Fortsätt till innehållet

Kundtjänst och rådgivning

Kundtjänsten ger råd och vägledning i frågor som gäller stadens tjänster och verksamhet. Karleby stads e-tjänster hittar du under rubriken E-tjänster.

 • Kontakt­uppgifter

  Du kan söka personer eller stadens verksamhetsplatser.

 • Serviceställen

  Kundtjänsten i stadshuset och kommundelkontoret ger råd och vägledning i frågor som gäller stadens tjänster och verksamhet

 • Flygfoto taget ovanför Neristan. I förgrunden syns Karlebys gamla stadsdel med sina gator, gårdar och byggnader. Lite längre bort syns Idrottsgården och bakom den vattentornet. Långt i horisonten skimrar havet.
  e-Tjänster – eKokkola

  Välkommen till eKokkola! Här hittar du Karleby stads e-tjänster.

 • Man betalar nätfakturan
  Fakturering och betalning

  Karleby stad använder ett elektroniskt system för fakturacirkulation och ber därför att få fakturorna som nätfakturor.

 • Registratur och centralarkivet

  Registraturens uppgift är att ta emot brev som adresserats till staden. Centralarkivet (stadsarkivet) leder stadens arkivfunktion.

 • Nio internationella unga vuxen på trappor.
  Welcome Office Kokkola

  Welcome Office Kokkola är en lågtröskelservice för alla inflyttare och personer som planerar att flytta till landet.