja autan. Käytän asiallista ja kohteliasta kieltä. Otan toiset huomioon antamalla opiskelurauhan.

  Saavun oppitunneille ajoissa, kotitehtävät tehtyinä ja tarvittavat opiskeluvälineet mukana.

  Käyttäydyn hyvin kaikissa koulun tilaisuuksissa ja koulupäivän tilanteissa. Noudatan hyviä tapoja ja käyttäydyn hyvin myös koulumatkalla ja kuljetuksissa. Edistän koulun työrauhaa ja hyvää ilmapiiriä.

  Olen hyvä ja reilu kaveri; en kiusaa. Jos huomaan kiusaamista, ilmoitan siitä aikuiselle. Kunnioitan erilaisuutta ja arvostan toisia. Jokainen koulun aikuinen on ohjaajani.

  Noudatan hyviä ruokailutapoja. Jonotan rauhallisesti. Otan ruokaa vain niin paljon kuin syön.

  Pukeudun tarkoituksen- ja säänmukaisesti sekä tarvittaessa turvallisuus- ja hygieniaseikat huomioiden.

  Oleskelu ja liikkuminen

  Välitunnilla saan leikkiä koulun rajojen sisäpuolella. 3–6-luokkien oppilailla on mahdollisuus viettää välituntia myös kentällä. Siirryn ripeästi sisälle välitunnin päätyttyä ja liikun sisällä kävellen.

  Huomioin oman ja muiden turvallisuuden, sekä olen reilu kaveri leikeissä ja peleissä. Säilytän polkupyörää ja muita kulkuvälineitä niille varatulla alueella, enkä käytä niitä välitunnilla. Liikun liikennesääntöjä noudattaen sekä koulumatkoilla että koulupäivän aikana. Käytän pyöräillessä kypärää ja pimeällä heijastinta. Koulupäivän päättyessä en jää viivyttelemään kouluun tai koulualueelle, vaan lähden kotimatkalle.

  Siisteydestä ja ympäristöstä huolehtiminen

  En ota luvatta toisen enkä koulun omaa. Laitan omat ja yhteiset tavarat paikoilleen. Pidän hyvää huolta koulun omaisuudesta, koulurakennuksesta, oppikirjoista, muista opiskeluvälineistä, välitunti- ja liikuntavälineistä sekä omista tavaroistani.

  En roskaa sisä- enkä ulkotiloissa. Pidän koulun alueen siistinä.

  Turvallisuus

  Jätän kotiin koulutyötä häiritsevät tavarat.

  Ilmoitan välittömästi sattuneesta vahingosta tai tapaturmasta koulun henkilökunnalle.

  Jos rikon tahallisesti koulun omaisuutta, joudun korjaamaan tai korvaamaan vahingon ja sovittamaan tekoni4.

  Noudatan henkilökunnan antamia turvallisuusohjeita.

  Tietokoneen, matkapuhelinten ja muiden mobiililaitteiden käyttö  koulussa

  Käytän matkapuhelinta ja älylaitteita vain opettajan luvalla. Huolehdin, että puhelin ei aiheuta häiriötä koulupäivän aikana.

  Käytän koulun tietokoneita ja muita laitteita vastuullisesti ja vain annettujen tehtävien tekemiseen.

  Toimin vastuullisesti sosiaalisessa mediassa. En julkaise tai jaa toisesta henkilöstä otettua valokuvaa, videota tai äänitallennetta ilman häneltä saatua lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa.

  En kopioi tekstiä, kuvia tai muuta mediaa luvatta lähdettä ilmaisematta.

  Päihteet ja vaaralliset esineet

  Koulualueella, sen läheisyydessä ja koulun tai oppilaiden järjestämissä tilaisuuksissa on tupakointi (myös sähkötupakointi ja nuuska), päihteiden käyttö, hallussapito ja niiden vaikutuksen alaisena oleminen kielletty.

