Fortsätt till innehållet
Liten sjö med vass längs Öja skärgårdsled

Friluftsliv och utflykter

Friluftsområdena och -lederna i Karleby erbjuder mångsidiga möjligheter till naturupplevelser, motion och utflykter såväl i närheten av havet som långt inne i skogarna.

 • Spång vid grönskande vandringsled
  Friluftsleder och naturstigar

  Friluftsområdena och -lederna i Karleby erbjuder mångsidiga möjligheter till naturupplevelser, motion och utflykter såväl i närheten av havet som långt…

 • Svart eldstad med brinnande ved som förkolnat.
  Rastplatserna

  Längs friluftslederna och i naturen finns vindskydd, kåtar och lägerplatser, vilka betjänar som rastplatser för alla som rör sig i naturen.

 • Fågeltornet i trä vid havsstranden i Sandskata reser sig mot en grå himmel. Framme till vänster en guidningsskylt i trä, bakom den höga lövträd
  Fågeltornen

  Från fågeltornen, -flaken och -gömmorna, vilka är byggda på de bästa områdena för fågelåskådning, kan man bekanta sig med Karlebys rika fågelfauna