Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktige

Den högsta beslutande makten i Karleby stad utövas av stadsfullmäktige som består av 43 ledamöter. Fullmäktige svarar för Karleby stads verksamhet och ekonomi. Den fattar beslut om riktlinjerna för stadens strategi. Fullmäktige fattar beslut om grunderna för ekonomin och finansieringen samt godkänner varje år en budget.

Fullmäktige fattar beslut om grunderna för hur förvaltningen ska organiseras och utser bland annat ledamöterna till stadsstyrelsen och nämnder. Fullmäktiges uppgifter bestäms i kommunallagen samt i förvaltningsstadgan.

Stadsfullmäktiges ledamöter väljs genom kommunalval vart fjärde år.

 • Stadsfullmäktige sammanträder i Karlebysalen en gång i månaden på en måndag kl. 18.00. Du kan följa med sammanträdet via bifogade länk. Länken öppnas dagen för sammanträdet, 30 minuter före sammanträdets början.

  Stadsfullmäktiges föredragningslista finns framlagd till påseende fredagen före sammanträdet på stadens webbplats under rubriken Föredragningslistor och protokoll samt i stadsbiblioteket och i stadshusets kundtjänst.

  Stadsfullmäktiges protokoll finns framlagt efter justeringen på torsdag efter sammanträdet i stadshusets registratur samt på stadens webbplats.

  Stadsfullmäktiges sammanträden våren 2021

  den 15 februari

  den 15 mars (inställt)

  den 25 mars

  den 19 april

  den 17 maj

  den 14 juni

 • Fullmäktigegrupp: Ordförande

  Centern (12): Johanna Paloranta

  SDP (8): Sakari Ruisaho

  KD (5): Mauri Salo

  Samlingspartiet (5): Pentti Haimakainen

  SFP (5): Mats Brandt

  Sannfinländarna (3): Timo Sillanpää

  Vänsterförbundet (3): Kauko Niemi

  Gröna förbundet (2): Hanna Cygnel

 • Ordförande: Isotalus Tiina, SDP

  I viceordförande: Kallis Bjarne, Saml

  II viceordförande: Pajunpää Tapio, C

  Fullmäktigegrupper: Centern 12, SDP 8, Samlingspartiet 5, SFP 5, KD 5, Sanningsfinländarna 3, Vänsterförbundet 3, Gröna förbundet 2

  E-post: förnamn.efternamn(at)kokkola.fi

  Ledamöterna i alfabetisk ordning