Fortsätt till innehållet

Yrkesutbildning

Mellersta Österbottens utbildningskoncern ordnar yrkesutbildning i Karleby. Samkommunen ordnar grundläggande yrkesutbildning och tilläggsutbildning på andra stadiet, handledande utbildning, läroavtalsutbildning och utbildning som ges vid medborgarinstitut.

Mer information Mellersta Österbottens utbildningskoncern (på finska)