Fortsätt till innehållet
Vaalea hevonen ja kaksi naista

Miljöhälsa och djur

Miljö- och hälsoskyddet har som uppgift att övervaka den livsmiljö som påverkar människans hälsa samt djurens hälsa och välbefinnande.

Miljö- och hälsoskyddet ansvarar bl.a. för övervakningen av boendehälsan, livsmedel, tobakslagen, hushålls- och badvatten samt för ordnandet av djurskydd och veterinärtjänster.

Mellersta Österbottens miljöhälsovård ansvarar för dessa uppgifter i städerna Karleby och Kannus samt i kommunerna Kaustby, Halso, Vetil, Perho, Toholampi, Kronoby och Lestijärvi.

 • Boendehälsa

  Enligt hälsoskyddslagen (763/1994) skall bostäder och andra utrymmen inomhus beträffande luftens renhet, temperatur, fuktighet, buller, luftväxling, ljus,…

 • Värikäs salaattiannos lasikulhossa.
  Livsmedel

  Livsmedelsföretagaren ansvarar alltid för livsmedlens säkerhet som den producerar eller säljer samt för den information som ges om produkten till kunderna….

 • Djur

  Miljöhälsovården ansvarar för ordnandet av djurskydd, grundläggande veterinärtjänster och dygnet runt jour för produktions-, hobby- och sällskapsdjur.

 • Hälsoskydd

  Hälsoskyddet styrs med hjälp av hälsoskyddslagen. Syftet med hälsoskyddslagen är att bevara och främja människors hälsa samt att förebygga, minska och…

 • Tobak och nikotinpreparat

  Detaljhandel av tobaksprodukter, nikotinvätskor och nikotinpreparat förutsätter ett tillstånd av miljö- och hälsoskyddet i den kommun där…

 • Baby dyker i simbassäng
  Badvatten

  Hälsoskyddsmyndigheten övervakar regelbundet vattenkvaliteten i en allmän siminrättning, simhall, badstrand, badanläggning samt i en allmän bassäng för…

Ta kontakt

yterveys@kokkola.fi