Fortsätt till innehållet
Karleby storindustriområde

Företagstjänster

Den här helheten ger information om tjänster som riktas till företag i Karleby. Både stadens egna som samarbetsnätverkets tjänster ingår.

 • Två personer skakar hand
  Företagartjänster

  Karleby stad har som mål att säkerställa och stärka stadens livskraft. Enheten näringsliv och stadsutveckling utgör en del av koncernförvaltning och…

 • Etablerings­tjänster

  Karleby erbjuder företag en internationell verksamhetsomgivning med utmärkta logistiska förbindelser. Vi agerar snabbt, flexibelt och kundorienterat.

 • En man beundrar vyn.
  Tillstånd för företagare

  Under rubriken tillstånd för företagare har vi samlat information om tex. bygglov, tillstånd för allmänna områden och miljötillstånd.

 • Byggnaden Port Tower i Karleby
  Företagsmiljö

  Staden har en viktig roll när det gäller att bevaka intressen som anknyter till tillgänglighet, utbildning och näringslivets verksamhetsförutsättningar…

 • Kor ligger på en äng.
  Landsbygds­näringar

  Landsbygdsnäringsmyndighetens huvuduppgift är att sköta om mottagningen, handläggningen och utbetalningen av EU- och nationella stöd till jordbruket….

 • Försäljnings­platser

  I Karleby kan regelbunden torgverksamhet utövas på salutorget. Försäljningsplatserna reserveras av torgövervakaren.

Aktuellt