Fortsätt till innehållet
Gatuvy från Torggatan. Höga byggnader på båda sidorna om gatan och många bilar och cyklister på gatan.

Gator och trafik

Smidig trafik samt byggande och underhåll av gator påverkar märkbart boendetrivseln och tjänsternas tillgänglighet. I Karleby finns goda möjligheter att ta sig fram både till fots och med cykel.

 • Leende passagerare och buss
  Kollektiv- och servicetrafik

  Staden har snabba tågförbindelser både söderut och norrut. Stadstrafiken i staden har fem olika stamlinjer som täcker centrumområdet.

 • Byggandet av Halkokari cirkulationsplats på sommaren. I vänstra kanten står en lastbil parkerad vid vägkanten och bakom den arbetsplatsområdet med arbetare och utrustning som behövs för arbetet.
  Byggande av gator och kommunalteknik

  Byggande av gator och kommunalteknik har som uppgift att sköta byggande vad gäller kommunalteknik samt byggande av platser för motion och idrott.

 • Underhåll av gator

  Syftet med underhållet av gator är att hålla dem i tillfredsställande skick för fordonstrafik, fotgängare och cyklister.

 • Tillståndsärenden

  Användning av gator, trottarer och cykelleder till annat än de planerats för är tillståndspliktigt.

 • Storkohmos jordtipp fotad högt uppifrån. Runt jordtippen finns ett stort skogsområde.
  Jordtipp

  Jordtippen är ett område där staden tar emot rena jordmassor mot betalning.

 • Enskilda vägar

  Enskilda vägar är vägar som underhålls av privata fastighetsägare och övriga vägdelägare.