Fortsätt till innehållet

Nämnder och andra organ

Stadens organ är nämder, direktioner, delegationer, råd och kommittéer.

 • Nämnder

  Stadsfullmäktige väljer nämndernas ledamöter och ersättare för fyra år.

 • Direktioner

  Direktionerna är organ som består av förtroendevalda. En direktion tillsätts för att sköta ett affärsverk eller annan avgränsad uppgift.

 • Delegationer och råd

  Delegationer och råd är förtroendevaldaorgan som tillsätts av stadsstyrelsen. Sammanträden ordnas vid behov.

 • Kommittéer

  En kommitté är ett organ som består av flera förtroendevalda och som tillsätts av stadsstyrelsen för att sköta tillfälliga eller permanenta uppgifter.

 • Ungdoms­fullmäktige

  Ungdomsfullmäktige är en i kommunallagen avsedd påverkansgrupp för unga som bor eller studerar i Karleby.

 • Barnfullmäktige

  Barnfullmäktige har sammanlagt ca 30 representanter från grundskolans årskurs 2–5. Barnfullmäktige sammanträder minst en gång per läsår.