Fortsätt till innehållet
Liten sjö med vass längs Öja skärgårdsled

Friluftsliv och utflykter

Friluftsområdena och -lederna i Karleby erbjuder mångsidiga möjligheter till naturupplevelser, motion och utflykter såväl i närheten av havet som långt inne i skogarna.