Fortsätt till innehållet
Organisationsmodell.

Organisation

Karleby stads kommunkoncern bildas av stadsorganisationen, affärsverket Karleby Vatten och dottersamfund, intressesamfund och samkommuner.

 • Karleby stads kommunkoncern

  Karleby stads kommunkoncern bildas av stadsorganisationen, affärsverket Karleby Vatten och dottersamfund, intressesamfund och samkommuner.

 • Ledning

  Stadsdirektören, som är underställd stadsstyrelsen, svarar för verksamheten inom stadsstyrelsens verksamhetsområde samt leder och utvecklar verksamheten.

 • Koncernför­valtning och koncerntjänster

  Koncernförvaltningens uppgift är att bistå stadsdirektören i uppgifter som hör samman med ledning, livskraft, utveckling och intressebevakning samt…

 • Bildningsväsendet

  Bildningsväsendet ansvarar för tjänster inom småbarnspedagogik och undervisning samt för kultur-, biblioteks-, musei-, ungdoms- och idrottstjänster.

 • Stadsmiljö

  Du använder Stadsmiljös tjänster när du exempelvis bygger ett hus, tappar vatten ur kranen, går på gatan eller använder kollektivtrafik.

 • Karleby Vatten

  Karleby Vatten är ett självständigt affärsverk som ägs av Karleby stad. Vattenverkets uppgift är att på sitt verksamhetsområde sköta…

 • Mellersta Österbottens miljöhälsovård

  Miljö- och hälsoskyddet har som uppgift att övervaka den livsmiljö som påverkar människans hälsa samt djurens hälsa och välbefinnande.