  Kouluun ei saa tuoda lailla kiellettyjä, vaarallisia tai omaisuuden vahingoittamiseen tarkoitettuja esineitä tai aineita. Tällaisia ovat esimerkiksi alkoholi, tupakkalain tarkoittamat tupakka ja tupakkatuotteet (myös sähkötupakka ja nuuska), tulentekovälineet, huumausaineet, terä- ja ampuma-aseet, airsoft-aseet, spraymaalit ja ilotulitusvälineet.

  Kurinpito- ja ojentamiskeinot

  Järjestyssääntöjen rikkomisesta seuraamuksena voivat olla erilaiset kurinpito- ja ojentamiskeinot. Perusopetuslaissa on säädetty seuraavista kurinpito- ja ojentamiskeinoista:

  • kasvatuskeskustelu

  • jälki-istunto

  • oppilaan määrääminen poistumaan tai oppilaan poistaminen tilasta

  • oppilaan opetukseen osallistumisen epääminen

  • oppilaan määrääminen tekemään kotitehtäviään

  • siivousvelvoite

  • kirjallinen varoitus

  • määräaikainen erottaminen

  Opettajalla ja rehtorilla on oikeus tarkistaa oppilaan tavarat. Rehtori tai opettaja voi ottaa häiritsevät tai vaaralliset esineet tai aineet tarvittaessa haltuunsa. Rehtori tai opettaja voi käyttää voimakeinoja, mikäli tilanne sen vaatii.  

  Opettajalla ja rehtorilla on velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleesta koulussa tai koulumatkalla tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan oppilaan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

   

  5.     Järjestyssääntöjen seuranta ja tarkistaminen

  Järjestyssäännöt on laadittu yhdessä koulun henkilökunnan, oppilaiden ja huoltajien kanssa. Järjestyssäännöistä tiedotetaan vanhemmille Wilmassa ja vanhempainilloissa. Järjestyssäännöt asetetaan nähtäville koulun verkkosivulle. Järjestyssäännöt tarkistetaan koululla tarpeen mukaan ja niihin tehdään tarvittaessa muutoksia ja lisäyksiä. Järjestyssääntöjä muutettaessa ne toimitetaan hyväksyttäväksi Sivistyskeskukseen. Järjestyssääntöjä noudatetaan myös koulun järjestämissä koulun ulkopuolisissa tilaisuuksissa, kuten esimerkiksi retkillä ja leirikoulussa.

   

  Järjestyssäännöt on hyväksytty 1.2.2023. Ne ovat voimassa hyväksymispäivästä lähtien toistaiseksi.

  1 Perusopetuslaki 29 § 4 mom.

  2 Perusopetuslaki 25 ja 26 §.

  3 Toimivallasta poissaololuvan myöntämiseen määrätään Sivistystoimen toimintasäännössä.

  4 Perusopetuslaki 35 §

  5 Perusopetuslaki 35§-36§

   

   

   

   

   

   

   

 • Kevätlukukausi 2024:

  8.1. Koulu alkaa lukujärjestyksen mukaisesti

  23.1. YHR

  9.2. Hengenpelastusopetusta uimahallilla (6. luokka)

  12.2.-13.2. Kokkolan koulujenvälinen koristurnaus

  13.2. Talviharmonikan konsertti klo 9.30

  19.3. Uintipäivä (1.luokka, 5.-6.luokka). Koulua kaikilla klo 9.50-14.30.

  20.3. Uintipäivä (2. luokka, 3. luokka, 4. luokka). Koulua kaikilla klo 9.50-14.30.

  16.4. Uintipäivä (1. luokka, 2. luokka, 3. luokka, 4. luokka). Koulua kaikilla klo 9.50-14.30.

  17.4. Uintipäivä (1. luokka, 2. luokka, 5.-6. luokka). Koulua kaikilla klo 9.50-14.30.

  7.5. YHR

  1.6. Lukuvuoden päättäjäiset klo 9-10.30.

   

 • Kerhot:

  KOHASU:n palloilukerho maanantaisin klo 13-14 (luokat 1-3) ja klo 14-15 (luokat 4-6).

  Yhteydenotot kerhon järjestelyistä: Kokkolan kaupungin hanketyöntekijä Rebecca Rasmus (puh. 050 5700836)

   

   

Kuvia Ruotsalon koulusta