Fortsätt till innehållet

Offentliga byggnader

Enheten Byggnation och underhåll har i uppgift att i enlighet med beslut som fattas låta bygga, bygga nybyggnadsobjekt och ombyggnadsobjekt som årligen föreslås i budgeten.

 • Stadsmiljö/Byggnation

  Målet för byggnation och underhåll är att producera säkra, hälsosamma och ändamålsenliga lokaler för användarna samt att genomföra de objekt som…

 • Skylt i metall i blomrabatten framför stadshuset med texten kaupungintalo, stadshuset. Bakom skylten syns stadshuset.
  Fastighetsförvaltning

  Fastighetsförvaltningen ansvarar för att stadens verksamhetslokaler fungerar, är hälsosamma och trygga för användarna.

 • Torkinmäen koulun ruokala.
  Städ- och matservice

  Städ- och matservice producerar städ- och stödtjänster som bevarar fastigheternas värde, samt måltidstjänster av god kvalitet.