Fortsätt till innehållet

Båtplatser

Karleby stad hyr ut cirka 380 båtplatser. Hälften av dem finns i småbåtshamnar i Kelviå och Lochteå.

Staden använder tjänsten Satamapaikka.com för bokningen av båtplatser. I fortsättningen sker uthyrningen av alla säsong- och gästplatser elektroniskt.

När säsongplatser hyrs ut har ortsborna förtur. Om det efter 15.4 finns lediga platser kan de hyras ut till personer från annan ort för ett år i sänder.

I Tankar har staden dessutom båtplatser som är märkta med gästskyltar, likaså i Sundmun, Ohtakari och Rytikari.

Användningsavgifterna och övriga avgifter som anknyter till båthamnarnas funktioner/båtsäsong (i priserna ingår moms 24 %) gäller från 1.4.2021:

 • Småbåtsbryggor säsongplatser < 3,0 m förtöjning mellan bommar samt bojplatser 170 €
  Småbåtsbryggor säsongplatser > 3,0 m förtöjning mellan bommar samt bojplatser och långsidesförtöjning 230 €
  Långsidesförtöjning / passagerarfartyg 750 €
  Långsidesförtöjning / allmännyttiga fartyg 280 €
  Långsidesförtöjning/ kommersiell båttrafik 300 €
 • Småbåtsbryggor säsongplatser 230 €
 • Bojplats och förtöjning mellan strand och boj i småbåtshamn 90 €
  Fiskehamn brygga säsongplatser < 3,0 m förtöjning mellan bommar samt bojplatser 170 €
  Fiskehamn brygga säsongplatser > 3,0 m förtöjning mellan bommar samt bojplatser och långsidesförtöjning 230 €
  För fiskefartyg som inte kommer från Karleby € / dygn med el 20 €
  För fiskefartyg som inte kommer från Karleby € / dygn utan el 15 €
 • Passagerarfartygets säsongavgift ingår i avgiften för långsidesförtöjningen vid Sundmun.

  Småbåtsbryggor säsongplatser < 3,0 m förtöjning mellan bommar samt bojplatser 170 €
  Småbåtsbryggor säsongplatser > 3,0 m förtöjning mellan bommar samt bojplatser och långsidesförtöjning 230 €
 • Förtöjning mellan strand och boj 90 €
  Småbåtsbryggor säsongplatser < 3,0 m förtöjning mellan bommar samt bojplatser 170 €
  Småbåtsbryggor säsongplatser > 3,0 m förtöjning mellan bommar samt bojplatser och långsidesförtöjning 230 €
 • Flyttningskostnader 120 €
  Hanteringskostnader och förvaring 55 €
  Städning och avfallshantering verklig
  Förbrukningskostnader verklig
  Servicebyggnadernas användningsavgift 140 €
  Nätförrådens användningsavgift 130 €
  Isavgift / yrkesfiskare 60 €
  Isavgift / fiskare med fiske som bisyssla 50 €
  Platshyra för rökugn 70 €
  Tillfälliga stora ismängder 70 €
 • Dagshyra för alla bryggplatser med el 20 €
  Dagshyra för alla bryggplatser utan el 15 €
 • Alla vinter- och sommarförvaringsplatser €/plats 60 €

Båtplatsförfrågningar

Sjösättningsplatserna i Karleby, Lochteå, Ruotsalo och Ullava har markerats med en röd symbol på kartan.

Hoppa över inbäddad karta