Fortsätt till innehållet
Vy över Fabriksgatan som är full av planteringar. I mitten står en stor blomkruka full av blommor. Från mitten av krukan reser sig en svart skylt i metall med guidning till många olika håll.

Planering

Stadsmiljösektorns Planering svarar för planläggningsuppgifter som det stadgas om i markanvändnings- och bygglagen, planeringen av stadens gator, parker och övriga grönområden samt planeringen av kommunalteknik.

 • Planläggnings­översikt

  Planläggningsöversikten ger information om planprojekt och markanvändningsplaner i stora drag.

 • På fotot taget ur fågelperspektiv syns Ohtakari och dess båthamn omgivna av havet. I förgrunden syns en liten bit sandstrand samt den smala vägen som leder till Ohtakari. Bakom Ohtakaris båthamn växer skog.
  Generalplanering

  Generalplanen är en allmän plan för kommunens markanvändning.

 • Bild som tagits snett uppifrån med det gamla vattentornet och Vartiolinna bredvid det i förgrunden. I bakgrunden breder stadsvyn ut sig i riktning mot havet.
  Detaljplanering

  En detaljplan är en detaljerad plan över vad som byggs i området och enligt vilka principer och hur området används i övrigt.

 • Flygfoto av cirkulationsplatsen vid Fabriksgatan och dess näromgivning med vägar och byggnader. Lite längre bort, mitt på Torggatan som svänger från cirkulationsplatsen, står Karlebys gamla vattentorn.
  Trafikplanering

  Trafikplaneringen utgör en del av markanvändningsplanering som omfattar planeringen av fordonstrafiknät, stadens gator, kollektivtrafik samt nätet av gång-…

 • En man och två barn cyklar längs somriga Sundet. Mannen cyklar före med en ryggsäck på ryggen och barnen följer efter honom. Alla har cykelhjälmar på sig och flickan närmast kameran har en ljusröd, randig klänning. Mannen och det andra barnet har shorts och t-skjorta. Runt cyklisterna finns rikligt med lummiga lövträd och på andra sidan Sundet syns en parkbänk i bakgrunden.
  Infrastruktur­planering

  Ansvarsområdet Planering ansvarar för planeringen av anläggandet av stadens gator och allmänna områden. Planer utarbetas årligen inom ramen för budgeten.

 • Vy över grönskande Fabriksgatan. I förgrunden blomplanteringar samt en ståltrådsskulptur som föreställer en sittande kvinna. Längre bak mera blomplanteringar samt träd som kantar gatan.
  Planering av grönområden

  Enhetens arbetsuppgifter är planering av parker, lekområden, gårdsplaner på stadens fastigheter och övriga grönområden.

 • Vy över Fabriksgatan som är full av planteringar. I mitten står en stor blomkruka full av blommor. Från mitten av krukan reser sig en svart skylt i metall med guidning till många olika håll.
  Namnbestånd

  Namnteamet är ett kooperativt team inom stadens organisation för ärenden som gäller namn på stadens gator, stadsdelar och bostadsområden.