Fortsätt till innehållet

Sysselsättningstjänster

Sysselsättningstjänster stödjer klientens väg till den öppna arbetsmarknaden. Sysselsättningstjänster fungerar som expertenhet i sysselsättningsfrågor .