Fortsätt till innehållet

Stadsfullmäktige

Den högsta beslutande makten i Karleby stad utövas av stadsfullmäktige som består av 43 ledamöter. Fullmäktiges uppgifter bestäms i kommunallagen samt i förvaltningsstadgan.

Fullmäktige

  • svarar för Karleby stads verksamhet och ekonomi
  • fattar beslut om riktlinjerna för stadens strategi
  • fattar beslut om grunderna för ekonomin och finansieringen
  • godkänner varje år en budget
  • fattar beslut om grunderna för hur förvaltningen ska organiseras
  • utser bland annat ledamöterna till stadsstyrelsen och nämnder.

 

Stadsfullmäktiges ledamöter väljs genom kommunalval vart fjärde år. Stadsfullmäktiges ordförande 2021–2023 är Tiina Isotalus (SDP), 1. vice ordförande Johanna Paloranta (C) och 2. vice ordförande Mauri Peltokangas (Sannf).

Sammanträden

Stadsfullmäktiges föredragningslista publiceras fredagen före sammanträdet på stadens webbplats (Länk: Föredragningslistor och protokoll).

Stadsfullmäktiges protokoll publiceras efter justeringen på torsdag efter sammanträdet på stadens webbplats.

Stadsfullmäktiges ledamöter


Anderson Stefan (SFP)
stefan.anderson@kokkola.fi

Anttila Markus (CENT)
markus.anttila@kokkola.fi

Cygnel Hanna (GRÖNA)
hanna.cygnel@kokkola.fi

Egge Faisa (GRÖNA)
faisa.egge@kokkola.fi

Fiskaali Heimo (KD)
heimo.fiskaali@kokkola.fi

Haapasaari Emma (SDP)
emma.haapasaari@kokkola.fi

Haimakainen Pentti (SAML)
pentti.haimakainen@kokkola.fi

Hankaniemi Tapani (CENT)
tapani.hankaniemi@kokkola.fi

Hautamäki Jorma (SAF)
jorma.hautamaki@kokkola.fi

Herlevi Reino (CENT)
reino.herlevi@kokkola.fi

Innanen Sari (CENT)
sari.innanen@kokkola.fi

Isotalus Tiina (SDP)
tiina.isotalus@kokkola.fi

Jukkola Janne (SAML)
janne.jukkola@kokkola.fi

Kalliokoski Matti (SAF)
matti.kalliokoski@kokkola.fi

Kauppila Jorma (CENT)
jorma.kauppila@kokkola.fi

Keränen Ulpu (SAF)
ulpu.keranen@kokkola.fi

Kippo Hannu (KD)
hannu.kippo@kokkola.fi

Kivelä Tomi (SAF)
tomi.kivela@kokkola.fi

Kivilehto Kauko (SAML)
kauko.kivilehto@kokkola.fi

Koljonen Risto (SDP)
risto.koljonen@kokkola.fi

Koskela Minna (SAF)
minna.koskela@kokkola.fi

Lahti Mauri (SDP)
mauri.lahti@kokkola.fi

Pia Leinonen (VÄNST)
pia.leinonen@kokkola.fi

Leivo Marjaana (CENT)
marjaana.leivo@kokkola.fi

Lukkarinen Margita (SFP)
margita.lukkarinen@kokkola.fi

Nurmi Pekka (SAML)
pekka.nurmi@kokkola.fi

Nurmi-Lehto Anna (SAML)
anna.nurmi-lehto@kokkola.fi

Ojala Jyrki (CENT)
jyrki.ojala@kokkola.fi

Orjala Sirpa (SDP)
sirpa.orjala@kokkola.fi

Paananen Jukka (KD)
jukka.paananen@kokkola.fi

Pajunpää Tapio (CENT)
tapio.pajunpaa@kokkola.fi

Paloranta Johanna (CENT)
johanna.paloranta@kokkola.fi

Peltokangas Mauri (SAF)
mauri.peltokangas@kokkola.fi

Pietilä Oliver (CENT)
oliver.pietila@kokkola.fi

Pikkarainen-Haapasaari Jaana (SDP)
jaana.pikkarainen-haapasaari@kokkola.fi

Puurula Juha (SAML)
juha.puurula@kokkola.fi

Ruisaho Sakari (SDP)
sakari.ruisaho@kokkola.fi

Salo Mauri (KD)
mauri.salo@kokkola.fi

Sillanpää Timo (SAF)
timo.v.sillanpaa@kokkola.fi

Simpanen Sami (VÄNST)

Snellman Hans (SFP)
hans.snellman@kokkola.fi

Teerikangas Emilia (SDP)
emilia.teerikangas@kokkola.fi

Timonen Marlén (SFP)
marlen.timonen@kokkola.fi


Ungdomsfullmäktiges representanter:
Juuso Lukkarila (närvaro- och yttranderätt)
Nora Tuurinmaa (närvaro- och yttranderätt)