Fortsätt till innehållet
Pappersbunt är på bordet.
Mostphotos

Föredragnings­listor, protokoll och tjänsteinne­havarbeslut

Föredragningslistorna publiceras fredagen före sammanträdet på stadens webbplats (Föredragningslistor och protokoll).

Protokoll

Stadsstyrelsens justerade protokoll publiceras några dagar efter sammanträdet på stadens webbplats (Föredragningslistor och protokoll).

Stadsfullmäktiges justerade protokoll publiceras på torsdag efter sammanträdet på stadens webbplats (Föredragningslistor och protokoll).

Om du vill se föredragningslistor och protokoll som är äldre än ett år, kontakta adressen kokkola@kokkola.fi.

Tjänsteinnehavarbeslut

Tjänsteinnehavarna beslutar om frågor som hör till det egna verksamhetsområdet. Tjänsteinnehavarbeslut i vilka ändring kan sökas med stöd av kommunallagen publiceras på webben.

I besluten kan ingå bilagor som inte publiceras på webben. Bilagan publiceras inte om den innehåller

  • sekretessbelagda uppgifter eller
  • uppgifter som vid publicering kan äventyra någons integritetsskydd eller en näringsidkares affärs- eller yrkeshemligheter.