Fortsätt till innehållet

Planering

Stadsmiljösektorns Planering svarar för planläggningsuppgifter som det stadgas om i markanvändnings- och bygglagen, planeringen av stadens gator, parker och övriga grönområden samt planeringen av kommunalteknik.

 • Planläggnings­översikt

  Planläggningsöversikten ger information om planprojekt och markanvändningsplaner i stora drag.

 • Generalplanering

  Generalplanen är en allmän plan för kommunens markanvändning.

 • Detaljplanering

  En detaljplan är en detaljerad plan över vad som byggs i området och enligt vilka principer och hur området används i övrigt.

 • Ilmasta kuvattu näkymä Tehtaankadun liikenneympyrästä ja sen lähialueesta teineen ja rakennuksineen. Hieman kauempana, liikenneympyrästä erkaantuvan Torikadun keskellä seisoo Kokkolan vanha vesitorni.
  Trafikplanering

  Trafikplaneringen utgör en del av markanvändningsplanering som omfattar planeringen av fordonstrafiknät, stadens gator, kollektivtrafik samt nätet av gång-…

 • Infrastruktur­planering

  Ansvarsområdet Planering ansvarar för planeringen av anläggandet av stadens gator och allmänna områden. Planer utarbetas årligen inom ramen för budgeten.

 • Planering av grönområden

  Enhetens arbetsuppgifter är planering av parker, lekområden, gårdsplaner på stadens fastigheter och övriga grönområden.

 • Namnbestånd

  Namnkommittén är en av stadsstyrelsen tillsatt kommitté för ärenden som gäller namn på stadens gator, stadsdelar och bostadsområden.

 • Utvecklings­objekt

  Innehåller Karleby stads spetsprojekter.