Fortsätt till innehållet

Ungdomar

Ungdomstjänster stödjer de ungas utveckling, självständighetsprocess och gemenskapskänsla, delaktighet och möjligheter att påverka och förutsättningar att verka i samhället. Ungdomstjänster erbjuder de unga platser där de kan träffas i form av ungdomsgårdar och -evenemang.

Ta kontakt