Du är här

Detaljplanläggning

Detaljplanläggning grundar sig på markanvändnings- och byggnadslagen (MBL), där kapitel 7 berör detaljplanering.

En detaljplan skapar förutsättningar för byggandet av byggnader, gator och allmänna områden. I detaljplanen bestäms vilket ändamål ett markområde kan användas för och hur mycket man får bygga. Bestämmelserna gäller även byggnadshöjder, gatubredder och övriga förhållanden som påverkar områdets struktur och gatubilden.  

I Karleby hör detaljplanläggningen till ansvarsområdet för stadsplanering (kontaktuppgifter hittas via länken Personal i sidans högra kant).

Man kan följa med stadens planläggning och aktuella projekt på två olika sätt. I planläggningsöversikten (länk intill) beskrivs pågående års planläggningsprojekt. I den finns kartor med hänvisningar till en närmare redogörelse för projektet samt uppgifter om kontaktpersoner. Varje projekt har en egen sida och för ytterligare information kan du kontakta den ansvariga planeraren som nämns för varje enskilt arbete.

Via länken till höger kommer du till stadens nätsida Föredragningslistor och protokoll där du kan söka information om äldre detaljplaneärenden (behandlingar inom 2 år) på planarbetets namn.

Du kan också följa med kungörelserna och delta i planberedningen på det sätt som anges i dem. I Karleby publiceras detaljplanernas kungörelser i tidningen Kokkola samt på stadens Internetsidor under Anslagstavla > Planläggning. Där ser du vilka planarbeten som är offentligt framlagda och under vilken tid. Via länkarna kommer du till mötesprotokollen där ärendena behandlats och där finns också planmaterialet som bilaga (vanligen plankartan och planbeskrivningen).

En generell översikt av giltiga detaljplaner får du genom att via framsidan kokkola.fi välja Guidekarta under rubriken Genvägar. Kartfunktionen öppnas på finska men du kan byta kartans språk genom att föra muspekaren över rullgardinsmenyn uppe i högra hörnet där det står FIN och välja svenska. Välj sedan Planer bland kartvyerna i menyn i den vänstra kanten.  Ett officiellt detaljplaneutdrag kan beställas via e-post på adressen: karttatilaus@kokkola.fi (utdragen är avgiftsbelagda).

 


Upp

Uppdaterad 16.7.2018 | Skicka respons | Skriv ut