Fortsätt till innehållet

Fostran och utbildning

Mångsidiga tillväxt- och lärstigar från småbarnspedagogik till högskoleundervisning.

 • Två barn i Neristan
  Småbarnspedagogik

  Alla barn har rätt till småbarnspedagogik och förskoleundervisning.

 • Joukko lapsia kokoontuneena piiriin
  Förskoleundervisning

  Barn i förskoleåldern, dvs. sexåringar, deltar i avgiftsfri förskoleundervisning som ordnas av kommunen.

 • Tre unga flickor bredvid varandra
  Grundläggande utbildning

  I Karleby finns 27 skolor med grundläggande utbildning varav 22 är finskspråkiga skolor och 5 är svenskspråkiga.

 • Två flickor vid dator
  Gymnasieutbildning

  Bildningsväsendet i Karleby stad omfattar ett finskspråkigt daggymnasium och vuxengymnasium samt ett svenskspråkigt daggymnasium.

 • Karlebynejdens instituts fasad
  Karlebynejdens institut

  Kokkolan seudun opisto – Karlebynejdens institut är ett tvåspråkigt medborgarinstitut, som ägs och upprätthålls av Karleby stad.

 • Yrkesutbildning

  Mellersta Österbottens utbildningskoncern anordnar yrkesutbildning i Karleby.

 • Högskoleutbildning

  Från högskolorna i Karleby utexamineras experter med mångsidig kompetens till många olika branscher.

 • Konstundervisning

  Grundläggande konstundervisning för barn och unga samt annan mångsidig konstundervisning.

 • En grupp människor bygger ett blocktorn på bordet
  Utvecklingsverksamhet

  Karleby stads strategiarbete och servicesektorns egna utvecklingsplaner styr utvecklingsarbetet inom småbarnspedagogiken och undervisningstjänsterna.