Fortsätt till innehållet
Pappersbunt är på bordet.
Fotograf: Mostphotos

Föredragnings­listor, protokoll och tjänsteinne­havarbeslut

Föredragningslistorna finns framlagda till påseende fredagen före sammanträdet på stadens webbplats under rubriken Föredragningslistor och protokoll. Stadsfullmäktiges föredragningslista finns dessutom framlagt i stadsbiblioteket och i stadshusets kundtjänst.

Protokoll

Stadsstyrelsens protokoll publiceras några dagar efter sammanträdet på stadens webbplats under Föredragningslistor och protokoll. Protokollet justeras i allmänhet vid följande sammanträde och hålls efter justeringen framlagt i stadskansliet och på stadens webbplats.

Stadsfullmäktiges protokoll finns framlagt efter justeringen på torsdag efter sammanträdet i stadshusets registratur samt på stadens webbplats.

Om du vill se föredragningslistor och protokoll som är äldre än ett år, kontakta Karleby stads registratur.

Om du vill se Kelviås, Lochteås eller Ullavas föredragningslistor och protokoll från tiden före kommunsammanslagningen 2009, kontakta Kelviå kommundelskontor.

Tjänsteinnehavarbeslut

Tjänsteinnehavarna beslutar om frågor som hör till det egna verksamhetsområdet. Beslut som fattas av stadens tjänsteinnehavare och i vilka ändring kan sökas med stöd av kommunallagen publiceras på webben.

I besluten kan ingå bilagor som inte publiceras på webben. Bilagor som innehåller sekretessbelagda uppgifter eller uppgifter som vid publicering kan äventyra någons integritetsskydd eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter publiceras inte på webben.