Fortsätt till innehållet
En man bygger en kanot.

Jobb och företagsamhet

Företagaranda och aktivt deltagande återspeglas överallt i Karleby. Staden med omkringliggande landskap erbjuder både i regionen redan verksamma företag och de företag som förlägger sin verksamhet till regionen en verksamhetsmiljö med dragningskraft och ger kunniga personer arbete med korta arbetsresor.

Fotograf: Konsta Linkola

 • Staden som arbetsgivare

  Karleby stad är en branschövergripande organisation som sysselsätter ca 2300 yrkeskunniga inom olika branscher. Vi ansvarar tillsammans för att…

 • Sysselsättningstjänster

  Sysselsättningstjänster stödjer klientens väg till den öppna arbetsmarknaden. Sysselsättningstjänster fungerar som expertenhet i sysselsättningsfrågor…

 • Karleby storindustriområde
  Företagstjänster

  Den här helheten ger information om tjänster som riktas till företag i Karleby. Både stadens egna som samarbetsnätverkets tjänster ingår.

 • Två personer skakar hand
  Offentliga upphandlingar

  Utöver upphandlingslagstiftning styrs upphandlingsverksamheten av stadens upphandlingsprogram. Upphandling som är planmässig och förutseende främjar…

 • Euroopan unionin lippu liehuu.
  Projekt och kommun­finansiering

  Karleby stad fungerar som kommunal finansiär vad gäller utvecklingsprojekt som genomförs på stadens område. Staden finansierar projekt som efterföljer…

 • Ekosystemavtal

  Ekosysteemisopimusyhteistyöllä kehitetään tiiviitä yhteistoimintaverkostoja. Kokkolassa painopisteitä ovat akkukemia, kiertotalous ja teollisuutta tukevat…

 • akkukennoja laboratoriossa
  Projekt med ledningsansvar gällande batterikemi

  Det tematiska projektet med ledningsansvar gällande batterikemi grundar sig på den nationella batteristrategin 2025 och dess nationella visioner och mål i…