Fortsätt till innehållet

Gator och trafik

Smidig trafik samt byggande och underhåll av gator påverkar märkbart boendetrivseln och tjänsternas tillgänglighet. I Karleby finns goda möjligheter att ta sig fram både till fots och med cykel.

 • Pohjolan Matkan bussi Kokkolan paikallisliikenteen uudessa vihreässä värissä.
  Kollektiv- och servicetrafik

  Staden har snabba tågförbindelser både söderut och norrut. Stadstrafiken i staden har fem olika stamlinjer som täcker centrumområdet.

 • Byggande av gator och kommunalteknik

  Byggande av gator och kommunalteknik har som uppgift att sköta byggande vad gäller kommunalteknik samt byggande av platser för motion och idrott.

 • Underhåll av gator

  Syftet med underhållet av gator är att hålla dem i tillfredsställande skick för fordonstrafik, fotgängare och cyklister.

 • Tillståndsärenden

  Användning av gator, trottarer och cykelleder till annat än de planerats för är tillståndspliktigt.

 • Storkohmon maankaatopaikka korkealta ilmasta kuvattuna. Maankaatopaikan ympärillä on laaja metsäalue.
  Jordtipp

  Jordtippen är ett område där staden tar emot rena jordmassor mot betalning.

 • Sjötrafiken

  Karleby stad hyr ut 322 bryggplatser av vilka hälften finns i småbåtshamnarna i Kelviå och Lochteå.

 • Enskilda vägar

  Enskilda vägar är vägar som underhålls av privata fastighetsägare och övriga vägdelägare.