Fortsätt till innehållet

Offentliga byggnader

Enheten Byggnation och underhåll har i uppgift att i enlighet med beslut som fattas låta bygga, bygga nybyggnadsobjekt och ombyggnadsobjekt som årligen föreslås i budgeten.