Fortsätt till innehållet

Grundläggande konstundervisning

Mellersta Österbottens konservatorium, bildkonstskolan för barn och unga samt handarbetsskolan TAITO erbjuder grundläggande konstundervisning för barn och unga i Karleby. Ordkonstskolan Santtu för barn och unga som lyder under Karlebynejdens institut erbjuder grundläggande konstundervisning i ordkonst.

Konstundervisning i dans

Balettinstitutet vid Mellersta Österbottens konservatorium och Karlebynejdens institut erbjuder konstundervisning i dans för barn och unga i Karleby. Via länkarna kommer du in på läroanstalternas webbplatser.

Annan konstundervisning

Karlebynejdens institut och käsi- ja taideteollisuuskeskus Kankuri erbjuder hobbyinriktad konstundervisning för vuxna. Karleby estradkonstskola erbjuder musikutbildning för unga. Konstlinjen Kälviä Arts vid Keski-Pohjanmaan kansanopisto ordnar studier i dans, teater, cirkuskonst samt bildkonst och konsthantverk med fokus på nutida konst.

Yrkesinriktad konstutbildning

Konstundervisning som leder till yrke ordnas vid yrkeshögskolan Centria och Mellersta Österbottens konservatorium. Via länkarna kommer du in på de läroanstalters webbplatser som erbjuder konstundervisning.