Fortsätt till innehållet
Vaalea hevonen ja kaksi naista

Miljöhälsa och djur

Miljö- och hälsoskyddet har som uppgift att övervaka den livsmiljö som påverkar människans hälsa samt djurens hälsa och välbefinnande.

Miljö- och hälsoskyddet ansvarar bl.a. för övervakningen av boendehälsan, livsmedel, tobakslagen, hushålls- och badvatten samt för ordnandet av djurskydd och veterinärtjänster.

Mellersta Österbottens miljöhälsovård ansvarar för dessa uppgifter i städerna Karleby och Kannus samt i kommunerna Kaustby, Halso, Vetil, Perho, Toholampi, Kronoby och Lestijärvi.

 • Gatuvy över Gustaf Adolfs gata. I bildens förgrund syns en tvåriktad väg med många bilar. I bildens högra kant bakom vägen syns frontmannahus i olika färger och på deras gårdar växer lövträd.
  Boendehälsa

  Enligt hälsoskyddslagen (763/1994) skall bostäder och andra utrymmen inomhus beträffande luftens renhet, temperatur, fuktighet, buller, luftväxling, ljus,…

 • Värikäs salaattiannos lasikulhossa.
  Livsmedel

  Livsmedelsföretagaren ansvarar alltid för livsmedlens säkerhet som den producerar eller säljer samt för den information som ges om produkten till kunderna….

 • Brun finskhäst med yvig man på en somrig och blåsig åker. Hästen står stilla och har vänt huvudet mot kameran. Bredvid hästen växer högt gräs och i åkerfältets bakgrund växer tät skog.
  Djur

  Miljöhälsovården ansvarar för ordnandet av djurskydd, grundläggande veterinärtjänster och dygnet runt jour för produktions-, hobby- och sällskapsdjur.

 • Gatuvy från Torggatan. Höga byggnader på båda sidorna om gatan och många bilar och cyklister på gatan.
  Hälsoskydd

  Hälsoskyddet styrs med hjälp av hälsoskyddslagen. Syftet med hälsoskyddslagen är att bevara och främja människors hälsa samt att förebygga, minska och…

 • Tobak och nikotinpreparat

  Detaljhandel av tobaksprodukter, nikotinvätskor och nikotinpreparat förutsätter ett tillstånd av miljö- och hälsoskyddet i den kommun där…

 • Baby dyker i simbassäng
  Badvatten

  Hälsoskyddsmyndigheten övervakar regelbundet vattenkvaliteten i en allmän siminrättning, simhall, badstrand, badanläggning samt i en allmän bassäng för…

Ta kontakt

yterveys@kokkola.fi