Fortsätt till innehållet
Kokkolan kaupunginsalmi Sunti ja suihkulähteet

Parker och natur

Vi har många vackra och trevliga parker i vår stad. I dem finns det något för alla att se och uppleva året om.

Fotograf: Joni Virtanen

  • Sandskatas sandhed med sina tallar i backig terräng. I förgrunden syns en stor tallrot som sticker upp från marken, bakom den en gångväg i trä.
    Skogar

    2020 äger staden ca 4 500 ha mark inom skogsbruket (skogs- och tvinmarker samt impediment). Ca 1 200 ha av denna mark finns på Perho kommuns område.

  • I förgrunden en ståltrådsskulptur som föreställer en kvinna med hatt med brätte. Omkring finns blommor och träd.
    Parker

    Vi har många vackra och trevliga parker i vår stad. I dem finns det något för alla att se och uppleva året om.