Fortsätt till innehållet
Två flickor vid dator

Gymnasieutbildning

Bildningsväsendet i Karleby stad omfattar ett finskspråkigt daggymnasium och vuxengymnasium samt ett svenskspråkigt daggymnasium.

Gymnasierna i Karleby erbjuder allmänbildande undervisning.  Kokkolan suomalainen lukio har en särskild utbildningsuppgift i naturvetenskap och teknologi. Kokkolan aikuislukio ansvarar för kombinationsstudier och studier i yrkesgymnasiet samt distansgymnasieverksamheten.

 • Karleby svenska gymnasium

  Tillsammans för framtiden. Studera på svenska i Karleby.

 • Studerandena under lektionen
  Studera i gymnasiet

  Den studerandes individualitet betonas i det årskurslösa gymnasiet. Ökad frihet innebär ökat ansvar. Skolan handleder och hjälper med att göra upp planer…

 • Studentexamen

  Prov som ingår i studentexamen ordnas två gånger per år, höstens studentskrivningar i september-oktober och vårens studentskrivningar i mars-april.

 • Läroplan

  Karleby stads lokala läroplan för gymnasieutbildningen har utarbetats med beaktande av den finska och svenska gymnasieutbildningen i staden.

 • Studiehandledare och studerande
  Stöd för studier och elevhälsa

  Speciallärare, hälsovårdare, kurator och skolpsykolog samt studiestöd och stöd för skolresor.

 • En stor grupp löpare löper i skuggan av träd mot kameran. Löparna har nummerlappar på sina skjortor. Bland löparna finns män, kvinnor och barn. I vänstra kanten finns ett staket bakom vilket det finns människor som ser på löparna.
  Idrottsakademin

  Mellersta Österbottens idrottsakademi ger möjlighet att koppla samman studier och idrott på ett flexibelt sätt.