Fortsätt till innehållet
Kypäräpäiset rakentajat tutkivat piirrustuksia

Tomter och byggande

Karleby stad erbjuder tomter åt privatpersoner och företag. Instruktioner för byggandet ges av byggnadstillsynen.

Fotograf: Mostphotos

 • Tomter och markområden

  Staden har i flera års tid kunnat erbjuda olika egnahems- och företagstomter till rimligt pris på olika håll i staden.

 • Byggande

  Byggnadstillsynen övervakar och styr förverkligandet av planläggningen samt beredningen och verkställandet av uppdrag som bestäms i markanvändnings- och…

 • Tukipistemittausta rannalla. Hämärtyvässä illassa otettu kuva aakealle rannalle pystytetystä GPS-paikantimesta. Taustalla siintää meri ja taivaalla pilviharson lomassa laskeva aurinko.
  Terrängmätning

  Stadsmiljös terrängmätningstjänster ansvarar för Karleby stads byggnadstillsynsmätningar och mätningar vid tomtbildning.

 • Anvisningar för byggare

  Bekanta dig med anvisningarna riktade för byggare.

 • Fastighetsbildning

  Karleby stad ansvarar för lagstadgade fastighetsbildningsuppgifter inom detaljplaneområden.

 • Pappersbunt är på bordet.
  Kartprodukter, utdrag och intyg

  Du kan beställa bygglovskartor, andra kartprodukter, officiella utdrag och intyg från Lantmäteriverkets fastighetsdatasystem via Stadsmiljös Markområden.

 • Adresser

  Adressystemets framställande, samordning och förverkligande hör till kommunens uppgifter.