Fortsätt till innehållet
På fotot taget ur fågelperspektiv syns Ohtakari och dess båthamn omgivna av havet. I förgrunden syns en liten bit sandstrand samt den smala vägen som leder till Ohtakari. Bakom Ohtakaris båthamn växer skog.

Miljö

Webbsidorna Miljö innehåller information om stadens skyldigheter ifråga om miljöskydd och dessutom information om miljöärenden som rör oss alla, såsom avfallshantering, återvinning, luftkvaliteten och miljöskyddsföreskrifter. På webbsidorna finns också kontaktinformation och länkar för den som vill ha mer information eller rådgivning i miljöfrågor.

 • Vy över Karleby storindustriområde med sina fabriksbyggnader sett snett uppifrån. I bakgrunden syns skog med vindkraftverk och längre bort havet.
  Luftkvalitet

  Bra luftkvalitet är viktigt för miljön, hälsan samt byggnader och materialens hållbarhet.

 • Stadsvy ur fågelperspektiv. I mitten på bilden främst gamla trähus med sina gårdar och träd. I bildens övre kant syns också låga våningshus.
  Avfallshantering och återvinning

  Avfallshantering innebär sortering, uppsamling, transport och behandling av avfall.

 • Spång vid grönskande vandringsled
  Naturskydd

  Naturskyddets syfte är att säkerställa naturens mångfald samt bevarandet av landskapen och ursprungliga arter.

 • Kor ligger på en äng.
  Tillstånd och anmälan

  Genom tillstånds- och anmälningsförfarande minskas och förebyggs olägenheter som verksamheterna orsakar.

 • Vy över stora grushögar vid stenbrott.
  Marktäkt

  Med marktäkt avses omfattande tagande av marksubstans för bortforsling, för förädling eller för lagring på platsen.

 • Korkealta ilmasta kuvatty työmaanäkymä, jossa lava-auto on juuri kippaamassa maahan isoa hiekkalastia, jota kasan toisella puolella oleva keltainen kaivinkone on valmiina käsittelemään. Auki kaivetun alueen vierellä kasvaa korkeita puita ja kuvan oikeassa laidassa kulkee asfaltoitu tie. Kuvan vasemmassa laidassa on keltainen, harjakattoinen rakennus.
  Bullerbekämpning

  Omgivningsbuller har väsentliga konsekvenser för människors hälsa och boendemiljöns trivsel.

 • Bild från stranden av ungdomscentret Villa Elbas bryggbastu. Bakom bastun finns många segelbåtar förtöjda vid båtbryggan. I bakgrunden syns skogen på motsatta stranden.
  Vattendrag och vattenskydd

  Målet med vattenskyddet är att tillståndet för yt- och grundvattnet allra minst ska vara bra.

 • En kvinna med barnen tittar på en ekorre
  Miljöfostran och -undervisning

  Huvudsyftet med miljöfostran är hållbar utveckling och livsstil.

 • Vy över Vattaja badstrand. I vänstra kanten syns en sandstrand och i högra kanten havet. I bakgrunden finns en vågbrytare av sten som skjuter ut i havet samt stugor med sadeltak och några bilar.
  Miljöskyddsföreskrifter

  Enligt miljöskyddslagen kan kommunen för att skydda miljön utfärda allmänna miljöskyddsföreskrifter.