Fortsätt till innehållet

Ledning

Stadsdirektören

Stina Mattila är stadsdirektör i Karleby.

Stadsdirektören har till uppgift att:

  • leda Karlebykoncernen strategiskt
  • leda och utveckla stadens förvaltning och ekonomi
  • föredra ärenden för stadsstyrelsen
  • övervaka beredningen av ärenden som föredras för stadsstyrelsen
  • övervaka kommungrupperingar och andra sammanslutningar där staden medverkar

 

Stadens ledningsgrupp

Ta kontakt