Fortsätt till innehållet
Kypäräpäiset rakentajat tutkivat piirrustuksia

Tomter och byggande

Karleby stad erbjuder tomter åt privatpersoner och företag. Instruktioner för byggandet ges av byggnadstillsynen.

Fotograf: Mostphotos

 • Vy över Havsparkens bostadsområde. I mitten på bilden syns en asfalterad väg samt cykelväg vilka leder till området. Längs dem växer små lövträd. Bakom träden, lyktstolparna och trafikmärken i förgrunden finns egnahemstomter med staket. Längre bort syns också ett våningshus. I bildens vänstra kant, mellan två egnahemshus, syns också ett vindkraftverk längre bort.
  Tomter och markområden

  Staden har i flera års tid kunnat erbjuda olika egnahems- och företagstomter till rimligt pris på olika håll i staden.

 • Vy uppifrån över Puntusåsens bostadsområde som främst består av egnahemshus med gröna gårdsplaner. Bakom området breder skogen ut sig och ännu längre bak havet på avstånd.
  Byggande

  Byggnadstillsynen övervakar och styr förverkligandet av planläggningen samt beredningen och verkställandet av uppdrag som bestäms i markanvändnings- och…

 • Stödpunktsmätning på stranden. Foto tagen i kvällsskymningen av en GPS-navigator på en öppen strand. I bakgrunden skimrar havet och på himlen sjunker solen bakom en molnslöja.
  Terrängmätning

  Stadsmiljös terrängmätningstjänster ansvarar för Karleby stads byggnadstillsynsmätningar och mätningar vid tomtbildning.

 • Anvisningar för boende och byggare

  Länkar och tips för vardagsboende.

 • Fastighetsbildning

  Karleby stad ansvarar för lagstadgade fastighetsbildningsuppgifter inom detaljplaneområden.

 • Pappersbunt är på bordet.
  Kartprodukter, utdrag och intyg

  Du kan beställa bygglovskartor, andra kartprodukter, officiella utdrag och intyg från Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem via Stadsmiljös Markområden.

 • Gatuvy över somrig Neristan. I vänstra kanten gamla trähus, närmast ett rött hus med sadeltak och vita fönsterkarmar. Från husets vägg skjuter ut ett metallskaft med en gammal gatlykta på ändan. Framför husen syns en asfalterad gata.
  Adresser

  Adressystemets framställande, samordning och förverkligande hör till kommunens uppgifter.