Fortsätt till innehållet

Sysselsättningstjänster

Stadens sysselsättningstjänster stödjer klientens väg till den öppna arbetsmarknaden. Sysselsättningstjänster fungerar som expertenhet i sysselsättningsfrågor .

 • Två personer sitter vid borden
  Till den arbetssökande

  Vi planerar tillsammans med dig en individuell sysselsättningsstig. Du kan hänvisas direkt till arbete, utbildning eller annan service.

 • Man fyller i blankett
  Till arbetsgivaren

  Sysselsättningstjänster samarbetar tätt också med arbetsgivare. Vi berättar om olika alternativa sysselsättningssätt och hjälper exempelvis att fylla i…

 • En mångkulturell grupp människor gläder sig över sina prestationer på jobbet
  Kommunförsök med sysselsättning

  Det kommunala sysselsättningsförsöket i Karlebyregionen påbörjas 1.3.2021

Evenemang

Mera evenemang