Fortsätt till innehållet
Platinaprov i Viljo Nissinens mineralsamling.
Platina, Coco, Colombia.

Karleby Stenklubb har sammanträtt i Kieppi från början av 2010. Stenklubbens mål är att medlemmarna får göra sig bekanta med finska och särskilt Österbottniska stenar och stenarter, samt nejdens mineralogi och geologi. Samtidigt kan amatörer och andra intresserade göra bekantskap med varandra. I verksamheten ingår också kvällar då stenar identifieras samt stenutflykter i Mellersta Österbotten. Fritt inträde, välkommen!

 

Karleby Stenklubb kommer att träffas 2024 enligt följande:

8.2 (Obs! Inte 1.2) Platina mineral – Tapio Soukka (Uleåborgs universitet)

7.3 Smedens yrke – Ari Haapamäki (tidigare lärare på Artesaaniopisto i Toholampi)

11.4 (Obs! Inte 4.4) Keliber-litiumprojektet och dess betydelse för klimatet, Europa och Karleby-Kaustinen-regionen – Hannu Hautala (verkställande direktör i Keliber)

5.9

3.10

7.11

Ämnen och presentatörer kommer att tillkännages senare. Om du har möjlighet att delta i arrangemangen, vänligen kontakta oss kieppi@kokkola.fi

Stenklubbs ämnesområden:

  • Urexplosionen och grundämnenas ursprung
  • Planeten Jordens nedslagskrater
  • Stenarnas uppkomst och struktur
  • Ädelstenar och smyckestenar
  • Malmstenar och deras utforskning
  • Kritiska metaller, gruvan projekt
  • Sura sulfatjordar
  • Faror som anknyter till hanteringen av stenprover
  • Arkeologi i Mellersta Österbotten

 

Tidigare sammantäder:

Karleby Stenklubb 8.2 kl 17

Tapio Soukka, som arbetar på Materialanalyscentrum vid Uleåborgs universitet, berättar om platinagruppens mineral.

Karleby Stenklubb 7.3 kl 17

Smedmästaren Ari Haapamäki berättar om hantverkets utveckling och reflekterar över yrkets framtid.

Karleby Stenklubb 11.4 kl 17

Keliber-litiumprojektet och dess betydelse för klimatet, Europa och Karleby-Kaustinen-regionen – Hannu Hautala (verkställande direktör i Keliber)