Fortsätt till innehållet
På fotot taget ur fågelperspektiv syns Ohtakari och dess båthamn omgivna av havet. I förgrunden syns en liten bit sandstrand samt den smala vägen som leder till Ohtakari. Bakom Ohtakaris båthamn växer skog.

Miljö

Webbsidorna Miljö innehåller information om stadens skyldigheter ifråga om miljöskydd och dessutom information om miljöärenden som rör oss alla, såsom avfallshantering, återvinning, luftkvaliteten och miljöskyddsföreskrifter. På webbsidorna finns också kontaktinformation och länkar för den som vill ha mer information eller rådgivning i miljöfrågor.