Fortsätt till innehållet

Integration

Karleby stad ansvarar från och 1.1.2023 för mottagandet av kvotflyktingar och av integrationens inledningsfas. Karleby stads integrationstjänster erbjuder stöd och rådgivning åt personer som fått internationellt skydd eller ett positivt beslut på sin asylansökan.

Målgrupper:

  • kvotflyktingar
  • asylsökande som anvisats en kommunplats
  • personer som omfattas av tillfälligt skydd och anvisats till en kommunplats
  • personer som flyttat från andra delar av Finland och vars integrationstid ännu är i kraft.

Integrationstjänsterna stödjer klienterna vid skötseln av olika ärenden. Målet är att stärka klientens handlingsförmåga och öka hens förståelse för och kunskaper om det finländska samhället.

Inom integrationstjänsterna arbetar vi i stor utsträckning med olika nätverk med vilka vi utvecklar tjänster för invandrare.

Inom integrationstjänsterna arbetar en ansvarig integrationskoordinator och en integrationshandledare.

Sidan har senast uppdaterats 26.1.2024